Ing. Jan Ouředníček, Ph.D. | Dopravní fakulta Jana Pernera

Ing. Jan Ouředníček, Ph.D.

Ing. Jan Ouředníček, Ph.D.

Kontakty

jan.ourednicek@upce.cz

Pracoviště

Dopravní fakulta Jana Pernera
Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě (50270)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
KEEZ/AEZDK (2019) G - - -
KEEZ/AEZDP (2019) G - - -
KEEZ/AEZOK (2019) G - - -
KEEZ/AEZOP (2019) G PR - -
KEEZ/DEZDK (2019) G - - -
KEEZ/DEZDP (2019) G - - -
KEEZ/PSDTK (2019) G - - -
KEEZ/PSDTP (2019) G - - -
KEEZ/PZAZP (2019) G PR - -
KEEZ/PZK1K (2019) G - - -
KEEZ/PZK1P (2019) G - - -
KEEZ/PZS1K (2019) G PR - -
KEEZ/PZS1P (2019) G PR CV -
KEEZ/PZZEK (2019) G PR - -
KEEZ/PZZEP (2019) G PR - -
KEEZ/PZZTK (2019) G - - -
KEEZ/PZZTP (2019) G - - -
KEEZ/PZZ2K (2019) G PR - -
KEEZ/PZZ2P (2019) G PR - -
KEEZ/VZAS4 (2019) G PR - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
NACHTIGALL, P. - OUŘEDNÍČEK, J. Zajištění dohledu nad zastavením (snížením rychlosti) v ERTMS/ETCS v souvislostech Vědeckotechnický sborník ČD, 2019, vol. 47, no. červen, s. 1-25. ISSN: 1214-9047.
NACHTIGALL, P. - OUŘEDNÍČEK, J. Wider aspects of deceleration supervision in ERTMS/ETCS MATEC Web of Conferences. Vol. 235, 2018, vol. 235, no. October, s. 1-6. ISSN: 2261-236X.
OUŘEDNÍČEK, J. - SLOVÁK, R. - SCHNIEDER, E. Functional Behaviour Modeling of The Interlocking RBC Interface Signalling System by Means of Colored Petri Nets. In FORMS/FORMAT 2007 - Formal Methods for Automation and Safety in Railway and Automotive Systems. Braunschweig: GZVB - Traffic Transport &Telematics, 2007. s. 52-63 s. ISBN 978-3-937655-09-3.
KUNHART, M. - OUŘEDNÍČEK, J. Algoritmizace úloh rozhraní mezi zabezpečovacím zařízením a RBC. In Zborník 12. Medzinárodného sympózia ŽEL 2005 ? Železnice na prahu tretieho tisícročia, ?Na ceste k Evropskej železnici ? harmonizácia a IDS?. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. s. 128-137 s. ISBN 80-8070-399-X.
KUNHART, M. - OUŘEDNÍČEK, J. Systém ERTMS/ETCS a přizpůsobení stávající železniční zabezpečovací infrastruktury v ČR pro jeho aplikaci. In Mezinárodní vědecká konference ŽEL 2004. Žilina: Žilinská univerzita, 2004. s. 135-144 s. ISBN 80-8070-249-7.
OUŘEDNÍČEK, J. Eurobalíza ? vlastnosti, použití, jazyk ETCS. In Aplikace ERTMS/ETCS v ČR. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 58-67 s. ISBN 80-7194-699-0.
OUŘEDNÍČEK, J. Systém ERTMS/ETCS, některé aspekty jeho aplikace na železniční infrastruktuře v ČR. In XXV. Seminář Katedry teoretické elektrotechniky VŠB ?TU Ostrava. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2004. s. 72-77 s. ISBN 80 248 0603 7.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Transport technique, technology and management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018

Jan Ouředníček (*1978) promoval v roce 2002 na Univerzitě Pardubice, Dopravní fakultě Jana Pernera v oboru Dopravní infrastruktura - Elektrotechnická zařízení v dopravě, se zaměřením na železniční zabezpečovací systémy. Obhájil diplomovou práci na téma "Návrh rozhraní mezi ERTMS/ETCS a reléovým zabezpečovacím zařízení". V letech 2002 a 2006 působil jako interní doktorand na UPa, DFJP, KEEZ. Od roku 2002 pracuje jako vývojový pracovník u společnosti AŽD Praha s.r.o. Na přelomu let 2005/2006 absolvoval 6 měsíční studijní pobyt na Technische Universität Braunschweig (TU-BS), Institut für Verkehrssicherheit und Automatisierungstechnik (iVA), kde se věnoval modelování funkčního chování železničních zabezpečovacích systémů prostřednictvím barevných Petriho sítí. V roce 2010 obhájil doktorskou disertační práci na téma "Zpracování informací v RBC systému ERTMS/ETCS".
Jan Ouředníček se v současnosti zabývá zejména systémem evropského vlakového zabezpečovacího zařízení ERTMS/ETCS a jeho aplikací na železniční infrastruktuře ČR, dále pak využitím formálních a semi-formálních metod pro popis funkčního chování železničních zabezpečovacích systémů.
Na UPa, DFJP přednáší, vede semináře a je garantem předmětů zaměřených na problematiku železničních zabezpečovacích systémů.