Ing. SunilKumar Meluru Ramesha | Dopravní fakulta Jana Pernera

Ing. SunilKumar Meluru Ramesha

Kontakty

sunilkumar.melururamesha@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-0406-1786

Pracoviště

Dopravní fakulta Jana Pernera
Výukové a výzkumné centrum v dopravě (50670)

Externista
External university lecturer
Kopírovat adresu odkazu
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
SCHMIDOVÁ, E. - KLEJCH, F. - MELURU RAMESHA, S. Development of anisotropy and strain hardening in damaged stamped parts made of IF steel Engineering Failure Analysis, 2022, vol. Neuveden, no. 145, s. 1-11. ISSN: 1350-6307.
SCHMIDOVÁ, E. - NESLUSAN, M. - ONDRUS, J. - TROJAN, K. - PITONAK, M. - KLEJCH, F. - MELURU RAMESHA, S. Monitoring of Plastic Straining Degree of Components Made of Interstitial Free Steel after Uniaxial Tensile Test by the Use of Barkhausen Noise Technique Steel Research International, 2021, vol. Neuveden, no. Neuveden, s. nestránkováno. ISSN: 1611-3683.
MELURU RAMESHA, S. - KONOPIK, P. - MELZER, D. - SCHMIDOVÁ, E. Fracture toughness examination of dual-phase and interstitial free steel using essential work of fracture method FATIGUE & FRACTURE OF ENGINEERING MATERIALS & STRUCTURES, 2021, vol. 1, no. 1, s. nestránkováno. ISSN: 8756-758X.
FATIH, B. - FATIH, H. - SCHMIDOVÁ, E. - M R, S. The Effect of Welding Parameters on Static and Dynamic Behaviors of Spot Welded Ti6Al4V Sheets Journal of Materials Engineering and Performance, 2020, vol. neuveden, no. October 2020, s. 1-12. ISSN: 1059-9495.
M R, S. - SCHMIDOVÁ, E. - KONOPIK, P. - MELZER, D. - BOZKURT, F. - LONDE, N. Fracture Toughness Analysis of Automotive-Grade Dual-Phase Steel Using Essential Work of Fracture (EWF) Method Metals, 2020, vol. 10, no. 8, s. nestránkováno. ISSN: 2075-4701.
SCHMIDOVÁ, E. - M R, S. - SCHMID, M. - BOZKURT, F. Role of Nb in the failure of dual-phase steel in heterogeneous welds Engineering Failure Analysis, 2020, vol. 116, no. october 2020, s. nestránkováno. ISSN: 1350-6307.
M R, S. - SCHMIDOVÁ, E. - V LONDE, N. Fracture toughness of dual phase DP450 steel using the essential work of fracture method. In International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development (IJMPERD). Tamil Nadu: Transstellar journal publications and research consultancy private limited, 2020.
SCHMIDOVÁ, E. - CULEK, B. - M R, S. HETEROGENEOUS CONTACT LAYERS FOR INCREASED DYNAMIC RESISTANCE OF THE RAILWAY CROSSING Perner´s Contacts, 2019, vol. XIX, no. 2, s. 252-257. ISSN: 1801-674X.
M R, S. - SCHMIDOVÁ, E. Strength and fracture behaviour of dual phase steel DP450 in static and dynamic conditions Komunikácie: Communications (Scientific Letters of the University of Žilina), 2019, vol. 21, no. 4, s. 63-68. ISSN: 1335-4205.
SCHMIDOVÁ, E. - BOZKURT, F. - CULEK, B. - M R, S. - KUCHARIKOVA, L. - UHRICIK, M. Influence of Welding on Dynamic Fracture Toughness of Strenx 700MC Steel Metals, 2019, vol. 9, no. 5, s. nestránkováno. ISSN: 2075-4701.
M R, S. - SCHMIDOVÁ, E. - HOJKA, P. Dynamic Strength and Fracture Behavior of Dual Phase Steel Under High Strain. In METAL 2019 - 28th International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2019. s. 538-543 s. ISBN 978-80-87294-92-5.
SCHMIDOVÁ, E. - CULEK, B. - HANUS, P. - BOZKURT, F. - M R, S. - ŠVANDA, P. Chování materiálů a jejich spojů při záporných pracovních teplotách a různých rychlostech zatěžování. V042-2-2019. 18 s.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Vybrané aspekty z oblasti dopravních prostředků a infrastruktury řešené na DFJP Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.21 31.12.21
Vybrané výzkumné problémy z oblasti dopravních prostředků a infrastruktury Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.20 31.12.20
Vybrané aspekty soudobé dopravní techniky, technologie a řízení Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.19 31.12.19
Dopravní technika, technologie a řízení Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.18 31.12.18