prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc. | Dopravní fakulta Jana Pernera

prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc.

prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc.

Kontakty

466 036 450
jaroslav.novak@upce.cz

Pracoviště

Dopravní fakulta Jana Pernera
Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě (50270)

Profesor
professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
KE/IAM2E (2019) G - - -
KE/INSPE (2019) G - - -
KEEZ/AMVLK (2019) G PR - -
KEEZ/AMVLP (2019) G PR - -
KEEZ/ATSPE (2019) G - - -
KEEZ/AXENK (2019) G - - -
KEEZ/AXENP (2019) G - - -
KEEZ/PELKK (2019) G PR - -
KEEZ/PELKP (2019) G PR - -
KEEZ/PELPK (2019) G PR - -
KEEZ/PELPP (2019) G PR - -
KEEZ/PELSK (2019) G - - -
KEEZ/PELSP (2019) G - - -
KEEZ/PNAOK (2019) G - - -
KEEZ/PNAOP (2019) G - - -
KEEZ/PNEOK (2019) G - - -
KEEZ/PNEOP (2019) G - - -
KEEZ/PNESK (2019) G - - -
KEEZ/PNESP (2019) G - - -
KEEZ/PPEOK (2019) G - - -
KEEZ/PPEPK (2019) G - - -
KEEZ/PREPK (2019) G - - -
KEEZ/PREPP (2019) G - - -
KEEZ/PRPOK (2019) G PR - -
KEEZ/PRPOP (2019) G PR - -
KEEZ/PRP2K (2019) G - - -
KEEZ/PRP2P (2019) G - - -
KEEZ/PVYEK (2019) G - - -
KEEZ/PVYEP (2019) G - - -
KEEZ/PVYKK (2019) G PR - -
KEEZ/PVYKP (2019) G PR CV -
KEEZ/PXENK (2019) G - - -
KEEZ/PXENP (2019) G - - -
KEEZ/SCOED (2019) G - - -
KEEZ/VREP3 (2019) G PR - -
KEEZ/VTSPE (2019) G - - -
KEEZ/V3REP (2019) G - - -
KRP/IAMR (2019) G - - -
KRP/IMTER (2019) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
NOVÁK, J. - SADÍLEK, O. - MAŠEK, Z. Battery Charger for Hybrid Locomotive Transactions on Electrical Engineering, 2019, vol. 8, no. 3, s. 40-43. ISSN: 1805-3386.
NOVÁK, J. - SADÍLEK, O. - NOVÁK, Z. Hybridní pohon posunovací lokomotivy Elektro, 2019, vol. 29, no. 6, s. 8-11. ISSN: 1210-0889.
NOVÁK, J. - LENOCH, V. - MLYNAŘÍK, L. - SADÍLEK, O. Aktivity Univerzity Pardubice v rámci Centra kompetence drážních vozidel. In Sborník příspěvků SKAKUII 2019 SEKEL 2019. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019. s. 53-56 s. ISBN 978-80-7494-491-8.
SÝKORA, P. - NOVÁK, J. Měření na fotovoltaickém generátoru experimentálního kolejového vozidla. In Sborník příspěvků SKAKUII 2019 SEKEL 2019. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019. s. 1-4 s. ISBN 978-80-7494-491-8.
NOVÁK, J. - NOVÁK, Z. - KOŘÍNEK, P. Řízení pulsního usměrňovače pro hybridní lokomotivu. In Sborník z XXXVI. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. IVC1-IVC8 s. ISBN 978-80-02-02860-4.
NOVÁK, J. - SADÍLEK, O. Parametrizace obvodových modelů lithiových akumulátorů pro elektromobilitu Elektro, 2018, vol. 28, no. 7, s. 6-14. ISSN: 1210-0889.
NOVÁK, J. - MLYNAŘÍK, L. Potenciál železnice Pro města a obce, 2018, vol. 4, no. 8, s. 58-59. ISSN: 2336-5838.
ZIREK, A. - VOLTR, P. - LATA, M. - NOVÁK, J. An adaptive sliding mode control to stabilize wheel slip and improve traction performance Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, 2018, vol. 232, no. 10, s. 2392-2405. ISSN: 0954-4097.
NOVÁK, J. - LENOCH, V. - ČERMÁK, D. Analýza elektromechanických interakcí elektrických strojů v mezních stavech. In SEKEL 2018 : sborník z konference. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2018. s. 16-21 s. ISBN 978-80-553-2740-2.
SÝKORA, P. - BUBENÍK, M. - NOVÁK, J. Energetický přínos pomocného fotovoltaického generátoru kolejového vozidla. In SEKEL 2018 : sborník z konference. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2018. s. 1-4 s. ISBN 978-80-553-2740-2.
MAŠEK, Z. - NOVÁK, J. - SADÍLEK, O. - LELEK, T. Control of diesel-electric AC/DC traction drive of motor truck WŽB 10.1-M Transactions on Electrical Engineering, 2017, vol. 6, no. 3, s. 77-83. ISSN: 1805-3386.
KOŘÍNEK, J. - NOVÁK, J. Analýza účinku geometrických charakteristik CFD simulací na teplotní pole sinusového filtru Elektro, 2017, vol. 27, no. 11, s. 6 - 10. ISSN: 1210-0889.
KOŘÍNEK, J. - NOVÁK, J. - CHYSKÝ, J. Heat Transfer Simulations of Sinusoidal Filter Transactions on Electrical Engineering, 2017, vol. 6, no. 4, s. 90-97. ISSN: 1805-3386.
NOVÁK, J. - LENOCH, V. Vývoj hybridní posunovací lokomotivy. In Sborník z konference SEKEL 2017. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2017. s. 1-6 s. ISBN 978-80-248-4097-0.
NOVÁK, J. - LENOCH, V. Vývoj a simulace hybridní lokomotivy. In Sborník z konference Den KEEZ. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 1-27 s. ISBN 978-80-7560-055-4.
MAŠEK, Z. - NOVÁK, J. - SADÍLEK, O. Řízení diesel-elektrického AC/DC trakčního pohonu kolejového vozidla WŽB10.1-M. In Sborník z XXXV. konference elektrické pohony. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 71-76 s. ISBN 978-80-02-02724-9.
NOVÁK, J. - KOŘÍNEK, J. - LELEK, T. - SADÍLEK, O. Vlastnosti a odrušení výstupu frekvenčního měniče s dlouhým kabelem k motoru. In Elektrotechnická zařízení v dopravě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 1-9 s. ISBN 978-80-7395-970-8.
DRDLA, P. - BULÍČEK, J. - CEMPÍREK, V. - ČERNÝ, O. - DOLEČEK, R. - DVOŘÁK, K. - HÁBA, A. - HRUBAN, I. - JEŽEK, J. - KUČERA, T. - KUDLÁČKOVÁ, N. - LATA, M. - LELEK, T. - MACHALÍK, S. - MATUŠKA, J. - MICHÁLEK, T. - MLYNAŘÍK, L. - NACHTIGALL, P. - NOVÁK, J. - NOVÁK, P. - SADÍLEK, O. - ŠIROKÝ, J. - ŠVADLENKA, L. Názvoslovná norma pro oblast provozování dráhy. 1. 145 s.
NOVÁK, J. - MLYNAŘÍK, L. - LELEK, T. Možnosti využití kolejových vozidel s kombinovaným napájením v regionální osobní dopravě Elektro, 2015, vol. 2015, no. 6, s. 6-11. ISSN: 1210-0889.
SÝKORA, P. - NOVÁK, J. Research in Area of Photovoltaic Feeding of Light Railway Vehicle. In 6th International Scientific Conference: Conference Proceedings. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 475-478 s. ISBN 978-80-7395-924-1.
NOVÁK, J. - MLYNAŘÍK, L. - LELEK, T. Vybrané problémy implementace simulačních modelů elektrických strojů v hnacích vozidlech. In Elektrotechnická zařízení v dopravě 2015. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 1-8 s. ISBN 978-80-7395-878-7.
NOVÁK, J. - MLYNAŘÍK, L. - LELEK, T. Návrh, možnosti využití a simulace drážních vozidel s kombinovaným napájením. In XXXIV. Celostátní konference o elektrických pohonech. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2015. s. 10-22 s. ISBN 978-80-02-02592-4.
MLYNAŘÍK, L. - NOVÁK, J. Recuperation in the traction system 3kV DC and faults in the supply units. In 6th International Scientific Conference: Conference Proceedings. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 375-385 s. ISBN 978-80-7395-924-1.
NOVÁK, J. - LENOCH, V. - MLYNAŘÍK, L. - MAŠEK, Z. - SADÍLEK, O. Sériové hybridní pohony pro drážní vozidla. Neuveden. 128 s.
NOVÁK, J. - LENOCH, V. - ČAPEK, J. Výzkum synchronizovaného řízení pohonů kolejového vozidla s nezávisle otáčivými koly – 2. část Elektro, 2014, vol. 24, no. 12, s. 4-6. ISSN: 1210-0889.
NOVÁK, J. - LENOCH, V. - ČAPEK, J. Výzkum synchronizovaného řízení pohonů kolejového vozidla s nezávisle otáčivými koly - 1. část Elektro, 2014, vol. 24, no. 11, s. 4-6. ISSN: 1210-0889.
NOVÁK, J. - LENOCH, V. SYNCHRONIZOVANÉ ŘÍZENÍ PODVOZKU KOLEJOVÉHO VOZIDLA S NEZÁVISLE OTÁČIVÝMI KOLY. In SEKEL 2014 mezinárodní konference učitelů elektrotechniky. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2014. s. 31-37 s. ISBN 978-80-213-2480-0.
LELEK, T. - MAŠEK, Z. - SÝKORA, P. - NOVÁK, J. Analýza účinnosti pohonného řetězce pro dvouzdrojové kolejové vozidlo. In Elektrotechnická zařízení v dopravě 2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 1-13 s. ISBN 978-80-7395-749-0.
MLYNAŘÍK, L. - NOVÁK, J. - LELEK, T. - SADÍLEK, O. - DOLEČEK, R. - MAŠEK, Z. Studie možnosti provozu dvouzdrojových vozidel v Jihomoravském kraji. KEEZ-T-02-14. 140 s.
ČERNÝ, O. - DOLEČEK, R. - NOVÁK, J. - SÝKORA, P. - LENOCH, V. Experimentální vozidlo s volně otáčivými koly pro rozchod 600 mm Vědeckotechnický sborník ČD, 2013, vol. 35/2013, no. 3501, s. 1-7. ISSN: 1214-9047.
ČERNÝ, O. - LENOCH, V. - NOVÁK, J. - SÝKORA, P. Výzkum řízení pohonů kolejového vozidla s nezávisle otáčivými koly Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2013, vol. 18, no. 18/2012, s. 119-128. ISSN: 1211-6610.
ČERNÝ, O. - DOLEČEK, R. - LENOCH, V. - NOVÁK, J. - SÝKORA, P. Testování jízdních vlastností experimentálního vozidla s nezávisle otáčivými koly. In Sborník z konference SEKEL 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 10-15 s. ISBN 978-80-7395-625-7.
NOVÁK, J. - MAŠEK, Z. - MLYNAŘÍK, L. Simulační modely pro návrh pohonných řetězců kolejových vozidel. In Sborník z XXXIII konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 1-13 s. ISBN 978-80-02-02457-6.
NOVÁK, J. Elektromobilita. In Sborník z XXXIII konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 1-6 s. ISBN 978-80-02-02457-6.
NOVÁK, J. - SÝKORA, P. - LENOCH, V. Výzkum řízení kolejového vozidla s nezávisle otáčivými koly. In Sborník z XXXIII konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 1-7 s. ISBN 978-80-02-02457-6.
MLYNAŘÍK, L. - MAŠEK, Z. - NOVÁK, J. ELEKTRONICKÉ ŘÍZENÍ HYDROSTATICKÉHO PŘENOSU VOZIDLA MUV74. In XXI. konference s mezinárodní účastí Současné problémy v kolejových vozidlech 2013, Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 17-28 s. ISBN 978-80-7395-676-9.
NOVÁK, J. - ČERNÝ, O. - SÝKORA, P. - LENOCH, V. Elektrická část kolejového vozidla s podvozkem s nezávisle otáčivými koly a individuálními pohony. CZ: Univerzita Pardubice.
NOVÁK, J. - ČERNÝ, O. - SÝKORA, P. - LENOCH, V. - DOLEČEK, R. Mechanická část kolejového vozidla s podvozkem s nezávisle otáčivými koly a individuálními pohony. CZ: Univerzita Pardubice.
NOVÁK, J. SW pro realtime regulaci momentu trakčních synchronních motorů s permanentními magnety. 2013, 20110204.
ČERNÝ, O. - DOLEČEK, R. - SÝKORA, P. - NOVÁK, J. Studie koncepce modernizace zkušebního stanoviště pro asynchronní a synchronní trakční motory. 1. 38 s.
DOLEČEK, R. - ČERNÝ, O. - NOVÁK, J. - BARTLOMIEJCZYK, M. Interference in power system for traction drive with PMSM Przegląd Elektrotechniczny, 2012, vol. 88, no. 9A, s. 204-207. ISSN: 0033-2097.
MLYNAŘÍK, L. - NOVÁK, J. Properties of Twelve-pulse Rectifier with Short-circuit Diodes Transactions on Electrical Engineering, 2012, vol. 2, no. 2, s. 48-55. ISSN: 1805-3386.
NOVÁK, J. - MAŠEK, Z. - LENOCH, V. Elektronické řízení hydrostatického přenosu výkonu na kolejovém vozidle Elektro, 2012, vol. 22, no. 12, s. 6-8. ISSN: 1210-0889.
NOVÁK, J. - MLYNAŘÍK, L. Možnosti využití sluneční energie v systémech regionální kolejové dopravy Elektro, 2012, vol. 22, no. 1, s. 6-12. ISSN: 1210-0889.
NOVÁK, J. gfj. In Makroekonomie. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. 2 s. ISBN: 978-80-7380-245-5.
MAŠEK, Z. - NOVÁK, J. - LENOCH, V. ŘÍZENÍ TRAKČNÍHO HYDROSTATICKÉHO POHONU NA SPECIÁLNÍM VOZIDLE MUV 74. In 18. medzinárodný seminár Traťové stroje v teórii a praxi SETRAS 2012. Žilina: VTS pri Žilinskej univerzite, 2012. s. 91-100 s. ISBN 978-80-89276-39-4.
DOLEČEK, R. - ČERNÝ, O. - SÝKORA, P. - NOVÁK, J. - DVOŘÁK, K. Elektrická výzbroj experimentálního vozidla s individuálním pohonem kol. In Elektrotechnická zařízení v dopravě 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 1-5 s. ISBN 978-80-7395-466-6.
MLYNAŘÍK, L. - NOVÁK, J. STUDIE VYUŽITÍ SOLÁRNÍ ENERGIE PRO REGIONÁLNÍ ŽELEZNIČNÍ TRATĚ. In Elektrotechnická zařízení v dopravě 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 5-14 s. ISBN 978-80-7395-466-6.
NOVÁK, J. - MAŠEK, Z. Vývoj řídícího systému pro hydrostatický přenos výkonu. In Proceedings of the annular meeting New Methods and Procedures in Automatic Control, Instrumentation and Informatics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 73-80 s. ISBN 978-80-01-05061-3.
NOVÁK, J. - MAŠEK, Z. - MLYNAŘÍK, L. - LENOCH, V. Řídicí systém hydrostatického přenosu trakčního výkonu kolejového vozidla uplatněný na sériově vyráběných vozidlech MUV 74. CZ: CZ Loko, a.s..
NOVÁK, J. - MAŠEK, Z. - MLYNAŘÍK, L. - LENOCH, V. Metodika pro návrh a zkoušky řídících systémů pro regulaci hydrostatických přenosů výkonu spalovacích motorů na speciálních kolejových vozidlech.
NOVÁK, J. - MAŠEK, Z. Simulační SW pro návrh regulace momentu synchronního trakčního motoru s permanantními magnety. 2012,
MLYNAŘÍK, L. - NOVÁK, J. Studie regionálního železničního provozu s akumulátorovým vozem a solárním napájením v podmínkách ČR Vědeckotechnický sborník ČD, 2011, vol. 2011, no. 32, s. 1-14. ISSN: 1214-9047.
DOLEČEK, R. - NOVÁK, J. - ČERNÝ, O. Research of Harmonic Spectrums of Currents and Induced Voltages in Traction Drives Perner´s Contacts, 2011, vol. 5, no. 4, s. 28-36. ISSN: 1801-674X.
DOLEČEK, R. - NOVÁK, J. - ČERNÝ, O. Experimental Research of Harmonic Spectrum of Currents at Traction Drive with PMSM Radioengineering, 2011, vol. 20, no. 2, s. 512-515. ISSN: 1210-2512.
DOLEČEK, R. - NOVÁK, J. - ČERNÝ, O. Research of Conductive currents in Traction Drive with PMSM. In 6th International Conference Advances in Mechatronics (AiM 2011). Brno: Expertia, o.p.s., 2011. s. 1-7 s. ISBN 978-80-7231-847-6.
DOLEČEK, R. - NOVÁK, J. - ČERNÝ, O. - NĚMEC, Z. Research of Harmonic Spectrum of Currents in Traction Drive with PMSM. In ISIE 2011: 2011 IEEE International Symposium on Industrial Electronics. Los Alamitos: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2011. s. 710-715 s. ISBN 978-1-4244-9312-8.
DOLEČEK, R. - NOVÁK, J. - ČERNÝ, O. - SCHEJBAL, V. Experimental Research at Traction PMSMs. In Radioelektronika 2011, 21st International Conference. Los Alamitos: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2011. s. 263-266 s. ISBN 978-1-61284-325-4.
DOLEČEK, R. - ČERNÝ, O. - NOVÁK, J. Synchronní motor s permanentními magnety pro trakční pohon. In Elektrotechnická zařízení v dopravě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 1-8 s. ISBN 978-80-7395-366-9.
ČERNÝ, O. - DOLEČEK, R. - NOVÁK, J. Elektrická výzbroj experimentálního kolejového vozidla. In Elektrotechnická zařízení v dopravě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 1-3 s. ISBN 978-80-7395-366-9.
NOVÁK, J. - MLYNAŘÍK, L. Studie fotovoltaického dobíjení kolejového vozidla. In SEKEL Mezinárodní setkání učitelů elektrotechniky. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 1-10 s. ISBN 978-80-248-2452-9.
MLYNAŘÍK, L. - NOVÁK, J. Pohonné systémy vozidel a fotovoltaické energetické zdroje. In Energeticky příznivá doprava. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 1-10 s. ISBN 978-80-7395-365-2.
ČERNÝ, O. - NOVÁK, J. Vlastnosti pohonu se synchronním motorem s permanentními magnety a frekvenčním měničem Danfoss. In XXXII. konference o elektrických pohonech. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2011. s. 133-138 s. ISBN 978-80-02-02308-1.
DOLEČEK, R. - NOVÁK, J. - ČERNÝ, O. - NĚMEC, Z. Research of Harmonic Spectrum of Currents in Traction Drive with PMSM. In ISIE 2011: 2011 IEEE International Symposium on Industrial Electronics. New York: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2011. s. 710-715 s. ISBN 978-1-4244-9312-8.
ČERNÝ, O. - DOLEČEK, R. - NOVÁK, J. Synchronní motory s permanentními magnety pro trakční pohony kolejových vozidel Vědeckotechnický sborník ČD, 2010, vol. 2010, no. 29, ISSN: 1214-9047.
DOLEČEK, R. - NOVÁK, J. - ČERNÝ, O. Research of Harmonic Spectrums of Currents and Induced Voltages in Traction Drive Perner´s Contacts, 2010, vol. IV/2010, no. 5, s. 28-36. ISSN: 1801-674X.
NOVÁK, J. - DOLEČEK, R. - ČERNÝ, O. - ŠVANDA, J. Vyšetřování harmonických v trakci (1. část) Elektro, 2010, vol. 2010, no. 6, s. 6-8. ISSN: 1210-0889.
NOVÁK, J. - DOLEČEK, R. - ČERNÝ, O. - ŠVANDA, J. Vyšetřování harmonických v trakci (2. část) Elektro, 2010, vol. 2010, no. 7, s. 6-9. ISSN: 1210-0889.
DOLEČEK, R. - NOVÁK, J. - ČERNÝ, O. EMC of Converters for Interlocking Devices Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2010, vol. 2009, no. 15, s. 61-67. ISSN: 1211-6610.
DOLEČEK, R. - NĚMEC, Z. - ČERNÝ, O. - NOVÁK, J. The Effect of Converter Control Method to Characteristics of Traction Drive. In Proceedings of the 12th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC 2010). Tallinn: Tallinn University of Technology, 2010. s. 285-288 s. ISBN 978-1-4244-7357-1.
NOVÁK, J. - DOLEČEK, R. - ČERNÝ, O. - SCHEJBAL, V. EMC of Converters Used at Interlocking Device. In COMITE 2010. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2010. s. 103-106 s. ISBN 978-1-4244-6351-0.
NOVÁK, J. - DOLEČEK, R. - ČERNÝ, O. EMC měničů používaných pro pohony přestavníků. In Elektrotechnická zařízení v dopravě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. CD s. ISBN 978-80-7395-237-2.
DOLEČEK, R. - ČERNÝ, O. - NOVÁK, J. - NĚMEC, Z. EMC of Converters for Interlocking Device. In Proceedings of the 12th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC 2010). Tallinn: Tallinn University of Technology, 2010. s. 289-292 s. ISBN 978-1-4244-7357-1.
DOLEČEK, R. - NOVÁK, J. - ČERNÝ, O. Flux Weakening Effect of Permanent Magnet Traction Motor to Its Operating Characteristics. In Proceedings of EPE-PEMC 2010. New York: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2010. s. F190 s. ISBN 978-1-4244-7854-5.
DOLEČEK, R. - NOVÁK, J. - ČERNÝ, O. - MLYNAŘÍK, L. Výzkum trakčních pohonů se synchronními motory s permanentními magnety. In SEKEL 2010 : mezinárodní konference učitelů elektrotechniky (sborník příspěvků). Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010. s. 56-61 s. ISBN 978-80-7372-640-9.
NOVÁK, J. EMC trakčních zařízení. In EMC trakčních zařízení : 32. seminář Pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2010. s. 1-4 s. ISBN 978-80-02-02235-0.
NOVÁK, J. Stabilizace napětí pro trakční hybridní pohon s elektrickým děličem výkonu. In Elektrotechnická zařízení v dopravě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. CD s. ISBN 978-80-7395-237-2.
DOLEČEK, R. - ČERNÝ, O. - NOVÁK, J. - NĚMEC, Z. EMC of Converters for Interlocking Device. In Proceedings of the 12th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC 2010). Tallinn: Tallinn University of Technology, 2010. s. 289-292 s. ISBN 978-1-4244-7357-1.
DOLEČEK, R. - NĚMEC, Z. - ČERNÝ, O. - NOVÁK, J. The Effect of Converter Control Method to Characteristics of Traction Drive. In Proceedings of the 12th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC 2010). Tallinn: Tallinn University of Technology, 2010. s. 285-288 s. ISBN 978-1-4244-7357-1.
ČERNÝ, O. - NOVÁK, J. - DOLEČEK, R. Interface pro měření adhezních vlastností styku kolo-kolejnice. CZ: Univerzita Pardubice.
ČERNÝ, O. - DOLEČEK, R. - NOVÁK, J. Software měření vzájemné polohy natočení kol a silových účinků. 2010, https://cms.upce.cz/dfjp/keez/vedecka_cinnost/Vyzkum/753159.html.
ČERNÝ, O. - DOLEČEK, R. - NOVÁK, J. Aplikace pro měření a záznam rozdílného otáčení kol. 2010, https://cms.upce.cz/dfjp/keez/vedecka_cinnost/Vyzkum/159753.html.
DOLEČEK, R. - NOVÁK, J. - ČERNÝ, O. Traction Permanent Magnet Synchronous Motor Torque Control with Flux Weakening Radioengineering, 2009, vol. 18, no. 4, s. 601-605. ISSN: 1210-2512.
NOVÁK, J. - DOLEČEK, R. - ČERNÝ, O. EMC Specific Problems of Frequency Converters Used at Interlocking Device Radioengineering, 2009, vol. 18, no. 4, s. 606-610. ISSN: 1210-2512.
ČERNÝ, O. - DOLEČEK, R. - NOVÁK, J. - ŠIMÁNEK, J. Energetické a výkonové vlastnosti trakčního pohonu se synchronním motorem s permanentními magnety. In XXXI. konference Elektrické pohony. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. s. 121-126 s. ISBN 978-80-02-02151-3.
DOLEČEK, R. - ŠIMÁNEK, J. - NOVÁK, J. - ČERNÝ, O. Dynamics of a Feedback Optimal Current Vector Flux Weakennig Strategy for Traction PMSM. In Proceedings of the ELECTROMOTION 2009. Lille: HEI (Hautes Etudes d'Ingénieur), 2009. s. 1-6 s. ISBN 978-2-915913-25-5.
ŠIMÁNEK, J. - NOVÁK, J. - ČERNÝ, O. - DOLEČEK, R. Regulační struktury pro zeslabování magnetického toku trakčního synchronního motoru s permanentními magnety. In XXXI. konference Elektrické pohony. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. s. 115-120 s. ISBN 978-80-02-02151-3.
NOVÁK, J. - ČERNÝ, O. - DOLEČEK, R. - ŠIMÁNEK, J. Trakční a energetické vlastnosti synchronního motoru s permanentními magnety. In Elektrotechnika a elektronika v dopravě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 1-15 s. ISBN 978-80-7395-194-8.
ČERNÝ, O. - DOLEČEK, R. - NOVÁK, J. Simulace a měření výkonů a účinností v režimu odbuzování u PMSM. In IEEE Workshop. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. s. 52-55 s. ISBN 978-80-214-3938-2.
ČERNÝ, O. - NOVÁK, J. - DOLEČEK, R. Jednotka pro vyhodnocování úhlového natočení hřídele PMSM pro DSP regulátor. Univerzita Pardubice.
NOVÁK, J. - ČERNÝ, O. - DOLEČEK, R. Interfejsová jednotka pro připojení regulátoru k výkonovému měniči. Univerzita Pardubice.
NOVÁK, J. - ŠIMÁNEK, J. - ČERNÝ, O. - DOLEČEK, R. EMC of Frequency Controlled Electric Drives Radioengineering, 2008, vol. 2008, no. 4, s. 101-105. ISSN: 1210-2512.
NOVÁK, J. - ČERNÝ, O. - ŠIMÁNEK, J. Uplatnění synchronních motorů s permanentními magnety v kolejových vozidlech (část 1) Nová železniční technika : nové železniční trendy, 2008, vol. 16, no. 1, s. 26-30. ISSN: 1210-3942.
NOVÁK, J. - ČERNÝ, O. - ŠIMÁNEK, J. Regulace synchronního motoru pro lehkou kolejovou trakci Elektro, 2008, vol. 18, no. 6, s. 4-10. ISSN: 1210-0889.
NOVÁK, J. - ČERNÝ, O. - ŠIMÁNEK, J. Uplatnění synchronních motorů s permanentními magnety v kolejových vozidlech (část 2) Nová železniční technika : nové železniční trendy, 2008, vol. 16, no. 3, s. 26 - 31. ISSN: 1210-3942.
ŠIMÁNEK, J. - NOVÁK, J. - ČERNÝ, O. - DOLEČEK, R. FOC and Flux Weakening for Traction Drive with Permanent Magnet Synchronous Motor. In Proceedings 2008 IEEE International Symposium on Industrial Electronics. Cambridge: Anglia Ruskin University, 2008. s. 753-758 s. ISBN 978-1-4244-1666-0.
NOVÁK, J. - ŠIMÁNEK, J. - ČERNÝ, O. Výzkum trakčního pohonu se synchronním motorem s permanentními magnety. In From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems: Od koněspřežné železnice k vysokorychlostním dopravním systémům. ČVUT Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. s. 293-296 s. ISBN 978-80-01-03699-0.
ČERNÝ, O. - ŠIMÁNEK, J. - DOLEČEK, R. - NOVÁK, J. Testing of Robust Control Characteristics for Traction PMSM. In PIERS 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. s. 107-111 s.
NOVÁK, J. - ŠIMÁNEK, J. - ČERNÝ, O. Budování experimentálního pracoviště s přímým pohonem kola synchronním motorem s permanentními magnety. In 4th International Scientific Conference Challenges in Transport and Communication. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 1363-1368 s. ISBN 80-7194-880-2.
ŠIMÁNEK, J. - NOVÁK, J. - ČERNÝ, O. Výzkum regulačních struktur pro trakční synchronní motor s permanentními magnety. In XXX. konference Elektrické pohony. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 1-6 s. ISBN 978-80-02-01921-3.
ŠIMÁNEK, J. - NOVÁK, J. - DOLEČEK, R. - ČERNÝ, O. Control Algorithms for Permanent Magnet Synchronous Traction Motor. In Eurocon 2007 - IEEE Catalog Number: 07EX1617C. Varšava: Warsaw University of Technology, 2007. s. 1839-1844 s. ISBN 1-4244-0813-9.
NOVÁK, J. Uplatnění synchronních strojů v dopravní technice ? 1. část Elektro, 2006, vol. 2006, no. 6, s. 4-7. ISSN: 1210-0889.
NOVÁK, J. Uplatnění synchronních strojů v dopravní technice ?2. část Elektro, 2006, vol. 2006, no. 7, s. 8-11. ISSN: 1210-0889.
NOVÁK, J. Uplatnění synchronních strojů v dopravní technice ? 3. část Elektro, 2006, vol. 2006, no. 8, s. 76-78. ISSN: 1210-0889.
NOVÁK, M. - ČAMBÁL, M. - NOVÁK, J. Application of Sinusoidal Phase Current Control for Synchronous Drives. In Proceedings of the ISIE 2006 International Symposium on Industrial Electronic. Montreal, Kanada: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2006. s. 156-161 s. ISBN 1-4244-0495-5.
ČERNÝ, O. - MAŠEK, Z. - NOVÁK, J. - ŠIMÁNEK, J. Napěťový střídač se součástkami IGBT pro ověřování vlastností synchronního motoru s permanentními magnety. In Sborník příspěvků čtvrté mezinárodní vědecké konference "Nové výzvy pro dopravu a spoje". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 1307-1312 s. ISBN 80-7194-880-2.
NOVÁK, J. - ŠIMÁNEK, J. - ČERNÝ, O. Zkušební pracoviště se synchronním trakčním motorem a jeho využití pro výzkumné účely. In XXI. sympozium učitelů Elektrických pohonů. Plzeň: ZČU Plzeň, 2006. s. 1 s. ISBN 80-7043-455-4.
NOVÁK, J. Frekvenčně řízené elektrické pohony a jejich elektromagnetická kompatibilita Elektro, 2005, vol. , no. 7, s. 4-9. ISSN: 1210-0889.
GREGORA, S. - NOVÁK, J. - SCHEJBAL, V. Electromechanical System Analyses Journal of Electrical Engineering, 2005, vol. 56, no. 3, s. 84-88. ISSN: 1335-3632.
NOVÁK, J. Bezpečný trojfázový bezkontaktní spínač. In Sborník XXIX. Celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2005. s. 119-124 s. ISBN 80-02-01733-1.
NOVÁK, J. Vyhodnocování výstupního signálu resolveru pro určování polohy rotoru synchronního stroje. In Sborník XXIX. Celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2005. s. 115-118 s. ISBN 80-02-01733-1.
NOVÁK, J. Study of Synchronous Motor Rotor Position Measuring Methods. In Sborník 13th International Conference on Electrical Drivers and Power Electronics. Dubrovník: neuveden, 2005. s. 62-66 s. ISBN 953-6037-42-4.
GREGORA, S. - NOVÁK, J. Modernizace trakčních pohonů vozidel elektrické trakce Vědeckotechnický sborník ČD, 2004, vol. , no. 3, s. 29-40.
GREGORA, S. - NOVÁK, J. - SCHEJBAL, V. Innovation of traction drives Scientific Papers of the University of Pardubice. Series B, 2004, vol. , no. N, s. 133-141.
SCHEJBAL, V. - NOVÁK, J. - GREGORA, S. Utilization of induction-machine mathematical model for measuring technique Scientific Papers of the University of Pardubice. Series B, 2004, vol. , no. N, s. 111-122.
NOVÁK, J. Bezkontaktní spínání pohonů přestavníků drážních výhybek. In XVI. Oborový den vědeckých a pedagogických pracovníků VŠ. Praha: Klub elektrotechniků v dopravě ? Praha, 2004. s. N s. ISBN 80-7083-895-7.
NOVÁK, J. Systém pro měření výkonových poměrů elektromechanických soustav. In SYMEP 2004. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2004. s. 164-168 s. ISBN 80-01-030180-0.
NOVÁK, J. Moderní výkonové polovodičové prvky a jejich aplikační možnosti Elektro, 2003, vol. 6, no. 2, s. 6-12. ISSN: 1210-0889.
SCHEJBAL, V. - NOVÁK, J. - GREGORA, S. Comparison of CAD for Rectangular Microstrip Antennas Radioengineering, 2003, vol. 12, no. 1, s. 12-15. ISSN: 1210-2512.
NOVÁK, J. - SCHEJBAL, V. The Possibility of Mathematical Model Utilization for Real-time Analyses of Induction Machine Acta Technica ČSAV, 2003, vol. 48, no. 4, s. 411-426. ISSN: 0001-7043.
GREGORA, S. - NOVÁK, J. Pohony se synchronními motory s permanentními magnety a jejich perspektivy v trakčních pohonech. In Třetí vědecká konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 225-230 s. ISBN 80-7194-565-X.
NOVÁK, J. - GREGORA, S. - SCHEJBAL, V. Hardware for Real-time AC Drive Analyses. In International Conference on Electrical Drives and Power Electronics, EDPE´03. Košice, Slovakia: Technical University of Kosice, 2003. s. 380-383 s. ISBN 80-89114-45-4.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Improving efficiency of rail transport within energy optimization of the multimodal mobility system Programme of applied research, experimental development and innovations THÉTA Technologická agentura České republiky 2019-07-01 2022-06-30
The impacts after low emission mobility implementation on the enviromental effects reduction in urban aglomerations EPSILON Technologická agentura České republiky 01.01.2019 31.12.2021
Selected aspects of contemporary transport technique, technology and management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Transport technique, technology and management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Transport technique, technology and management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Hybrid locomotive and energy electronical optimalization of operation . P - R&D Programme Ministerstvo průmyslu a obchodu 2016-04-01 2019-12-31
Laboratory workplace with the special industry motors Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2016-01-01 2016-12-31
Contemporary traffic engineering and technology Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Vývoj a oživení softwaru trakčního motoru Smluvní výzkum 01.01.2015 31.10.2015
Vývoj řízení trakčního pohonu Smluvní výzkum 01.01.2015 31.12.2016
Contemporary traffic engineering and technology Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Transport Sciences and Engineering in conditions of the Developed Society of the 21st Century Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Provoz dvojzdrojových vozidel v Jihomor. kraji Smluvní výzkum 01.01.2014 31.05.2014
Výzkum regulace trakčního pohonu Smluvní výzkum 01.01.2014 31.01.2015
Vývoj a návrh algoritmů softwaru a SW modulů Smluvní výzkum 01.01.2014 31.01.2015
Měření alumminotermických svarů Smluvní výzkum 01.01.2014 30.04.2014
Výzkum a měření svarů Smluvní výzkum 01.01.2014 31.01.2014
Výzkum a vývuj dle rámcové smlouvy Smluvní výzkum 01.02.2013 31.01.2015
Výzkum regulační jednotky synchronního motoru Smluvní výzkum 01.02.2013 31.01.2015
Vědeckovýzkumná činnost dvouzdrojových vozidel Smluvní výzkum 01.01.2013 28.02.2014
Rámcová smlouva o spolupráci při řešení projektů Smluvní výzkum 01.01.2013 31.01.2015
Model workplace of mastr traction drive control of bogie HEDF - G1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2013 31.12.2013
Competence Center of Railway Vehicles Support of creation and operation of research, development and innovation centres - Competence Centres Technologická agentura České republiky 01.01.2012 31.12.2019
Inovace vybavení laboratoře pro výuku techniky tyristorových výkonových měničů HEDF - F1 a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2011 31.12.2011
Sustainable development of transport Sustainable development in transport Technologická agentura České republiky 2011-01-01 2014-12-31
Studie využití solární energie pro regionální železniční tratě Research Nadace ČEZ 01.01.2011 31.12.2011
Research and Development of Superior Locomotives Control TIP Ministerstvo průmyslu a obchodu 2011-01-01 2012-12-31
Research and Development of Modular Four-axle Locomotive TIP Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.01.2010 31.12.2012
Inovace laboratoře pro výuku mikroprocesorového řízení elektrických pohonů HEDF - F1 a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2008 31.12.2008
Inovace laboratoře na výuku mikroprocesorové techniky HEDF - F1 a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2007-01-01 2007-12-31
Dodávka SW pro vozidla M27 Smluvní výzkum 01.01.2004 31.01.2015
Vývoj a návrh algoritmů softWaru a SW modulů Smluvní výzkum 01.01.2000 31.01.2000

Doc. Ing. Jaroslav Novák, CSc. ukončil v roce 1992 aspirantské studium na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Od roku 1992 pracoval jako odborný asistent, od roku 2003 jako docent na Ústavu přístrojové a řídící techniky Fakulty strojní ČVUT v Praze. Od roku 2009 pracuje na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice. Ve své odborné práci se orientuje na oblast elektrických pohonů, výkonové elektroniky a mikroprocesorového řízení.