doc. Ing. Stanislav Gregora, Ph.D. | Dopravní fakulta Jana Pernera

doc. Ing. Stanislav Gregora, Ph.D.

doc. Ing. Stanislav Gregora, Ph.D.

Kontakty

stanislav.gregora@upce.cz

Pracoviště

Dopravní fakulta Jana Pernera
Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě (50270)

Docent
associate professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
KEEZ/ADISK (2019) G PR - -
KEEZ/AEKSK (2019) G PR - -
KEEZ/AEKSP (2019) G PR - -
KEEZ/AEZOK (2019) - PR - -
KEEZ/AEZOP (2019) - PR - -
KEEZ/AZSZK (2019) G PR - -
KEEZ/AZSZP (2019) G PR CV -
KEEZ/PDTSK (2019) G - - -
KEEZ/PDTSP (2019) G - - -
KEEZ/PESSA (2019) G - - -
KEEZ/PESSK (2019) G PR - -
KEEZ/PESSP (2019) G - - -
KEEZ/PET2K (2019) G - - -
KEEZ/PET2P (2019) G - - -
KEEZ/PXHVK (2019) G - - -
KEEZ/PXHVP (2019) G - - -
KEEZ/P1ETK (2019) G - - -
KEEZ/P1ETP (2019) G - - -
KEEZ/VELT3 (2019) G - - -
KEEZ/VTS19 (2019) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
GREGORA, S. - SADÍLEK, O. Elektromobilita a energetické zdroje. In Elektrotechnická zařízení v dopravě 2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. Neuveden s. ISBN 978-80-7395-749-0.
MLYNAŘÍK, L. - DOLEČEK, R. - GREGORA, S. VLIV REKUPERUJÍCÍCH VOZIDEL NA DVANÁCTIPULZNÍ TRAKČNÍ USMĚRŇOVAČ S PRORAŽENÝMI DIODAMI Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2013, vol. 18/2012, no. 18, s. 129-141. ISSN: 1211-6610.
GREGORA, S. - MAŠEK, Z. Přenosové systémy s vyšší účinností vužívání energetického obsahu paliva - hybridní vozidla. In Elektrotechnická zařízení v dopravě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 1-9 s. ISBN 978-80-7395-237-2.
MAŠEK, Z. - GREGORA, S. Koncepce matematického modelu spalovacího motoru pro hybridní pohon autobusu. Plzeň, 31 s.
MAŠEK, Z. - GREGORA, S. Studie volby a provozu primárního zdroje pro hybridní pohon autobusu. Plzeň, 28 s.
MAŠEK, Z. - GREGORA, S. - MICHL, J. - DVOŘÁK, K. Superkapacitory v dopravní technice Vědeckotechnický sborník ČD, 2008, vol. 18, no. 25, s. 95-104. ISSN: 1214-9047.
MAŠEK, Z. - GREGORA, S. Experimentální pracoviště pro výzkum řízení spalovacího motoru. In From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems: Od koněspřežné železnice k vysokorychlostním dopravním systémům. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. s. 161-164 s. ISBN 978-80-01-03699-0.
GREGORA, S. - VYDRŽAL, T. - MAŠEK, Z. Elektromobil s alterativními zdroji energie. In Sborník příspěvků čtvrté mezinárodní vědecké konference "Nové výzvy pro dopravu a spoje". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 1411-1419 s. ISBN 80-7194-880-2.
MAŠEK, Z. - GREGORA, S. Mikroprocesorové řízení nízkotlakého bodového vstřikování. In Sborník příspěvků čtvrté mezinárodní vědecké konference "Nové výzvy pro dopravu a spoje". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 1345-1350 s. ISBN 80-7194-880-2.
MAŠEK, Z. - GREGORA, S. Stanoviště pro měření výkonových charakteristik spalovacích motorů. In Sborník příspěvků čtvrté mezinárodní vědecké konference "Nové výzvy pro dopravu a spoje". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 1339-1344 s. ISBN 80-7194-880-2.
GREGORA, S. - NOVÁK, J. - SCHEJBAL, V. Electromechanical System Analyses Journal of Electrical Engineering, 2005, vol. 56, no. 3, s. 84-88. ISSN: 1335-3632.
ŠIMÁNEK, J. - GREGORA, S. Simulace provozu trakčních napájecích stanic ČD. In Sborník Elektrotechnika a informatika 2005, část třetí Elektroenergetika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2005. s. 81-84 s. ISBN 80-7043-376-0.
MAŠEK, Z. - ČERNÝ, O. - DOLEČEK, R. - GREGORA, S. - ŠIMÁNEK, J. Vířivá brzda se zvýšenou dynamikou. In Sborník XXIX. Celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2005. s. 1-12 s. ISBN 80-02-01733-1.
ŠIMÁNEK, J. - GREGORA, S. Modelování provozu trakčních napájecích stanic ČD. In Sborník EPVE Elektrické pohony a výkonová elektronika. Brno, CZ: Vysoké učení technické v Brně, 2005. s. 54-57 s. ISBN 80-214-3052-4.
SCHEJBAL, V. - NOVÁK, J. - GREGORA, S. Utilization of induction-machine mathematical model for measuring technique Scientific Papers of the University of Pardubice. Series B, 2004, vol. , no. N, s. 111-122.
GREGORA, S. - NOVÁK, J. Modernizace trakčních pohonů vozidel elektrické trakce Vědeckotechnický sborník ČD, 2004, vol. , no. 3, s. 29-40.
GREGORA, S. - NOVÁK, J. - SCHEJBAL, V. Innovation of traction drives Scientific Papers of the University of Pardubice. Series B, 2004, vol. , no. N, s. 133-141.
GREGORA, S. - ŠIMÁNEK, J. - ČERNÝ, O. Modernizace zátěžových dynamometrů pro zatěžování elektrických a spalovacích motorů. In Mezinárodní sympozium učitelů elektrických pohonů SYMEP Praha 2004. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2004. s. 86-92 s. ISBN 80-01-03018-0.
SCHEJBAL, V. - NOVÁK, J. - GREGORA, S. Comparison of CAD for Rectangular Microstrip Antennas Radioengineering, 2003, vol. 12, no. 1, s. 12-15. ISSN: 1210-2512.
GREGORA, S. - NOVÁK, J. Pohony se synchronními motory s permanentními magnety a jejich perspektivy v trakčních pohonech. In Třetí vědecká konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 225-230 s. ISBN 80-7194-565-X.
NOVÁK, J. - GREGORA, S. - SCHEJBAL, V. Hardware for Real-time AC Drive Analyses. In International Conference on Electrical Drives and Power Electronics, EDPE´03. Košice, Slovakia: Technical University of Kosice, 2003. s. 380-383 s. ISBN 80-89114-45-4.
GREGORA, S. - ŠUSTR, Z. Vliv napájecího systému a regulační soustavy trakčního vozidla na EMC. In Konference XV. oborový den vědeckých a pedagogických pracovníků vysokých škol. Praha: VTS sekce Elektrotechnika v dopravě, 2003. s. na s. ISBN 80-7083 -777-2.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Contemporary traffic engineering and technology Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Contemporary traffic engineering and technology Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Transport Sciences and Engineering in conditions of the Developed Society of the 21st Century Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Tvorba laboratorní výuky v předmětech zaměřených na automobilní techniku HEDF - F1 b) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2006-01-01 2006-12-31
Vliv ložiskových proudů a mechanických vlivů na životnost ložisek točivých strojů Internal grants - Jan Perner Faculty of Transport Univerzita Pardubice 2006-01-01 2006-11-20

Doc. Ing. Stanislav Gregora Ph.D. získal titul Ing. na VŠD v Žilině, kde studoval obor Elektrická trakce a energetika. Titul Ph.D. získal na Univerzitě Pardubice v r. 2002. Jmenovaný původně pracoval jako technik napájecích stanic ČD. Od r. 1976 pracoval jako pracovník technického rozvoje, kde se věnoval zavádění NC strojů v NH Ostrava-závod údržba. Od r. 1982 působil jako středoškolský učitel na SPŠ Šumperk, kde vyučoval odborné elektrotechnické a strojnické předměty. Na Univerzitě Pardubice působí od r. 1996, nyní jako docent na katedře KEEZ. Jeho výzkumné aktivity jsou v oblasti elektrických pohonů, trakčních vozidel a diagnostika silničních vozidel. Velkou část své aktivity věnuje i výzkumu v oblasti konstrukce a řízení spalovacích motorů. Je autorem více než 40 odborných článků a dvou skript.