doc. Ing. Karel Greiner, Ph.D. | Dopravní fakulta Jana Pernera

doc. Ing. Karel Greiner, Ph.D.

doc. Ing. Karel Greiner, Ph.D.

Kontakty

466 036 180
karel.greiner@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-6028-4936

Pracoviště

Dopravní fakulta Jana Pernera
Oddělení programových prostředků v dopravě (50231)

Vedoucí
head
Docent
associate professor

Dopravní fakulta Jana Pernera
Katedra informatiky a matematiky v dopravě (50230)

Vedoucí
head
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Úterý
9.00-11.00 ,
Středa: 
17.00-19.00
Předmět (Rok) Role
KID/ADSAA (2022) G - - -
KID/APDAK (2022) G - - -
KID/APDAP (2022) G - - -
KID/APTPK (2022) G - - -
KID/APTPP (2022) G - - -
KID/DKAOK (2022) G - - -
KID/DKAOP (2022) G - - -
KID/DPOOK (2022) G - - -
KID/DPOOP (2022) G - - -
KID/DPPTP (2022) G - - -
KID/PAAPA (2022) G - - -
KID/PAAPK (2022) G - - -
KID/PAAPP (2022) G - - -
KID/PDSIK (2022) G - - -
KID/PDSIP (2022) G - - -
KID/PKAOK (2022) G PR - -
KID/PKAOP (2022) G PR - -
KID/PKOFK (2022) G - - -
KID/PKOFP (2022) G - - -
KID/PPDAK (2022) G - - -
KID/PPDAP (2022) G - - -
KID/PPTEK (2022) G - - -
KID/PPTEP (2022) G - - -
KID/PPTPK (2022) G - - -
KID/PPTPP (2022) G - - -
KID/PXOOP (2022) G - - -
KID/PXORK (2022) G - - -
KID/PXORP (2022) G - - -
KID/PXP1K (2022) G - - -
KID/PXP1P (2022) G - - -
KID/PXP2K (2022) G - - -
KID/PXP2P (2022) G - - -
KID/PXTEK (2022) G - - -
KID/PXTEP (2022) G - - -
KID/SDDSA (2022) G - - -
KID/VDSAA (2022) G - - -
KID/XAAAP (2022) G PR - -
KID/XATET (2022) G - - -
KID/XBAAP (2022) G - - -
KID/XBOOP (2022) G PR CV -
KID/XCOOP (2022) G - - -
KID/XCPCT (2022) G - - SE
KID/YAAAP (2022) G PR - -
KID/YATET (2022) G - - SE
KID/YBAAP (2022) G - - -
KID/YBOOP (2022) G - - -
KID/YCOOP (2022) G - - -
KID/YCPCT (2022) G - - SE
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
GREINER, K. - BAUER, L. - BAŽANT, M. - BRÁZDOVÁ, M. - DIVIŠ, R. - FIKEJZ, J. - KUPKA, L. - MAREK, J. - MERTA, J. - PRŮŠA, P. - RAK, J. - SALAVA, D. - SLAVÍČEK, O. - ŠIMERDA, K. - ŠOUREK, D. - VESELÝ, P. - KUCHAR, R. - ZEMANOVÁ, P. Vývoj technologie pro inteligentní řízení přepravních toků zboží. CZ: MD logistika a.s., DIGITECH ČR s.r.o, Univerzita Pardubice.
GREINER, K. - BAUER, L. - BAŽANT, M. - BRÁZDOVÁ, M. - DIVIŠ, R. - FIKEJZ, J. - KUPKA, L. - MAREK, J. - MERTA, J. - PRŮŠA, P. - RAK, J. - SALAVA, D. - SLAVÍČEK, O. - ŠIMERDA, K. - ŠOUREK, D. - VESELÝ, P. - KUCHAR, R. - ZEMANOVÁ, P. Vývoj technologie pro inteligentní řízení přepravních toků zboží. 2021,
GREINER, K. Systém tvorby ročního jízdního řádu provozovatele dráhy v podmínkách Evropské unie Perner´s Contacts, 2020, vol. 15, no. 2, s. 1-12. ISSN: 1801-674X.
GREINER, K. Evaluation of Train Timetable Using Indicators. In VII. International Scientific Conference of the Faculty of Transport Engineering : conference proceedings. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 94-99 s. ISBN 978-80-7560-152-0.
GREINER, K. Possibilities of generating calendar texts in rail transport. In 6th International Scientific Conference: Conference Proceedings. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 134-145 s. ISBN 978-80-7395-924-1.
GREINER, K. Generování textů kalendářů v železniční dopravě Perner´s Contacts, 2014, vol. 9, no. III, s. 36-53. ISSN: 1801-674X.
GREINER, K. Algorithm for Generating Train Calendar Texts Promet - Traffic & Transportation, 2013, vol. 25, no. 2, s. 99-107. ISSN: 0353-5320.
GREINER, K. - VOLEK, J. Calculation of Indicators of Annual Train Timetable in the Czech Republic International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 2013, vol. 7, no. 2, s. 182-191. ISSN: 1998-0140.
GREINER, K. - VOLEK, J. Systém objednávání vlaků do ročního jízdního řádu Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2013, vol. 18, no. 2012, s. 153-162. ISSN: 1211-6610.
GREINER, K. - VOLEK, J. Transforming the Information System of Railway Undertakings' Train Path Requirements. In Recent Advances in Computer Science and Networking. Atény: WSEAS Press, 2013. s. 86-93 s. ISBN 978-960-474-336-0.
GREINER, K. Information System of Railway Undertakings’ Train Track Requirements Promet - Traffic & Transportation, 2011, vol. 2011, no. 2, s. 141-146. ISSN: 0353-5320.
GREINER, K. Výpočet ukazatelů železniční dopravy v ročním jízdním řádu Perner´s Contacts, 2011, vol. 6, no. IV, s. 83-94. ISSN: 1801-674X.
GREINER, K. - VOLEK, J. Calculating Indicators of Rail Transport. In Recent Researches in Circuits, Systems, Mechanics and Transportation Systems. Atény: WSEAS Press, 2011. s. 40-45 s. ISBN 978-1-61804-062-6.
VOLEK, J. - GREINER, K. KANGO-Vlak – New System of Trains Ordering Journal of Information, Control and Management Systems, 2010, vol. 8, no. 3, s. 137-146. ISSN: 1336-1716.
VOLEK, J. - GREINER, K. Distributed System for Train Route Ordering International journal of applied mathematics and informatics, 2010, vol. 4, no. 2, s. 17-24. ISSN: 2074-1278.
VOLEK, J. - GREINER, K. Information System of Railway Undertakings’train Track Requirements. In Proceedings of the International Conference on Applied Computer Science (ACS). Atény: WSEAS Press, 2010. s. 254-258 s. ISBN 978-960-474-225-7.
VOLEK, J. - GREINER, K. Informační systém požadavků dopravců na trasy vlaků. In Úlohy diskrétní optimalizace v dopravní praxi : kvantitativní metody optimalizace v dopravních a logistických systémech I. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 52-63 s. ISBN 978-80-7395-297-6.
GREINER, K. Distribuovaná aplikace editoru vlaků Perner´s Contacts, 2009, vol. 4., no. II, s. 38-46. ISSN: 1801-674X.
GREINER, K. Moderní informační systém tvorby grafikonu vlakové dopravy. In Úlohy diskrétní optimalizace v dopravní praxi - Telematika v distribučních a svozných úlohách. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 20-27 s. ISBN 978-80-7395-224-2.
GREINER, K. Informační systém požadavků dopravců pro sestavu grafikonu vlakové dopravy. In Dopravní systémy 2009 (sborník příspěvků). Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2009. s. 343-350 s. ISBN 978-80-86530-63-5.
GREINER, K. Distribuovaný systém tvorby vlaků pro sestavu grafikonu vlakové dopravy. In Infotrans 2009. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 29-34 s. ISBN 978-80-7395-171-9.
ŠOTEK, K. - BACHRATÝ, H. - GREINER, K. - VESELÝ, P. - SADLOŇ, L. - KRÝŽE, P. - AMCHA, R. Tvorba jízdního řádu na železnici s využitím výpočetní techniky. první. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. 129 s. ISBN: 978-80-7395-137-5.
GREINER, K. Editor vlaků nové generace. In EURNEX - Žel 2008. Žilina: EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2008. s. 143-150 s. ISBN 978-80-8070-852-8.
GREINER, K. Nový editor vlaků pro tvorbu jízdního řádu. In Sborník příspěvků Úlohy diskrétní optimalizace v dopravní praxi. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 7-12 s. ISBN 978-80-7395-076-7.
GREINER, K. Metoda výběru vlaků s pevným přechodem vozů. In Sborník příspěvků Úlohy diskrétní optimalizace v dopravní praxi. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 15-22 s. ISBN 978-80-7395-076-7.
GREINER, K. Matematický model tvorby kompletů na dopravní síti. In Sborník příspěvků konference Teorie dopravních systémů 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 211-218 s. ISBN 978-80-7194-927-5.
MOJŽÍŠ, V. - GREINER, K. Analýza tvorby kompletů na dopravní síti II. In Sborník příspěvků II. konference s mezinárodní účastí Teorie dopravních systémů 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 17-22 s. ISBN 978-80-7194-927-5.
MOJŽÍŠ, V. - GREINER, K. Analýza tvorby kompletů na dopravní síti I. In Sborník příspěvků II. konference s mezinárodní účastí Teorie dopravních systémů 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 7-16 s. ISBN 978-80-7194-927-5.
GREINER, K. Budoucnost editoru vlaků pro tvorbu jízdního řádu ČD. In Sborník příspěvků konference INFOTRANS 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 91-96 s. ISBN 978-80-7194-989-3.
GREINER, K. Tvorba vlakových průvodců. In Sborník příspěvků čtvrté mezinárodní vědecké konference "Nové výzvy pro dopravu a spoje". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 959-964 s. ISBN 80-7194-880-2.
GREINER, K. Tvorba vlakových průvodců ČD. In Sborník mezinárodního sympozia EURNEX ? ŽEL 2006 (2. díl). Žilina: Žilinská univerzita, 2006. s. 198-203 s. ISBN 80-8070-550-X.
VOLEK, J. - GREINER, K. Lokace středisek obsluhy ve svozných a distribučních úlohách. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference - Informační technologie v dopravě a logistice? INFOTRANS 2005. Pardubice: 2005. s. 324-335 s. ISBN 80-7194-792-X.
GREINER, K. Systém tvorby jízdního řádu vlaků ČD s vazbou na systém Pathfinder a externí dopravce. In Zborník 12. Medzinárodného sympózia ŽEL 2005 ? Železnice na prahu tretieho tisícročia, ?Na ceste k Evropskej železnici ? harmonizácia a IDS?. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. s. 120-126 s. ISBN 80-8070-400-7.
GREINER, K. Systém tvorby jízdního řádu vlaků v mezinárodním kontextu. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference - Informační technologie v dopravě a logistice? INFOTRANS 2005. Pardubice: 2005. s. 94-101 s. ISBN 80-7194-792-X.
GREINER, K. Analytické nástroje Centrálního editoru vlaků. In Sborník mezinárodní konference ŽEL 2004. Žilina: Žilinská univerzita, 2004. s. 34 - 40 s. ISBN 80-8070-255-1.
GREINER, K. Hledání nepřípojů mezi vlaky v systému CEV. In Sborník mezinárodní konference INFOTRANS 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 72-77 s. ISBN 80-7194-634-6.
VOLEK, J. - GREINER, K. Location of Places for End of Life Cars Reuse. In Optimalizace přepravních toků při likvidaci použitých výrobků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003. s. 87-91 s. ISBN 80-214-2514-8.
GREINER, K. Novinky v programu Centrální editor vlaků v roce 2002. In Konference s mezinárodní účastí INFOTRANS 2003. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 57-66 s. ISBN 80-7194-530-7.
GREINER, K. Calculation of Railway Transport Indicators in the System CEV. In Third Scientific Conference, Part II.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 259-264 s. ISBN 80-7194-566-8.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Modelování vybraných aspektů dopravní technologie a řízení II Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.22 31.12.22
Vývoj technologie pro inteligentní řízení přepravních toků zboží - část II. - optimalizace a rozšíření Aplikace Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.09.21 31.05.23
Technologie a management v dopravě Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.20 31.12.20
Vývoj technologie pro inteligentní řízení přepravních toků zboží Aplikace Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.11.18 30.04.21
Vývoj technologie pro inteligentní řízení přepravních toků zboží Aplikace Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.11.18 30.04.21
Dopravní technika, technologie a řízení Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.18 31.12.18
Dopravní technika, technologie a řízení Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.17 31.12.17
Soudobá dopravní technika a technologie Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.16 31.12.16
Optimální umisťování obslužných středisek pomocí IP-solverů Slovensko Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.10 31.12.11

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ph.D. 2007 Technologie a management v dopravě a telekomunikacích Univerzita Pardubice Systém optimalizace tvorby dopravních kompletů na dopravní síti
doc. 2014 Technologie a management v dopravě a telekomunikacích Univerzita Pardubice Počítačová podpora tvorby jízdních řádů v železniční dopravě
Ing. 1990 Provoz a ekonomika železniční dopravy Vysoká škola dopravy a spojů Žilina Prognózování vývoje provozní situace v seřaďovací stanici