Ing. Andrea Seidlová, Ph.D. | Dopravní fakulta Jana Pernera

Ing. Andrea Seidlová, Ph.D.

Kontakty

466 036 203
andrea.seidlova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-6776-2160

Pracoviště

Dopravní fakulta Jana Pernera
Oddělení logistických systémů (50223)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
KTRD/ALCDK (2019) G - - -
KTRD/ALCEK (2019) G PR - -
KTRD/ALCEP (2019) G PR CV -
KTRD/AXLDK (2019) G - - -
KTRD/AXLDP (2019) G - - -
KTRD/PLC8K (2019) G PR - -
KTRD/PLC8P (2019) G PR CV -
KTRD/PLSOK (2019) G - - -
KTRD/PLSOP (2019) G - - -
KTRD/PPODK (2019) - PR - -
KTRD/PPODP (2019) - - CV -
KTRD/PTDPK (2019) G - - -
KTRD/PTDPP (2019) G - - -
KTRD/PTLOK (2019) G - - -
KTRD/PTLOP (2019) G - - -
KTRD/PTSOK (2019) G PR - -
KTRD/PTSOP (2019) G PR CV -
KTRD/PTVDK (2019) G - - -
KTRD/PTVDP (2019) G - - -
KTRD/PVDTK (2019) G - - -
KTRD/PVDTP (2019) G - - -
KTRD/PZZDK (2019) G PR - -
KTRD/PZZDP (2019) G PR CV -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
SEIDLOVÁ, A. - DRDLA, P. - KLEPRLÍK, J. Regulační opatření v dopravě za krizových stavů z legislativního hlediska.
ŠIROKÝ, J. - DRDLA, P. - MATUŠKA, J. - SEIDLOVÁ, A. Technologie dopravy. 4. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. 286 s. ISBN: 978-80-7560-159-9.
ŠOUREK, D. - SEIDLOVÁ, A. Approach to location of air cargo terminals. In Transport Means : proceedings of the international scientific conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. s. 1376-1378 s.
SEIDLOVÁ, A. - ŠOUREK, D. - LEDVINOVÁ, M. Determination of the geographical location of a central facility. In Transport Means : proceedings of the international scientific conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. s. 478-481 s.
ŠOUREK, D. - SEIDLOVÁ, A. Automatizace skládání LKW, autonomní doprava materiálu k montážní lince paletami na hale M1. Neuveden. 12 s.
ŠOUREK, D. - SEIDLOVÁ, A. Návrh řešení umístění cross-dock centra Kvasiny s ohledem na současně využívané technologie a jejich kvantitativní ukazatele. Neuveden. 9 s.
HRUBAN, I. - MOJŽÍŠ, V. - MOLKOVÁ, T. - DRDLA, P. - KLEPRLÍK, J. - BŘEZINA, E. - BULÍČEK, J. - SEIDLOVÁ, A. - ŠOUREK, D. - VÍZNER, F. - MAZAČ, P. - VOLTR, P. - VANČURA, P. Vícejazyčný výkladový slovník technologie a řízení dopravy. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. 225 s. ISBN: 978-80-7395-452-9.
ŠIROKÝ, J. - CÍSAŘOVÁ, H. - CEMPÍREK, V. - SEIDLOVÁ, A. - PIVOŇKA, K. Technologie dopravy. 3. vyd. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2010. 226 s. ISBN: 978-80-86530-67-3.
ŠOUREK, D. - SEIDLOVÁ, A. Design of Warehouse for Material, which is Non-Uniform and Difficult to Handle. In Progress in Material Handling Research : 2010. Charlotte: Material Handling Industry of America, 2010. s. 419-428 s. ISBN 978-1-882780-16-7.
ŠIROKÝ, J. - CEMPÍREK, V. - PIVOŇKA, K. - SEIDLOVÁ, A. - CÍSAŘOVÁ, H. - GAŠPARÍK, J. - NEDELIAKOVÁ, E. Technologie dopravy. 1. vyd. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2009. 200 s. ISBN: 978-80-86530-53-6.
SEIDLOVÁ, A. - ŠOUREK, D. Expectations for Integration of Public Logistic Centre into the Regional Logistics Flows Perner´s Contacts, 2008, vol. 3, no. 4, s. 82-89. ISSN: 1801-674X.
CEMPÍREK, V. - SEIDLOVÁ, A. - ŠIROKÝ, J. - NACHTIGALL, P. - KAMPF, R. Integration of Logistic Systems Into Transport Services of Region using Road Cargo Transport Transactions on Transport Sciences, 2008, vol. 1., no. 1, s. 43-48. ISSN: 1802-971X.
ŠOUREK, D. - SEIDLOVÁ, A. - CEMPÍREK, V. Preparation of Model Simulation for Logistics Centre Pardubice. In Progress in Material Handling Research: 2008. Charlotte: Material Handling Industry of America, 2008. s. 602-610 s. ISBN 978-1-882780-15-0.
CEMPÍREK, V. - SEIDLOVÁ, A. - ŠIROKÝ, J. - NACHTIGALL, P. - KAMPF, R. Possible Integration of Logistic Systems Into Regional Service Via Road Cargo Transport Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2007, vol. 12, no. 1, s. 71-80. ISSN: 1211-6610.
SEIDLOVÁ, A. - ŠIROKÝ, J. - KLEPRLÍK, J. Regulační opatření v dopravě za krizových stavů v ČR Transport and Logistics, 2007, no. 1, s. 156-159. ISSN: 1451-107X.
CEMPÍREK, V. - SEIDLOVÁ, A. - ŠIROKÝ, J. - SLIVONĚ, M. An Approach for Finding the Optimal Location of Public Logistic Centres in the Czech Republic Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2007, vol. 12, no. 1, s. 81-90. ISSN: 1211-6610.
CEMPÍREK, V. - SEIDLOVÁ, A. - ŠIROKÝ, J. - NACHTIGALL, P. - KAMPF, R. Aplikácia logistických systémov na nákladnú obslužnú dopravu Doprava a logistika, 2007, vol. 2, no. 10/2007, s. 22-24. ISSN: 1337-0138.
CEMPÍREK, V. - SEIDLOVÁ, A. - ŠIROKÝ, J. - SLIVONĚ, M. Lokace logistických služeb v ČR Doprava : Ekonomicko-technická revue, 2007, vol. 49, no. 3, s. 27-29. ISSN: 0012-5520.
CEMPÍREK, V. - SEIDLOVÁ, A. - ŠIROKÝ, J. - NACHTIGALL, P. - KAMPF, R. Application Of Logistic Systems Into Reginal Service Via Road Cargo Transport Železničná doprava a logistika, 2007, vol. 2, no. 2, s. 48-53. ISSN: 1336-7943.
CEMPÍREK, V. - ŠIROKÝ, J. - SEIDLOVÁ, A. - DRDLA, P. Návrh na úpravu stávajících právních předpisů ČR souvisejících s krizovým řízením v dopravě Perner´s Contacts, 2007, no. 7, s. 4-7. ISSN: 1801-674X.
CEMPÍREK, V. - SEIDLOVÁ, A. - ŠIROKÝ, J. - SLIVONĚ, M. Theoretische Lösungswege zur Standortsuche für Logistikzentren in der Tschechischen Republik. In 21. Verkehrswissenschaftliche Tage. Dresden: Technische Universität Dresden, 2007. s. 55 s. ISBN N.
CEMPÍREK, V. - SEIDLOVÁ, A. - ŠIROKÝ, J. - NACHTIGALL, P. - KAMPF, R. Aplikace logistických systémů do nákladní obslužné přepravy. In Zborník prednášok EURNEX-ŽEL 2007, 2. diel. Žilina: Žilinská univerzita, 2007. s. 135-141 s. ISBN 978-80-8070-679-1.
CEMPÍREK, V. - SEIDLOVÁ, A. - ŠIROKÝ, J. - SLIVONĚ, M. Lokace logistických center v ČR. In Národohospodářské aspekty dopravního systému: sborník ze 7. vědecké mezinárodní konference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. s. 15-18 s. ISBN 978-80-01-03706-5.
CEMPÍREK, V. - SEIDLOVÁ, A. - ŠIROKÝ, J. - NACHTIGALL, P. - KAMPF, R. Návrhy základních aplikací logistických systémů do nákladní obslužné přepravy regionů. In Sborník příspěvků LOGI 2007. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2007. s. 24-32 s. ISBN 80-86530-35-3.
CEMPÍREK, V. - SEIDLOVÁ, A. - ŠIROKÝ, J. - SLIVONĚ, M. Lokace logistických center v rovinném prostoru. In Sborník Logistická podpora NATO a EU. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2007. s. 9-13 s. ISBN 978-80-7231-293-1.
SEIDLOVÁ, A. Faktory ovlivňující organizaci toků zboží v logistickém centru. In Sborník příspěvků II. konference s mezinárodní účastí Teorie dopravních systémů 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 253-258 s. ISBN 978-80-7194-927-5.
SEIDLOVÁ, A. - ŠOUREK, D. Kvalita odbavování cestujících a zavazadel v letecké dopravě. In LOGVD 2007 - Dopravná logistika a krízové situácie. Žilina: Žilinská univerzita, 2007. s. 199-202 s. ISBN 978-80-8070-763-7.
SEIDLOVÁ, A. - DRDLA, P. - KLEPRLÍK, J. Regulační opatření v dopravě za krizových stavů z legislativního hlediska. In LOGVD 2007 - dopravná logistika a krízové situácie. Žilina: Žilinská univerzita, 2007. s. 195-198 s. ISBN 978-80-8070-763-7.
CEMPÍREK, V. - SEIDLOVÁ, A. - SLIVONĚ, M. Postup při hledání polohy logistických center v ČR Reliant News, 2006, vol. 3, no. 10, s. . ISSN: 1801-0962.
ŠOUREK, D. - SEIDLOVÁ, A. Regulation Acquisition in Air Transport in the Crisis Situations Perner´s Contacts, 2006, vol. 1, no. 4, s. 83-86. ISSN: 1801-674X.
SEIDLOVÁ, A. Die Struktur des Entscheidungsprozesses für die Verkehrsartauswahl im Güterverkehr Perner´s Contacts, 2006, vol. 1, no. 1, s. 78-82. ISSN: 1801-674X.
MOJŽÍŠ, V. - CEMPÍREK, V. - DRDLA, P. - KLEPRLÍK, J. - LEDVINOVÁ, M. - PIVOŇKA, K. - SOUŠEK, R. - SLIVONĚ, M. - ŠIROKÝ, J. - ŠOUREK, D. - SEIDLOVÁ, A. Řešení projektu REGULACE v roce 2005, cíle v letech 2006-2007. In Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina: Žilinská univerzita, 2006. s. 399-406 s. ISBN 80-8070-566-6.
MOJŽÍŠ, V. - CEMPÍREK, V. - DRDLA, P. - KLEPRLÍK, J. - LEDVINOVÁ, M. - PIVOŇKA, K. - SOUŠEK, R. - SLIVONĚ, M. - ŠIROKÝ, J. - ŠOUREK, D. - SEIDLOVÁ, A. Výsledky řešení projektu REGULACE v roce 2005. In Sborník příspěvků čtvrté mezinárodní vědecké konference "Nové výzvy pro dopravu a spoje". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 563-569 s. ISBN 80-7194-880-2.
ŠOUREK, D. - SEIDLOVÁ, A. Regulační opatření v letecké dopravě za krizových stavů. In Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina: Žilinská univerzita, 2006. s. 305-308 s. ISBN 80-8070-565-8.
CEMPÍREK, V. - SEIDLOVÁ, A. Možnosti řešení alokace logistických center. In Sborník příspěvků čtvrté mezinárodní vědecké konference "Nové výzvy pro dopravu a spoje". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 497-502 s. ISBN 80-7194-880-2.
SEIDLOVÁ, A. - LEDVINOVÁ, M. Metodické postupy při výběru druhu dopravy.. In LOGVD 2006 - Dopravná logistika a krízové situácie. Žilina: Žilinská univerzita, 2006. s. 248-251 s. ISBN 80-8070-606-9.
SEIDLOVÁ, A. Možnosti plánování logistických center. In Logi 2005, 6. konference s mezinárodní účastí ? ?Komplexní logistické služby v přepravních řetězcích?. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 200 s. ISBN 80-86530-25-6.
CEMPÍREK, V. - SEIDLOVÁ, A. Outsorcing logistických výkonů a jeho výhled. In Outsourcing dopravně-logistických procesů 2006 : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 76-82 s. ISBN 80-7194-921-3.
SEIDLOVÁ, A. Rozhodovací proces o výběru druhu dopravy v nákladní dopravě. In Zborník z 8. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou LOGVD 2005 - Dopravná logistika a krízové situácie. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. s. 168-173 s. ISBN 80-8070-471-6.
SEIDLOVÁ, A. - CEMPÍREK, V. Specifikace využití dopravní cesty ve vnitrozemské vodní dopravě v ČR. In Zborník z 8. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou LOGVD 2005 ? Dopravná logistika a krízové situácie. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. s. 174-177 s. ISBN 80-8070-471-6.
CEMPÍREK, V. - SEIDLOVÁ, A. Outsourcing logisticských výkonů. In Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Manažment výrobných systémov 2004. Prešov: Univerzita Košice, 2004. s. 290-294 s. ISBN 80-8073209-4.
SEIDLOVÁ, A. Možnosti využití vodní dopravy v logistických centrech. In Sborník příspěvků z 5. vědecké konference s mezinárodní účastí Kvalita dopravních a přepravních procesů a služeb. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 170-176 s. ISBN 80-7194-675-3.
LEDVINOVÁ, M. - SEIDLOVÁ, A. Přispění cyklistické dopravy ke zvyšování kvality osobní dopravy v městských aglomeracích. In 4. konference s mezinárodní účastí Kvalita dopravních a přepravních procesů a služeb. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 95-98 s. ISBN 80-7194-551-X.
CEMPÍREK, V. - LEDVINOVÁ, M. - SEIDLOVÁ, A. Rizika při přepravě nebezpečných nákladů. In 8. medzinárodná konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina: Žilinská univerzita, 2003. s. 51-54 s. ISBN 80-8070-095-8.
SEIDLOVÁ, A. - LEDVINOVÁ, M. Předpoklady zavádění, organizace a řízení cyklistické dopravy v dopravních systémech městských aglomerací. In 6. konferencia s mezinárodnou účasťou LOGVD 2003 ? Logistika v doprave. Žilina: Žilinská univerzita, 2003. s. 119-122 s. ISBN 80-8070-168-7.
SEIDLOVÁ, A. - LEDVINOVÁ, M. - KONÍČEK, R. Cycling As a Part of Transport System in Urban Areas. In Third Scientific Conference. Pardubice: University of Pardubice, 2003. s. 247-249 s. ISBN 80-7194-566-8.
CEMPÍREK, V. - SEIDLOVÁ, A. Logistické náklady a logistické výkony. In 5. konference s mezinárodní účastí LOGI 03 Doprava a logistika. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 16-18 s. ISBN 80-7194-601-X.
SEIDLOVÁ, A. Binneschifffahrt und die Güterverkehrszentren in den europaischen Ländern. In Miskolcer Gespräche 2003 "Die neuesten Ergebnisse auf dem Gebiet Fördertechnik und Logistik". Miskolc: University of Miskolc, 2003. s. 11-16 s. ISBN 9636615950.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Vytvoření výkladového vícejazyčného slovníku odborných pojmů z technologie a řízení dopravy Priority No. 1 Univerzita Pardubice 15.02.2007 30.12.2007