Ing. Pavla Lejsková, Ph.D. | Dopravní fakulta Jana Pernera

Ing. Pavla Lejsková, Ph.D.

Ing. Pavla Lejsková, Ph.D.

Kontakty

466 036 381
601 122 231
pavla.lejskova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-8578-7644

Pracoviště

Dopravní fakulta Jana Pernera
Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky (50210)

Vedoucí
head

Dopravní fakulta Jana Pernera
Oddělení ekonomiky a managementu (50212)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Pondělí: 
13:00-15:00
-
Po předchozí domluvě konzultace osobní či on-line formou i v jiných termínech.
Předmět (Rok) Role
KDMML/DPMGK (2022) G - - -
KDMML/DPMGP (2022) G - - -
KDMML/PMAGK (2022) G - - -
KDMML/PMAGP (2022) G - - -
KDMML/PMGDK (2022) G - - -
KDMML/PMGDP (2022) G PR CV -
KDMML/PMOPP (2022) G - - -
KDMML/POPDP (2022) G - - -
KDMML/PPJMK (2022) G - - -
KDMML/PPJMP (2022) G - - -
KDMML/PPMAK (2022) G - - -
KDMML/PPMAP (2022) G - - -
KDMML/PPMGK (2022) G - - -
KDMML/PPMGP (2022) G - - -
KDMML/PPRMK (2022) G - - -
KDMML/PPRMP (2022) G - - -
KDMML/PSOPP (2022) G - - -
KDMML/XAMN1 (2022) G PR - -
KDMML/XAMN2 (2022) - PR - -
KDMML/XAPMN (2022) G PR CV -
KDMML/XAPRM (2022) G PR - -
KDMML/XEPMN (2022) G - - -
KDMML/YAMN1 (2022) G PR - -
KDMML/YAMN2 (2022) - PR - -
KDMML/YAPMN (2022) G PR - -
KDMML/YAPRM (2022) G PR - -
KDMML/YEPMN (2022) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
LIZBETINOVA, L. - LEJSKOVÁ, P. - NEDELIAKOVA, E. - CAHA, Z. - HITKA, M. The growing importance of ecological factors to employees in the transport and logistics sector Economic Research-Ekonomska Istrazivanja, 2021, vol. neuveden, no. 12/2021, s. 1-25. ISSN: 1331-677X.
HITKA, M. - BALÁŽOVÁ, Ž. - GRAŽULIS, V. - LEJSKOVÁ, P. Differences in Employee Motivation in Selected Countries of CEE (Slovakia, Lithuania and the Czech Republic) Inžinerine Ekonomika / Engineering Economics, 2018, vol. 29, no. 5, s. 536-547. ISSN: 1392-2785.
GOTTWALD, D. - ŠVADLENKA, L. - LEJSKOVÁ, P. - PAVLISOVÁ, H. Human Capital as a Tool for Predicting Development of Transport and Communications Sector: the Czech Republic Perspective Komunikácie: Communications (Scientific Letters of the University of Žilina), 2017, vol. 19, no. 4, s. 50-56. ISSN: 1335-4205.
LEJSKOVÁ, P. - DVOŘÁK, L. - GOTTWALD, D. Knowledge Management Models in Creating, Sharing, Using and Managing the Knowledge and Information of a Company. In Knowledge for market use 2017 : people in economics - decisions, behavior and normative models. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. s. 883-889 s. ISBN 978-80-244-5233-3.
LEJSKOVÁ, P. - BŘEZINA, E. Řízení rizik v logistickém procesu. In Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2017. s. 150-154 s. ISBN 978-80-01-06351-4.
LEJSKOVÁ, P. - BŘEZINA, E. Systémy řízení rizik projektů ve společnosti Škoda Transportation, a.s.. In Rizika podnikových a územních procesů a poznatky pro krizové řízení 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 502-505 s. ISBN 978-80-01-06033-9.
GOTTWALD, D. - ŠVADLENKA, L. - LEJSKOVÁ, P. Hodnocení intelektuálního kapitálu v procesu liberalizace poštovního trhu Ekonomika a management, 2015, vol. 2015, no. 2, s. 1-14. ISSN: 1802-8470.
HITKA, M. - LEJSKOVÁ, P. Zvyšovanie efektívnosti podniku riadením pracovnej kariéry zamestnancov. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. 114 s. ISBN: 978-80-7468-075-5.
LEJSKOVÁ, P. - BŘEZINA, E. Řízení rizik v praxi podnikového managementu Českých drah, a.s.. In Rizika podnikových procesů 2015. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2015. s. 35-39 s. ISBN 978-80-7414-967-2.
GOTTWALD, D. - LEJSKOVÁ, P. Human resource management as a tool for sustainable development from the perspective of work professional drivers. In 6th International Scientific Conference: Conference Proceedings. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 125-133 s. ISBN 978-80-7395-924-1.
GOTTWALD, D. - LEJSKOVÁ, P. - ŠVADLENKA, L. - RYCHNOVSKÁ, V. Evaluation and Management of Intellectual Capital at Pardubice Airport: Case Study. In Procedia Economics and Finance. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2015. s. 121-128 s.
CEMPÍREK, V. - DRAHOTSKÝ, I. - BŘEZINA, E. - NACHTIGALL, P. - JEŽEK, J. - LEJSKOVÁ, P. Porovnání nákladů na veřejnou silniční a železniční dopravu v Pardubickém kraji. Neuveden. 72 s.
KAMPF, R. - VOCHOZKA, M. - LEJSKOVÁ, P. - CMÍRAL, T. Dependencies of Personal Vehicle Sales on the Financial Support of their Sales. In Intelligent technologies in logistics and mechatronics systems ITELMS'2014: proceedings of the 9th international conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2014. s. 141-150 s.
LEJSKOVÁ, P. - DVOŘÁK, L. Přístupy knowledge managementu a organizační učení. In Horizonty železničnej dopravy 2014. Žilina: EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2014. s. 62-67 s. ISBN 978-80-554-0918-4.
LEJSKOVÁ, P. Technologie automatické identifikace - čárové kódy a RFID. In LOGI 2014 – Conference Proceeding. Brno: Tribun EU, 2014. s. 168-180 s. ISBN 978-80-263-0860-7.
LEJSKOVÁ, P. - DVOŘÁK, L. Organizační učení a proces trvalého zlepšování. In Sborník "55. ročník Študentskej vedeckej a odbornej činnosti". Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2014. s. 17-26 s. ISBN 978-80-228-2568-9.
LEJSKOVÁ, P. Vlivy působící na městskou hromadnou dopravu ve velkých městech a ve městech s rozšířenou působností. In LOGI 2013 - Conference Proceeding. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. s. 282-289 s. ISBN 978-80-7468-059-5.
LEJSKOVÁ, P. - DVOŘÁK, L. Modely Knowledge managementu. In Current trends in transport and economy in 2013 (Aktuální trendy v dopravě a ekonomice 2013). Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 86-96 s. ISBN 978-80-86530-90-1.
LEJSKOVÁ, P. Integrovaný dopravní systém jako cesta ke zvýšení kvality přepravních služeb. In LOGI 2012 ? Conference Proceeding. Brno: Tribun EU, 2012. s. 245-251 s. ISBN 978-80-263-0336-7.
CHLAŇ, A. - LEJSKOVÁ, P. Congestion charges as the rebulatory tool of a transport system. In Proceedings of the 5th International Scientific Conference Theoretical and Practical Issues in Transport. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 302-306 s. ISBN 978-80-7395-245-7.
LEJSKOVÁ, P. Příprava nových vedoucích pracovníků - výuka managementu Personál, 2009, vol. 15, no. 5, s. 29-31. ISSN: 1213-8878.
KAMPF, R. - CEMPÍREK, V. - KAMPF, R. - PRŮŠA, P. - BÁRTOVÁ, P. - LEJSKOVÁ, P. - SALAVA, D. - MORKUS, J. Benchmarking pro logistická centra. první. vyd. Brno: Tribun EU, 2009. 134 s. ISBN: 978-80-7399-900-1.
LEJSKOVÁ, P. Problematika mezinárodního managementu a kulturních rozdílů Manažment v teórii a praxi, 2008, vol. 4, no. 1-2, s. 55-59. ISSN: 1336-7137.
LEJSKOVÁ, P. - ŠARADÍN, P. - KUDLÁČKOVÁ, N. Benefity dopravního systému Perner´s Contacts, 2008, vol. 3, no. 5, s. 246-250. ISSN: 1801-674X.
DRAHOTSKÝ, I. - MELICHAR, V. - KAMPF, R. - KAMPF, R. - JEŽEK, J. - BÁRTOVÁ, P. - CHLAŇ, A. - BECKOVÁ, H. - LEJSKOVÁ, P. - PRŮŠA, P. - KUNHART, J. - KUDLÁČKOVÁ, N. - POJKAROVÁ, K. - ŠVADLENKA, L. Modelování vlivu sociálních a ekonomických faktorů rozvoje a omezení dopravního systému. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2008. 195 s. ISBN: 978-80-7399-640-6.
LEJSKOVÁ, P. Personální informační systémy. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2008. 227 s. ISBN: 978-80-228-1830-8.
KAMPF, R. - CEMPÍREK, V. - ŠARADÍN, P. - HÝBLOVÁ, P. - LEJSKOVÁ, P. - JEŽEK, J. - PRŮŠA, P. - DRAHOTSKÁ, H. Outsourcing dopravně - logistických procesů. Brno: Tribun EU, 2008. 198 s. ISBN: 978-80-7399-437-2.
LEJSKOVÁ, P. Modelování vlivů legislativních opatření na rozvoj dopravních systémů. In Teorie dopravních systémů (soubor odborných statí). Brno: Tribun EU, 2008. 6 s. ISBN: 978-80-7399-347-4.
LEJSKOVÁ, P. Hodnota dopravní služby a spokojenost zákazníka. In Sborník příspěvků konference Logistická centra. Brno: Tribun EU, 2008. s. 87-93 s. ISBN 978-80-7399-603-1.
LEJSKOVÁ, P. - MARKOVÁ, J. Personální benchmarking jako nástroj řízení konkurenceschopnosti podniku. In Sborník příspěvků 4. mezinárodní konference Manažment ľudského potenciálu v podniku 2007. Žilina: EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2008. s. 49-53 s. ISBN 978-80-8070-672-2.
KUDLÁČKOVÁ, N. - LEJSKOVÁ, P. Quality Measures In Integrated And Itermodal Transport System. In Sborník příspěvků konference Logistická centra. Brno: Tribun EU, 2008. s. 192-201 s. ISBN 978-80-7399-603-1.
LEJSKOVÁ, P. Analýza dopadů zavedení e-Learningu v podniku. In TAPE IV - Teoretické aspekty preriezových ekonomík IV - sborník vědeckých prací. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2008. s. 229-237 s. ISBN 978-80-225-2472-8.
KUDLÁČKOVÁ, N. - LEJSKOVÁ, P. The Quality Mangement and Travel Awareness In Public Passenger Transport. In Sborník příspěvků konference Logistická centra. Brno: Tribun EU, 2008. s. 202-208 s. ISBN 978-80-7399-603-1.
LEJSKOVÁ, P. Benchmarking jako nástroj zvyšování efektivity personální práce. In Nové trendy v manažmente: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2008. s. 330-334 s. ISBN 978-80-8075-370-2.
LEJSKOVÁ, P. Rozvoj dopravního systému ČR na základě společné dopravní politiky EU Perner´s Contacts, 2007, vol. 2, no. 2, s. 96-101. ISSN: 1801-674X.
LEJSKOVÁ, P. Návrh vzdělávacího programu v dopravním podniku Manažment v teórii a praxi, 2007, vol. 3, no. 1-2, s. 4-11. ISSN: 1336-7137.
LEJSKOVÁ, P. Makroekonomický pohled na nabídku dopravních služeb. In Sborník příspěvků II. konference s mezinárodní účastí Teorie dopravních systémů 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 167-172 s. ISBN 978-80-7194-927-5.
LEJSKOVÁ, P. Využití personálních informačních systémů v řízení dopravního podniku a vliv legislativy na jejich rozvoj. In INFOTRANS 2007: sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 187-192 s. ISBN 978-80-7194-989-3.
LEJSKOVÁ, P. Změna organizační struktury při zavedení outsourcingu a dopady na zaměstnance.. In Sborník příspěvků 4. mezinárodní konference Manažment ľudského potenciálu v podniku 2007. Žilina: EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2007. s. 51-55 s. ISBN 978-80-8070-672-2.
HÝBLOVÁ, P. - LEJSKOVÁ, P. - JIRÁKOVÁ, A. Logistická centra, jejich činnosti a záměry v České republice. In Outsourcing dopravně-logistických procesů a prostorová lokalizace veřejných logistických center. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 177-180 s. ISBN 978-80-7395-022-4.
LEJSKOVÁ, P. Management kvality ve službách a hodnocení kvality přepravních služeb. In Manažment v železničnej doprave 2007. Žilina: Žilinská univerzita, 2007. s. 44-50 s. ISBN 978-80-8070-780-4.
LEJSKOVÁ, P. Vliv legislativy EU a ČR na rozvoj dopravního systému. In Aktuální problémy v dopravě 2007 - Sborník příspěvků. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2007. s. 74-77 s. ISBN 80-86530-38-8.
LEJSKOVÁ, P. Vliv legislativních a regulačních opatření na rozvoj dopravního systému. In Outsourcing dopravně-logistických procesů a prostorová lokalizace veřejných logistických center. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 105-108 s. ISBN 978-80-7395-022-4.
KAMPF, R. - LEJSKOVÁ, P. Implementace fondů EU. . vyd. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2006. 173 s. ISBN: 80-86530-31-0.
LEJSKOVÁ, P. - CHLAŇ, A. Supply of Transport Services. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2006. s. 821-826 s. ISBN 80-245-1091-X.
LEJSKOVÁ, P. Kvalita logistických služeb jako strategický faktor konkurenceschopnosti podniku. In Manažment v železničnej doprave ´06. Žilina: EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2006. s. 67-71 s. ISBN 80-8070-613-1.
LEJSKOVÁ, P. Marketing Logistics Management. In Diagnostika podniku, controlling a logistika. Žilina: Žilinská univerzita, 2006. s. 141-145 s. ISBN 80-8070-527-5.
CHLAŇ, A. - LEJSKOVÁ, P. Globalization and Modern Trends in Transport Company Management. In International Conference of Traffic Science. Ljublana: Univerza v Ljubljani, 2006. s. 1-11 s. ISBN 978-961-6044-80-6.
LEJSKOVÁ, P. Nabídka dopravních služeb z hlediska marketingu. In Sborník příspěvků čtvrté mezinárodní vědecké konference "Nové výzvy pro dopravu a spoje". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 69-74 s. ISBN 80-7194-880-2.
KAMPF, R. - LEJSKOVÁ, P. Náklady provozní fáze outsourcingu. In LOGI 2006. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2006. s. 72-76 s. ISBN 80-86530-30-2.
LEJSKOVÁ, P. HR Outsourcing. In Manažment ľudského potenciálu v podniku. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2006. s. 42-44 s. ISBN 80-228-1585-3.
LEJSKOVÁ, P. - HITKA, M. - SEDMÁK, R. - ZÁMEČNÍK, R. Porovnanie vybraných antropometrických Znakov dospelej populácie na území Slovenska a Čiech.. In Manažment ľudského potenciálu v podniku. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2006. s. 289-295 s. ISBN 80-228-1585-3.
BUCHÁČKOVÁ, P. Modern Trends of Management in Transport Doprava a spoje, 2005, vol. 2005, no. 2, s. 1-6. ISSN: 1336-7676.
BUCHÁČKOVÁ, P. Metody získávání pracovníků Personál, 2005, vol. , no. 5, s. 29-31. ISSN: 1213-8878.
KAMPF, R. - BUCHÁČKOVÁ, P. User Benefits and Wider Economic Impacts of Infrastructural Project Investment Journal of Information, Control and Management Systems, 2005, vol. 3, no. 2, s. 91-96. ISSN: 1336-1716.
BUCHÁČKOVÁ, P. - KAMPF, R. Skladování jako součást logistického procesu. In Logi 2005, 6. konference s mezinárodní účastí ? ?Komplexní logistické služby v přepravních řetězcích?. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2005. s. 44-49 s. ISBN 80-86046-62-1.
KAMPF, R. - BUCHÁČKOVÁ, P. Podniková logistika a outsourcing. In Outsourcing dopravně-logistických procesů 2006 : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 115-119 s. ISBN 80-7194-921-3.
BUCHÁČKOVÁ, P. Globalizace a moderní trendy řízení v dopravě. In Dopravní systémy 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 197-200 s. ISBN 80-7194-805-5.
BUCHÁČKOVÁ, P. Principy procesního řízení a jejich uplatnění v silniční dopravě. In Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. s. 123-127 s. ISBN 80-8070-481-3.
BUCHÁČKOVÁ, P. Influence of Globalization on Transport Company Management. In Proceedings of The Int. Sci. Conf. "ECOMA 2005: Economy and Management of Enterprises in Transition Economies in the Global Market Environment". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 73-75 s. ISBN 80-7194-806-3.
BUCHÁČKOVÁ, P. - CHLAŇ, A. Information and Communication Systems in Logistics. In Zborník referátov Logisticko-distribučné systémy. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2005. s. 30-33 s. ISBN 80-228-1446-6.
BUCHÁČKOVÁ, P. Konstrukce procesní mapy dopravního podniku. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Management v železničnej doprave 2005. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. s. 15-19 s. ISBN 80-8070-456-2.
BUCHÁČKOVÁ, P. Procesní management a outsourcing. In Medzinárodná konferencia "Modelovanie procesov manažmentu 2005". Žilina: Žilinská univerzita, 2005. s. 30-34 s. ISBN 80-8070-447-3.
BUCHÁČKOVÁ, P. Systémy odměňování jako nástroj zvyšování prosperity podniku. In Manažment ľudského potenciálu v podniku. Žilina, SK: Žilinská univerzita, 2005. s. 205-210 s. ISBN 80-8070-360-4.
BUCHÁČKOVÁ, P. - KAMPF, R. Fraktálová organizační strukturu a její uplatnění v oblasti dopravních služeb Logistika, 2004, vol. 10, no. 1, s. 32. ISSN: 1211-0957.
BUCHÁČKOVÁ, P. Matematické modelování procesů v organizaci Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2004, vol. , no. 9 (2003), s. 233-241. ISSN: 1211-6610.
BUCHÁČKOVÁ, P. - KAMPF, R. Přehled logistických technologií Logistika, 2004, vol. , no. 9, s. 20. ISSN: 1211-0957.
BUCHÁČKOVÁ, P. Uplatnění procesního managementu v podniku a změna organizační struktury. In Manažment v železničnej doprave 2004. Žilina: Žilinská univerzita, 2004. s. 27-33 s. ISBN 80-8070-297-7.
BUCHÁČKOVÁ, P. - HÝBLOVÁ, P. Projektové řízení jako předpoklad vyšší konkurenceschopnosti dopravní organizace. In Konference Věda o dopravě 2004. Praha: ČVUT v Praze, 2004. s. 119-123 s. ISBN 80-01-03047-4.
BUCHÁČKOVÁ, P. Assessment Centres. In Perenr´s Contact 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 56-59 s. ISBN 80-7194-633-8.
BUCHÁČKOVÁ, P. Aplikace zásad procesního řízení v dopravní firmě. In Projektové řízení v dopravní firmě. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2004. s. 17-23 s. ISBN 80-86530-24-8.
BUCHÁČKOVÁ, P. - KAMPF, R. Procesní řízení Logistika, 2003, vol. 9, no. 1, s. 14. ISSN: 1211-0957.
BUCHÁČKOVÁ, P. - KAMPF, R. Organizační struktury v dopravě Logistika, 2003, vol. 9, no. 10, s. 46-47. ISSN: 1211-0957.
BUCHÁČKOVÁ, P. - KAMPF, R. Ekonomická a finanční analýza projektu. In 5. konference s mezinárodní účastí LOGI 2003. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 12-15 s. ISBN 80-7194-601-X.
MELICHAR, V. - BUCHÁČKOVÁ, P. Analýza vyučovacích metod v managementu a příklad využití metody výuky na katedře DMML DFJP Univerzity Pardubice. In Teória a prax manažmentu vo výučbe ´03. Žilina: Žilinská univerzita, 2003. s. 136-143 s. ISBN 80-8070-060-5.
BUCHÁČKOVÁ, P. Rámcový model procesů v dopravním podniku. In Perner´s Contact 2003. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 16-20 s. ISBN 80-7194-522-6.
CHLAŇ, A. - BUCHÁČKOVÁ, P. Transformace na procesní organizaci. In 11. medzinárodá vedecká konferencia. Žilina: Žilinská univerzita, 2003. s. 77-80 s. ISBN 80-8070-120-2.
BUCHÁČKOVÁ, P. New Organising Structures of Transport Companies Orientated on Customers. In Third Scientific Conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 23-28 s. ISBN 80-7194-566-8.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Smluvní výzkum - návrh komplexního systému přidělování kapacity drah Smluvní výzkum Smluvní výzkum 01.05.17 31.10.17
Podpora sítě excelence výzkumných a akademických pracovníků v oblasti dopravy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.04.12 31.03.15
Návrh metodiky indexového benchmarkingu pro logistická centra Bezpečná a ekonomická doprava (Národní program výzkumu) Ministerstvo dopravy 01.02.08 31.12.09
Příprava a realizace předmětu Management a jeho modulů v anglickém jazyce Vnitřní granty DFJP Univerzita Pardubice 01.04.07 30.11.07
Prostorová lokalizace veřejných logistických center Podpora realizace udržitelného rozvoje dopravy Ministerstvo dopravy 01.04.07 31.12.09

Výzkumné zaměření

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
Nyní odborný asistent Univerzita Pardubice

2006 - ukončení Doplňujícího pedagogického studia
7. 5. 2014 - certifikace IPMA Level D (certifikovaný projektový praktikant)