doc. Ing. Josef Bulíček, Ph.D. | Dopravní fakulta Jana Pernera

doc. Ing. Josef Bulíček, Ph.D.

Kontakty

466 036 202
josef.bulicek@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-8251-1354

Pracoviště

Dopravní fakulta Jana Pernera
Oddělení teorie dopravy a řízení (50221)

Docent
associate professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Úterý
11:30 - 13:00 -
Konzultace hovorem přes Microsoft Temas. Konzultaci je doporučeno předem domluvit e-mailem, pak je možno projednat i jiný termín. Mimo přednáškové období pouze po domluvě.
Předmět (Rok) Role
KID/AISDP (2020) G - - -
KID/DIRSK (2020) G - - -
KID/DIRSP (2020) G - - -
KID/POS1K (2020) G - - -
KID/POS1P (2020) G - - -
KID/POS2K (2020) G - - -
KID/POS2P (2020) G - - -
KTRD/AKAPP (2020) - PR CV -
KTRD/AMLDK (2020) G - - -
KTRD/AMLDP (2020) G - - -
KTRD/DTEDK (2020) G - - -
KTRD/DTEDP (2020) G - - -
KTRD/PMDLK (2020) G PR - -
KTRD/PMLDP (2020) G PR CV -
KTRD/PMMVR (2020) G PR - SE
KTRD/PMTO1 (2020) G PR - -
KTRD/PORTE (2020) G - - -
KTRD/PSARK (2020) G PR - -
KTRD/PSARP (2020) G PR CV -
KTRD/PTEDK (2020) G PR - -
KTRD/PTEDP (2020) G - - -
KTRD/PTRRK (2020) G - - -
KTRD/RMMVR (2020) G - - -
KTRD/TRMO1 (2020) G - - -
KTRD/TT1TR (2020) G PR CV -
KTRD/TT2TR (2020) G - - -
KTRD/XAAOS (2020) G - - -
KTRD/XAMVD (2020) G - - -
KTRD/XATEO (2020) G - - -
KTRD/XBKZD (2020) G - - -
KTRD/XEKZD (2020) G PR CV -
KTRD/YAAOS (2020) G - - -
KTRD/YAMVD (2020) G - - -
KTRD/YATEO (2020) G PR - -
KTRD/YBKZD (2020) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
BULÍČEK, J. - BAŽANT, M. Selection of railway line segments that allow occupation by more trains based on simulation. In Proceedings of the 32nd European Modeling & Simulation Symposium (EMSS 2020). Rende: CAL-TEK SRL, 2020. s. 242-247 s. ISBN 978-1-71382-056-7.
BULÍČEK, J. - DRDLA, P. - MATUŠKA, J. Synchronization of public passenger transport subsystems using stochastic simulation: the case of lines with longer headway times. In Proceedings of the 32nd European Modeling & Simulation Symposium (EMSS 2020). Rende: CAL-TEK SRL, 2020. s. 248-253 s. ISBN 978-1-71382-056-7.
LÁBSKY, V. - BULÍČEK, J. Koordinace spojů na společných úsecích v síťovém hledisku Vědeckotechnický sborník ČD, 2019, vol. 2019, no. 47, s. 1-17. ISSN: 1214-9047.
BAŽANT, M. - BULÍČEK, J. - VESELÝ, P. Investigating the influence of fixed assignment of platform tracks to trains on the resulting station capacity using simulation. In 31st European Modeling and Simulation Symposium, EMSS 2019. Janov: Dime University of Genoa, 2019. s. 168-173 s. ISBN 978-88-85741-26-3.
BULÍČEK, J. - BAŽANT, M. - VESELÝ, P. Interchanges at one Platform: Influence on Capacity of Railway Infrastructure. In Transport Means : proceedings of the international scientific conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2019. s. 104-108 s.
KLEPRLÍK, J. - BULÍČEK, J. Assessment and modelling of transport demand in pubic passenger bus transport. In Transport Means : proceedings of the international scientific conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2019. s. 373-380 s.
MONDEK, N. - BULÍČEK, J. Replacement of Public Passenger Trasnport from Cities: Fastening or Worsening of Accessibility. In Transport Means : proceedings of the international scientific conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2019. s. 54-61 s.
BAŽANT, M. - BULÍČEK, J. - VESELÝ, P. - KRÝŽE, P. Capacity Assessment of Railway Station Switch Area with an Emphasis on Influence of Shunting Movements. In Transport Means : proceedings of the international scientific conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. s. 941-949 s.
BULÍČEK, J. Timetable synchronisation: Urban public transport in busy hubs of long-distance transport. In MATEC Web of Conferences. Vol. 239 (2018). Les Ulis: EDP Sciences, 2018. s. 1-14 s.
MONDEK, N. - BULÍČEK, J. Changes in the traffic situation on city roads after traffic diversion outside the city. In Proceedings of the Fourth International Conference on Traffic and Transport Engineering. Belgrade: Scientific Research Center Ltd., 2018. s. 1064-1072 s. ISBN 978-86-916153-4-5.
BULÍČEK, J. Cancellation of delayed trains: passengers’ and capacity points of view. In MATEC Web of Conferences. Vol. 235. Les Ulis: EDP Sciences, 2018. s. 1-7 s.
BULÍČEK, J. Možnosti hodnocení zrušení tramvajové dopravy prostředky dopravního modelování. In Efektivní dopravou k udržitelné mobilitě : sborník příspěvků - historická sekce. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 89-106 s. ISBN 978-80-7560-153-7.
BULÍČEK, J. - ZEMANOVÁ, P. Appraisal of transport infrastructure for pedestrians in the city area, the case of Pardubice Transactions on Transport Sciences, 2017, vol. 8, no. 2, s. 14-38. ISSN: 1802-9876.
ŠUCHA, M. - HRUBAN, I. - DRDLA, P. - BULÍČEK, J. - VTÍPIL, Z. Dopravně-psychologické posouzení psychické zátěže výpravčích a traťových dispečerů Vědeckotechnický sborník ČD, 2017, vol. 2017, no. 2, s. 38-57. ISSN: 1214-9047.
AKYOL, E. - VOLEK, J. - SARAC, T. - BULÍČEK, J. A New Scheduling Approach to Train Platforming Problem Perner´s Contacts, 2017, vol. XII, no. 2 (July 2017), s. 5-18. ISSN: 1801-674X.
BULÍČEK, J. Možnosti modelování využívání obsaditelnosti vlaků vzhledem k případným zpožděním Nová železniční technika : nové železniční trendy, 2017, vol. 25 (2017), no. 2, s. 28-31. ISSN: 1210-3942.
BAŽANT, M. - BULÍČEK, J. - KRÝŽE, P. - VESELÝ, P. Calculation of the capacity of switch area within railway stations with use of simulation methods. In 29th European Modeling and Simulation Symposium, EMSS 2017. Rende: CAL-TEK SRL, 2017. s. 316-322 s. ISBN 978-1-5108-4765-1.
BULÍČEK, J. Faktory ovlivňující spolehlivost přestupních vazeb v IDS. In Verejná osobná doprava 2017 : zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, 2017. s. 148-154 s. ISBN 978-80-89565-33-7.
AKYOL, E. - BULÍČEK, J. - SARAC, T. Platform Allocation to Trains for Prague Main Staion. In Transport Means : Proceedings of the International Conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2017. s. 904-912 s.
BULÍČEK, J. Kolizní bod preferovaných způsobů dopravy a jeho model - přejezd pro cyklisty Pardubice Palackého Perner´s Contacts, 2016, vol. 11, no. 3, s. 14-37. ISSN: 1801-674X.
KAVIČKA, A. - BAŽANT, M. - VESELÝ, P. - BULÍČEK, J. - DIVIŠ, R. Návrh nové metodiky propustnosti železničních stanic - závěrečná zpráva 2016. Neuveden. 559 s.
DRDLA, P. - BULÍČEK, J. - CEMPÍREK, V. - ČERNÝ, O. - DOLEČEK, R. - DVOŘÁK, K. - HÁBA, A. - HRUBAN, I. - JEŽEK, J. - KUČERA, T. - KUDLÁČKOVÁ, N. - LATA, M. - LELEK, T. - MACHALÍK, S. - MATUŠKA, J. - MICHÁLEK, T. - MLYNAŘÍK, L. - NACHTIGALL, P. - NOVÁK, J. - NOVÁK, P. - SADÍLEK, O. - ŠIROKÝ, J. - ŠVADLENKA, L. Názvoslovná norma pro oblast provozování dráhy. 1. 145 s.
BULÍČEK, J. Spolehlivost přestupních vazeb z časového a částečně síťového hlediska. In Verejná osobná doprava 2016. Bratislava: Kongres studio s.r.o., 2016. s. 170-175 s. ISBN 978-80-89565-26-9.
BULÍČEK, J. - DRDLA, P. Quality of urban public transport websites according to extent of provided information Transport, 2015, vol. 30, no. 2, s. 202-216. ISSN: 1648-4142.
BULÍČEK, J. Vybrané aspekty simulace v přestupních uzlech veřejné hromadné osobní dopravy Vědeckotechnický sborník ČD, 2015, vol. 40, no. 40/2015, s. 170-185. ISSN: 1214-9047.
GABRYŠ, B. - BULÍČEK, J. Návrh umisťování zastávek veřejné hromadné osobní dopravy. In Recenzovaný sborník příspěvků Interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů - QUAERE2015. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015. s. 1459-1466 s. ISBN 978-80-87952-10-8.
BROŽOVÁ, P. - BULÍČEK, J. - HRUBAN, I. Changes in pedestrian and cyclist transport on Pardubice´s Masaryk Square caused by urbanistic development of the city centre. In 6th International Scientific Conference: Conference Proceedings. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 43-59 s. ISBN 978-80-7395-924-1.
BULÍČEK, J. - ŠOUREK, D. - LEDVINOVÁ, M. Zkoumání možností a principů simulace automatických parkovacích systémů. Neuveden. 42 s.
KAVIČKA, A. - BAŽANT, M. - VESELÝ, P. - DIVIŠ, R. - BULÍČEK, J. Návrh nové metodiky propustnosti železničních stanic - průběžná zpráva 2015. Neuveden. 7 s.
BULÍČEK, J. Koordinace spojů v přestupních uzlech více druhů dopravy - topologické hledisko. In Verejná osobná doprava 2015. Bratislava: Kongres STUDIO, 2015. s. 172-178 s. ISBN 978-80-89565-20-7.
BULÍČEK, J. - BROŽOVÁ, P. - HRUBAN, I. - ŠUCHA, M. Interakce cyklistů a chodců ve společném prostoru ve městě Pardubice Psychologie a její kontexty, 2014, vol. 2014, no. 5 (suppl.2014), s. 63-88. ISSN: 1805-9023.
BULÍČEK, J. Racionalizace problému sjíždění spojů na stanovištích v terminálech veřejné osobní dopravy. In Verejná osobná doprava 2014 - zborník. Bratislava: Kongres STUDIO, 2014. s. 125-128 s. ISBN 978-80-89565-15-3.
BULÍČEK, J. - PLACHÝ, P. Poloha času symetrie taktového jízdního řádu v porovnání s přepravními potřebami cestujících. In Verejná osobná doprava 2014 - zborník. Bratislava: Kongres STUDIO, 2014. s. 129-132 s. ISBN 978-80-89565-15-3.
BULÍČEK, J. - MOJŽÍŠ, V. - BREJCHA, R. Lokace přestupních míst s podporou dopravních modelů Nová železniční technika : nové železniční trendy, 2013, vol. 21, no. 1, s. 9-17. ISSN: 1210-3942.
BULÍČEK, J. - NACHTIGALL, P. - ŠIROKÝ, J. - CEMPÍREK, V. Results of the project FLAVIA in the action plan for terminal development Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2013, vol. 18 (2012), no. 1, s. 297-308. ISSN: 1211-6610.
DRDLA, P. - BULÍČEK, J. Information System for Integrated Passenger Transport Systems Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2013, vol. 18, no. 2012, s. 255-265. ISSN: 1211-6610.
BULÍČEK, J. Vedení příměstských a dálkových linek na území měst. In Verejná osobná doprava 2013 - zborník. Bratislava: Kongres STUDIO, 2013. s. 99-102 s. ISBN 978-80-89565-10-8.
BULÍČEK, J. Zastavování a projíždění vlaků - interakce železnice s okolím. In Horizons of Railway Transport 2013. Žilina: EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2013. s. 74-83 s. ISBN 978-80-554-0764-7.
DRDLA, P. - BULÍČEK, J. Crisis Situations in Urban Public Transport Perner´s Contacts, 2012, vol. VII, no. 4, s. 35-40. ISSN: 1801-674X.
DRDLA, P. - BULÍČEK, J. Fare Collection System in Integrated Public Passenger Transport Systems Perner´s Contacts, 2012, vol. 7, no. 2, s. 22-33. ISSN: 1801-674X.
BREJCHA, R. - BULÍČEK, J. - MOJŽÍŠ, V. Řešení kapacity dopravní infrastruktury a rozsahu dopravy s podporou dopravního modelování Nová železniční technika : nové železniční trendy, 2012, vol. 20, no. 4, s. 12-17. ISSN: 1210-3942.
MOJŽÍŠ, V. - BULÍČEK, J. - BREJCHA, R. Dopravní modelování Nová železniční technika : nové železniční trendy, 2012, vol. 20, no. 3, s. 18-23. ISSN: 1210-3942.
BULÍČEK, J. Questions of Star-shaped Lines in Public Passenger Mass Transport Perner´s Contacts, 2011, vol. 6, no. 3, s. 7-15. ISSN: 1801-674X.
MOJŽÍŠ, V. - BULÍČEK, J. Problematika kapacity tratí Nová železniční technika : nové železniční trendy, 2011, vol. 20, no. 1/2012, s. 24-28. ISSN: 1210-3942.
MOJŽÍŠ, V. - OPAVA, J. - BULÍČEK, J. Alternativní koncept vysokorychlostních tratí v České republice Silnice a železnice, 2011, vol. 6, no. 2, s. 8-11. ISSN: 1803-8441.
BULÍČEK, J. - MOJŽÍŠ, V. Designing of Railway Infrastructure Extent According to Transport Demand Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2011, vol. 2010, no. 16, s. 85-100. ISSN: 1211-6610.
BULÍČEK, J. - MOJŽÍŠ, V. - MOLKOVÁ, T. - BROŽOVÁ, P. - HRUBAN, I. - VÍZNER, F. - BREJCHA, R. - HOFHANSL, P. - SÚKENNÍK, P. Modelování technologických procesů v dopravě. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. 223 s. ISBN: 978-80-7395-442-0.
HRUBAN, I. - MOJŽÍŠ, V. - MOLKOVÁ, T. - DRDLA, P. - KLEPRLÍK, J. - BŘEZINA, E. - BULÍČEK, J. - SEIDLOVÁ, A. - ŠOUREK, D. - VÍZNER, F. - MAZAČ, P. - VOLTR, P. - VANČURA, P. Vícejazyčný výkladový slovník technologie a řízení dopravy. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. 225 s. ISBN: 978-80-7395-452-9.
MOJŽÍŠ, V. - BULÍČEK, J. Interakce rozsahu dopravního provozu a dopravní infrastruktury na železnici Nová železniční technika : nové železniční trendy, 2010, vol. 18, no. 1, s. 13-17. ISSN: 1210-3942.
DRDLA, P. - BULÍČEK, J. The Experiences with Utilizing of Public Relations in the Urban Public Transport Systems Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2010, vol. 2009, no. 15, s. 87-102. ISSN: 1211-6610.
BULÍČEK, J. Interchanging Points in Public Passenger Mass Transport Perner´s Contacts, 2010, vol. V, no. 2, s. 12-17. ISSN: 1801-674X.
BULÍČEK, J. - MOJŽÍŠ, V. Regionální veřejná osobní doprava v makroskopických dopravních modelech Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2010, vol. 2009, no. 15, s. 117-127. ISSN: 1211-6610.
BULÍČEK, J. - MOJŽÍŠ, V. Návrh linek IDS s podporou makroskopických dopravních modelů Doprava : Ekonomicko-technická revue, 2010, vol. 52, no. 4/2010, s. 3-5. ISSN: 0012-5520.
MOLKOVÁ, T. - MOJŽÍŠ, V. - BULÍČEK, J. - DRDLA, P. - HRUBAN, I. - MAZAČ, P. - ZEMAN, A. Kapacita železničních tratí. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. 150 s. ISBN: 978-80-7395-317-1.
BULÍČEK, J. The Possibilities of Railway Transport Utilizing as a Backbone Network of Integrated Passenger Transport Systems. In Proceedings of the 5th International Scientific Conference Theoretical and Practical Issues in Transport. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 220-230 s. ISBN 978-80-7395-245-7.
MOJŽÍŠ, V. - MOLKOVÁ, T. - BULÍČEK, J. Innovative Approach to Determining Railway Line Capacity. In Proceedings of the 5th International Scientific Conference Theoretical and Practical Issues in Transport. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 392-400 s. ISBN 978-80-7395-245-7.
BULÍČEK, J. - MOJŽÍŠ, V. The Application of Simulation Models in Interaction Between Transport Processes and Infrastructure on Railway. In EURO - Žel 2010. Žilina: Žilinská univerzita, 2010. s. 61-66 s. ISBN 978-80-554-0197-3.
BULÍČEK, J. - MOJŽÍŠ, V. Sestava linek IDS na základě modelování přepravní poptávky. In Verejná osobná doprava 2010. Bratislava: Kongres STUDIO, 2010. s. 106-109 s. ISBN 978-80-970356-1-7.
BULÍČEK, J. - MOJŽÍŠ, V. The Capacity of Railway Lines in Context of Present and Future Situation Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2009, vol. 2008, no. 14, s. 179-192. ISSN: 1211-6610.
BULÍČEK, J. - MOJŽÍŠ, V. Metodika na podporu rozhodování o investičních počinech do dopravní infrastruktury (ve vazbě na rozsah dopravního provozu Doprava : Ekonomicko-technická revue, 2009, vol. 51, no. 5, s. 3-7. ISSN: 0012-5520.
BULÍČEK, J. - MOJŽÍŠ, V. Využití dopravního modelování v IDS s akcentem na návrh linkového vedení. In Verejná osobná doprava 2009. Bratislava: KONGRES management s.r.o., 2009. s. 71-74 s. ISBN 978-80-89275-18-2.
MOJŽÍŠ, V. - BULÍČEK, J. Možnosti využití modelování v oblasti přepravních proudů cestujících. In Zborník prednášok EURO - ŽEL 2009 (2. diel). Žilina: EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2009. s. 57-64 s. ISBN 978-80-554-0024-2.
MOJŽÍŠ, V. - BULÍČEK, J. Problematika kapacity tratí. In Dopravní systémy 2009 (sborník příspěvků). Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2009. s. 47-56 s. ISBN 978-80-86530-63-5.
BULÍČEK, J. - MOJŽÍŠ, V. Metodika na podporu rozhodování o investičních počinech do železniční dopravní infrastruktury ve vazně na rozsah dopravního provozu. In ŽelAktuel 2009. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2009. s. 16-32 s. ISBN 978-80-86530-61-1.
MOJŽÍŠ, V. - BULÍČEK, J. Přestupy ve veřejné hromadné dopravě Doprava : Ekonomicko-technická revue, 2008, vol. 50, no. 5, s. 13-15. ISSN: 0012-5520.
BENEŠ, L. - BŘEZINA, E. - BULÍČEK, J. - MOJŽÍŠ, V. The Development of Transport in Czech Republic European Transport - Trasporti Europei, 2008, vol. 10, no. 39, s. 33-43. ISSN: 1825-3997.
BULÍČEK, J. - MOJŽÍŠ, V. Příspěvek k propustnosti železničních tratí Perner´s Contacts, 2008, vol. 3, no. 5, s. 27-33. ISSN: 1801-674X.
MOJŽÍŠ, V. - BULÍČEK, J. Kapacita železničních tratí v příměstských oblastech Doprava : Ekonomicko-technická revue, 2008, vol. 50, no. 6/2008, s. 9-12. ISSN: 0012-5520.
MOJŽÍŠ, V. - BULÍČEK, J. Možnosti využití železnice v MHD/IDS Vědeckotechnický sborník ČD, 2008, vol. 13, no. 25/2008, s. 17-28. ISSN: 1214-9047.
BŘEZINA, E. - MOJŽÍŠ, V. - MOLKOVÁ, T. - BULÍČEK, J. - HRABÁČEK, J. The Role of a Railway Infrastructure Manager Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2008, vol. 13, no. 1, s. 39-46. ISSN: 1211-6610.
KAPLAN, V. - SOUŠEK, R. - BULÍČEK, J. The Diagnostics of Bank Landing Stage and the Proposal of its Bearing Capacity Increment. In Rola transportu wodnego śródladowego w rozwoju regionów zjednoczonej Europy. Wroclaw: Miedzynarodowa Wyzsza Szkola Logistyki i Transportu, 2008. s. 220-226 s.
BULÍČEK, J. Přestupní místa v integrovaných dopravních systémech. In Sborník z mezinárodní konference Verejná osobná doprava 2008. Bratislava: KONGRES management s.r.o., 2008. s. 96-101 s. ISBN 978-80-89275-12-0.
BULÍČEK, J. - MOJŽÍŠ, V. Nová situace v oblasti propustnosti železničních tratí. In ŽelAktuel 2008. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2008. s. 8-21 s. ISBN 978-80-86530-51-2.
MOJŽÍŠ, V. - BULÍČEK, J. Present Stage, Trends and New Possibilities. In The Present and Future of Modern Transport. Praha: ČVUT Praha, 2008. s. 205-208 s. ISBN 978-80-01-04056-0.
BULÍČEK, J. - MOJŽÍŠ, V. Kapacita železničních tratí. In Zborník prednášok EURNEX - Žel 2008 (2. diel). Žilina: Žilinská univerzita, 2008. s. 135-142 s. ISBN 978-80-8070-853-5.
BROŽOVÁ, P. - BULÍČEK, J. Možnosti využití dopravního modelování při plánování přeprav nebezpečných věcí silniční dopravou. In Sborník z 8. mezinárodní odborně - vědecké konference Krizové stavy a doprava. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2008. s. 10-14 s. ISBN 978-80-86530-49-9.
BULÍČEK, J. Integration of the Public Passenger Transport in the Czech Republic. In Mechanics Transport Communication: Academic Journal. Sofia: Vysoká škola dopravní Todora Kableškova, 2008. s. 13-17 s.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Modelling of Transport Technology and Management Selected Aspects Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2021 31.12.2021
Transport Technology and Management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2020 31.12.2020
Selected aspects of contemporary transport technique, technology and management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Cooperation in Applied Research between the University of Pardubice and companies, in the Field of Positioning, Detection and Simulation Technology for Transport Systems (PosiTrans) Operational Programme Research, Development and Education Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.10.2018 30.06.2022
Transport technique, technology and management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Transport technique, technology and management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Contemporary traffic engineering and technology Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Contemporary traffic engineering and technology Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Zkoumání možností a principů parkovacích systémů Smluvní výzkum 01.01.2015 31.05.2015
Rights of Passengers with Reduced Mobility in V4 Countries International Visegrad Fund International Visegrad Fund 01.10.2014 31.05.2015
Transport Sciences and Engineering in conditions of the Developed Society of the 21st Century Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Creation and Further Development of Partnership for Research Fellowship and Applied Research at Department of Psychology Faculty of Arts, Palacky University in Olomouc Operational Programme Education for Competitiveness Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2013-01-01 2014-12-31
Freight and Logistics Advancement in Central Europe - Validation of processe, Improvements, Applicaton of Cooperation INTERREG III Evropská unie 01.03.2010 30.04.2013
SKILLRAIL - Education and Training Actions for high skilled job opportunities in the railway sector 7th Framework Programme Evropská unie 01.12.2009 30.11.2011
Integrované dopravní systémy a jejich význam Internal grants - Jan Perner Faculty of Transport Univerzita Pardubice 01.04.2008 31.12.2008
Příprava učebních textů pro předmět Bezbariérová doprava Internal grants - Jan Perner Faculty of Transport Univerzita Pardubice 01.01.2008 31.12.2008
Metodika posuzování vlivu dopravních tras na biodiverzitu a složky životního prostřed Health and quality of life (2B) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2008 31.12.2011
Podpora vědecké činnosti studentů v oboru dopravního modelování. Internal grants - Jan Perner Faculty of Transport Univerzita Pardubice 01.04.2007 31.12.2007
Regionální doprava - vývoj a aspekty jejího plánování ve Švýcarsku a v dalších zemích EU Internal grants - Jan Perner Faculty of Transport Univerzita Pardubice 15.03.2007 31.12.2007
Vytvoření výkladového vícejazyčného slovníku odborných pojmů z technologie a řízení dopravy Priority No. 1 Univerzita Pardubice 15.02.2007 30.12.2007
Podpora praktických odborných stáží v dopravních a logistických firmách pro mladé akademické pracovníky Internal grants - Jan Perner Faculty of Transport Univerzita Pardubice 01.01.2007 31.12.2007

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
doc. 2017 Technologie a management v dopravě a telekomunikacích Univerzita Pardubice
Ing. 2006 Technologie a řízení dopravy Univerzita Pardubice
Ph.D. 2010 Technologie a management v dopravě a telekomunikacích Univerzita Pardubice

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
2009 Eltis Training Course Kraków Polsko
2018 University of Maribor Maribor Slovinsko