Ing. Jakub Marek, Ph.D. | Dopravní fakulta Jana Pernera

Ing. Jakub Marek, Ph.D.

Ing. Jakub Marek, Ph.D.

Kontakty

jakub.marek@upce.cz

Pracoviště

Dopravní fakulta Jana Pernera
Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě (50270)

Externista
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
KEEZ/AEZOK (2019) - PR - -
KEEZ/PZAZK (2019) G PR - -
 1. MAREK, Jakub – MYLSIVEC, Ivo – BUBENÍK, Michal. Návrhy úprav funkčního chování ERTMS/ETCS při dohledu cíle na generické úrovni. In Vědeckotechnický sborník SŽ. Praha: Generální ředitelství Správy železnic, státní organizace, 2020, č. 2, s. 83–107. ISSN 2694-9172. Dostupný z WWW: <https://www.szdc.cz/o-nas/publikace/vts>.

 2. MAREK, Jakub – MYLSIVEC, Ivo – DRÁPAL, Bohumil. Modell der ETCS-Bremskurven: Verbesserungsvorschlag für bereits bremsende Züge | The ETCS braking curves model: Proposal for improvements for already braking trains. In SIGNAL+DRAHT (112) 3/2020 [with an update and corrections of printing errors (Fig. 2, formula (2)) likely in (115) 6/2020]. Hamburg: DVV Media Group GmbH, 2020. p. 36–46. ISSN 0037-4997.

 3. MAREK Jakub. Brzdné křivky ETCS a možnosti jejich úprav. In 9. konference Zabezpečovací a telekomunikační systémy na železnici: Aktuální vývoj zabezpečovací a telekomunikační techniky „zrychlujeme bezpečně“. České Budějovice, 16. 10. 2019. Praha: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 2019. s. 33–37. ISBN 978-80-907189-1-3. Dostupný z WWW: <http://www.ztscb.cz>.
 4. MAREK, Jakub. Brzdný model ERTMS/ETCS a možnosti jeho optimalizace na úrovni aplikace. In Vědeckotechnický sborník ČD. Praha: Generální ředitelství ČD, a.s., 2019, č. 47, s. 22. ISSN 1214-9047. Dostupný z WWW: <http://vts.cd.cz>.
 5. MAREK, Jakub. Technické specifikace a generické analýzy systému ETCS. In Vědeckotechnický sborník ČD. Praha: Generální ředitelství ČD, a.s., 2014, č. 37. s. 11. Černošice, 28. 4. 2014. s. 53–63. ISSN 1214-9047. Dostupný z WWW: <http://vts.cd.cz>.
 6. MAREK, Jakub. Činnost a výstupy pracovní skupiny UNISIG RAMS WP. In 6. konference – Zabezpečovací a telekomunikační systémy na železnici: Spolehlivostí k vyšší bezpečnosti. České Budějovice, 13. 11. 2013. Praha: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 2013. s. 46–49. ISBN 978-80-905200-5-9. (Název příspěvku publikovaný ve sborníku: "Pracovní skupina WP RAMS")
 7. MAREK, Jakub. Dílčí metody analýzy rizika železničních zabezpečovacích systémů. In Elektrotechnická zařízení v dopravě. Pardubice, 2012, 11 s., ISBN 978-80-7395-466-6.
 8. MAREK, Jakub. Aplikace analýzy FMEA v oblasti železniční zabezpečovací techniky. In Seminář Elektrotechnická zařízení v dopravě. Pardubice, 2011, 5 s., ISBN 978-80-7395-366-9.
 9. MAREK, Jakub. Možnosti spolupráce systému ETCS s přejezdovými zabezpečovacími zařízeními. In Seminář Elektrotechnická zařízení v dopravě. Pardubice, 2010, 8 s. ISBN 978-80-7395-237-2.
 10. KUNHART, Michal – MAREK, Jakub – OUŘEDNÍČEK, Jan. Use cases as a semi-formal way of description of the ETCS functional behaviour. In 5th International Scientific Conference Theoretical and Practical Issues in Transport. Pardubice, 2010, pp. 79–86. ISBN 978-80-7395-245-7.
 11. MAREK, Jakub. Případy užití a problematika jejich použití v praxi. In Seminář Elektrotechnika a elektronika v dopravě. Pardubice, 2009. 5 s. ISBN 978-80-7395-194-8.
 12. KUNHART, Michal – MAREK, Jakub – OUŘEDNÍČEK, Jan. Případy užití jako první krok specifikace funkčních požadavků na aplikaci ETCS. In 17. medzinárodné sympózium EURO – Žel 2009. Žilina, 2009, s. 279–289, ISBN 978-80-554-0023-5.
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Fyzikální model dvanáctipulzního usměrňovače HEDF - G1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2010 31.12.2010

Jakub Marek ukončil v roce 2014 studium v oboru Dopravní prostředky a infrastruktura - Elektrotechnická zařízení v dopravě na DFJP UPa (2006 Bc., 2008 Ing., 2014 Ph.D.). Ve své odborné činnosti se věnuje železniční zabezpečovací technice. V letech 2008/2009 byl interním doktorandem na Katedře elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě DFJP UPa. Od roku 2006 se na úseku Výzkumu a vývoje společnosti AŽD Praha s.r.o. zabývá Evropským vlakovým zabezpečovacím systémem ERTMS/ETCS. Podílel se na implementaci tohoto systému v rámci prvního komerčního projektu v ČR, a to v traťovém úseku Břeclav-Kolín. V letech 2011-2014 byl členem mezinárodní pracovní skupiny konsorcia výrobců zabezpečovací techniky UNISIG RAMS WP, zaměřené na oblast bezpečnosti a spolehlivosti systému ERTMS/ETCS. Od roku 2014 je členem technické autority tohoto konsorcia - UNISIG SG, která zastřešuje činnost konsorcia UNISIG a spolu s EU agenturou pro železnice (ERA), uživateli (ERTMS Users' Group) a dalšími (dle potřeby) tvoří technické specifikace systému ERTMS/ETCS, které následně Evropská komise tvoří závaznými pro členské státy EU. Od roku 2010 externě vyučuje na DFJP UPa. Je členem Instituce inženýrů železniční zabezpečovací techniky IRSE (Institution of Railway Signal Engineers, UK, London).

Více informací naleznete v jeho profesním profilu na LinkedIn: