doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D. | Dopravní fakulta Jana Pernera

doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.

doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.

Kontakty

466 036 420
jaroslav.matuska@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-9526-6247

Pracoviště

Dopravní fakulta Jana Pernera
Oddělení teorie dopravy a řízení (50221)

Docent
associate professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace: -
Po domluvě osobně nebo MS teams
Předmět (Rok) Role
KTRD/ALPPK (2020) G - - -
KTRD/AMZDK (2020) G PR - -
KTRD/AMZDP (2020) G PR CV -
KTRD/APD1K (2020) G PR - -
KTRD/APD1P (2020) G PR CV -
KTRD/APD2K (2020) G PR - -
KTRD/APD2P (2020) G PR CV -
KTRD/APRPP (2020) G - - -
KTRD/PBEZK (2020) G PR - -
KTRD/PBEZP (2020) G PR CV -
KTRD/PDSTK (2020) G - - -
KTRD/PDSTP (2020) G - - -
KTRD/PMEDK (2020) G PR - -
KTRD/PMEDP (2020) G - - -
KTRD/PMEOK (2020) G PR - -
KTRD/PMEOP (2020) G PR CV -
KTRD/PRZDK (2020) G - - -
KTRD/PRZDP (2020) G - - -
KTRD/PTZDK (2020) G - - -
KTRD/PTZDP (2020) G PR - -
KTRD/PXT1K (2020) G - - -
KTRD/PXT1P (2020) G - - -
KTRD/XABED (2020) G - - -
KTRD/XARZD (2020) G - - -
KTRD/XASAM (2020) G - - -
KTRD/XBPD1 (2020) G - - -
KTRD/YABED (2020) G - - -
KTRD/YARZD (2020) G - - -
KTRD/YASAM (2020) G - - -
KTRD/YBPD1 (2020) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
ŠIROKÝ, J. - DRDLA, P. - MATUŠKA, J. - SEIDLOVÁ, A. Technologie dopravy. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2020. 282 s. ISBN: 978-80-7560-309-8.
BULÍČEK, J. - DRDLA, P. - MATUŠKA, J. Synchronization of public passenger transport subsystems using stochastic simulation: the case of lines with longer headway times. In Proceedings of the 32nd European Modeling & Simulation Symposium (EMSS 2020). Rende: CAL-TEK SRL, 2020. s. 248-253 s. ISBN 978-1-71382-056-7.
NACHTIGALL, P. - ŠIROKÝ, J. - ŠOUREK, D. - JEŽEK, J. - MATUŠKA, J. Process of Capacity Allocation on Public Sidings. In LOGI 2019 - HORIZONS OF AUTONOMOUS MOBILITY IN EUROPE. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2020. s. 69-77 s.
NACHTIGALL, P. - JEŽEK, J. - ŠIROKÝ, J. - MATUŠKA, J. - ŠOUREK, D. Zkušenosti s přidělováním kapacity na veřejně přístupných vlečkách Nová železniční technika : nové železniční trendy, 2019, vol. 4, no. srpen, s. 20-25. ISSN: 1210-3942.
VOJTEK, M. - KUGLER, J. - MATUŠKA, J. - KENDRA, M. APPLICATION OF RAILWAY SAFETY SYSTEM RADIOBLOCK Transport Technic and Technology, 2019, vol. XV, no. 2, s. 24-27. ISSN: 2585-8084.
MATUŠKA, J. Přístupné prostředí pro všechny. Bezbariérová doprava. 1. vyd. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2019. 214 s. ISBN: 978-80-86530-96-3.
MALINKA, T. - MATUŠKA, J. Vehicle Routing of Special Urban Transport Service. In Transport Means : proceedings of the international scientific conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2019. s. 165-168 s.
ŠOUREK, D. - NACHTIGALL, P. - MATUŠKA, J. - ŠIROKÝ, J. Informační systém pro přidělování kapacity na veřejně přístupných vlečkách ČD, a. s. (IS PROK). 2019, https://pridelce.upce.cz.
BERGEL, I. - MARCISZEWSKA, E. - MATUŠKA, J. - ZÁHOROVÁ, V. Problemy osób z niepełnosprawnościami w transporcie publicznym Republiki Czeskiej w kontekście wyników badań przeprowadzonych w Polsce Przegląd Komunikacyjny, 2018, vol. 73, no. 4, s. 8-13. ISSN: 0033-2232.
MARCISZEWSKA, E. - BERGEL, I. - MATUŠKA, J. - ZÁHOROVÁ, V. Problemy osób z niepełnosprawnościami w transporcie publicznym w Polsce w kontekście badań w krajach Grupy Wyszehradzkiej Przegląd Komunikacyjny, 2018, vol. 73, no. 3, s. 14-21. ISSN: 0033-2232.
KOPÁČ, V. - LOUCKÝ, P. - MATUŠKA, J. Vliv obnovení provozu na trati Rakovník – Mladotice na počty cestujících Nová železniční technika : nové železniční trendy, 2018, vol. 25, no. 4, s. 12-16. ISSN: 1210-3942.
KOPÁČ, V. - LOUCKÝ, P. - MATUŠKA, J. Technologicko-provozní aspekty obnovy tratě Rakovník – Mladotice Nová železniční technika : nové železniční trendy, 2018, vol. 3, no. červen 2018, s. 12-16. ISSN: 1210-3942.
ŠIROKÝ, J. - DRDLA, P. - MATUŠKA, J. - SEIDLOVÁ, A. Technologie dopravy. 4. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. 286 s. ISBN: 978-80-7560-159-9.
MATUŠKA, J. - NACHTIGALL, P. - ŠOUREK, D. - ŠIROKÝ, J. - JEŽEK, J. Changes in EU Legislation and New Operational Requirements on Infrastructure Managers in the Czech Republic in Relation to Public Sidings. In Proceedings of the Fourth International Conference on Traffic and Transport Engineering. Belgrade: Scientific Research Center Ltd., 2018. s. 1124-1128 s. ISBN 978-86-916153-4-5.
KOŠŤÁLOVÁ, J. - MATUŠKA, J. Determining the Extent of Usability of Tactile Walking Surface Indicators. In Proceedings of the Fourth International Conference on Traffic and Transport Engineering. Belgrade: Scientific Research Center Ltd., 2018. s. 824-830 s. ISBN 978-86-916153-4-5.
MATUŠKA, J. Railway System Accessibility Evaluation for Wheelchair Users: Case Study in the Czech Republic Transport, 2017, vol. 32, no. 1, s. 32-43. ISSN: 1648-4142.
CEMPÍREK, V. - ŠIROKÝ, J. - MATUŠKA, J. - FALTA, M. Centrální registr osvědčení strojvedoucích Nová železniční technika : nové železniční trendy, 2017, vol. 25, no. 5, s. 21-25. ISSN: 1210-3942.
CEMPÍREK, V. - ŠIROKÝ, J. - MATUŠKA, J. Registr osvědčení strojvedoucích Vědeckotechnický sborník Českých drah, 2017, vol. 43, no. 1, s. 63-71. ISSN: 1211-2321.
MATUŠKA, J. - MALINKA, T. Special Urban Transportation Service for People with Disabilities in the Czech Republic. In Transport Means : Proceedings of the International Conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2017. s. 485-488 s.
KLEPRLÍK, J. - MATUŠKA, J. The demand for public transport and modeling decision-making process of passengers. In Transport Means : Proceedings of the International Conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2017. s. 197-202 s.
CEMPÍREK, V. - FALTA, M. - KLOUTVOR, J. - MATUŠKA, J. - ŠIROKÝ, J. Certifikovaná metodika implementace software pro dopravce a DÚ.
KOŠŤÁLOVÁ, J. - MATUŠKA, J. Save Guiding of Visually Impaired People - Artificial Guiding Lines Arrangements in the Infrastructure. In ICTTE 2016 : proceedings of the 3rd International Conference on Traffic and Transport Engineering. Bělehrad: City Net Scientific Research Center, 2016. s. 1073-1080 s. ISBN 978-86-916153-3-8.
FALTA, M. - CEMPÍREK, V. - ŠIROKÝ, J. - MATUŠKA, J. Registr osvědčení strojvedoucích. 2016, http://du.levelna.cz/.
DRDLA, P. - BULÍČEK, J. - CEMPÍREK, V. - ČERNÝ, O. - DOLEČEK, R. - DVOŘÁK, K. - HÁBA, A. - HRUBAN, I. - JEŽEK, J. - KUČERA, T. - KUDLÁČKOVÁ, N. - LATA, M. - LELEK, T. - MACHALÍK, S. - MATUŠKA, J. - MICHÁLEK, T. - MLYNAŘÍK, L. - NACHTIGALL, P. - NOVÁK, J. - NOVÁK, P. - SADÍLEK, O. - ŠIROKÝ, J. - ŠVADLENKA, L. Názvoslovná norma pro oblast provozování dráhy. 1. 145 s.
MATUŠKA, J. Bezbariérové prostředí železničních nástupišť. Orientační a informační systémy pro cestující veřejnost Nová železniční technika : nové železniční trendy, 2015, vol. 1, no. 2015, s. 14-20. ISSN: 1210-3942.
MATUŠKA, J. - ZÁHOROVÁ, V. Osoby s omezenou mobilitou a podmínky cestování v zemích Visegrádské 4. In Verejná osobná doprava 2015. Bratislava: Kongres STUDIO, 2015. s. 161-166 s. ISBN 978-80-89565-20-7.
MATUŠKA, J. Bezbariérové prostředí železničních nástupišť. Co potřebují uživatelé? Nová železniční technika : nové železniční trendy, 2014, vol. neuveden, no. 3, s. 15-21. ISSN: 1210-3942.
MATUŠKA, J. Bezbariérové prostředí železničních nástupišť. Co potřebují projektanti a zaměstnanci orgánů státní správy? Nová železniční technika : nové železniční trendy, 2014, vol. neuveden, no. 5, s. 15-21. ISSN: 1210-3942.
ČERNÁ, A. - ČERNÝ, J. - MATUŠKA, J. Optimal Scheduling of Vehicles for Wheelchair Users in Public Transport. In Mathematical Methods in Economics MME 2014. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. s. 85-88 s. ISBN 978-80-244-4209-9.
MATUŠKA, J. Optimalizace plánování tras pro osoby s postižením zraku Perner´s Contacts, 2011, vol. 6, no. 1, s. 196-203. ISSN: 1801-674X.
MATUŠKA, J. Přístupnost vybraných prvků dopravního systému pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. In Verejná osobná doprava 2011. Bratislava: Kongres STUDIO, 2011. s. 92-95 s. ISBN 978-80-970356-9-3.
MATUŠKA, J. Technologické ukazatele přepravy osob s omezenou schopností pohybu v systému MHD Perner´s Contacts, 2010, vol. 5, no. 1, s. 179 - 185. ISSN: 1801-674X.
MATUŠKA, J. - POLÁK, Z. Fervojveturiloj por transportado de malfacilmovaj pasaĝeroj en la Ĉeĥa respubliko Fervojfakaj kajeroj, 2010, vol. 18, no. 18, s. 18-24. ISSN: 1602-3730.
MATUŠKA, J. Přístupnost integrovaného dopravního systému pro osoby s omezenou schopností pohybu Perner´s Contacts, 2010, vol. 5, no. 3, s. 195-204. ISSN: 1801-674X.
MATUŠKA, J. The Methodology for Designing Accessible Public Transportation: The Czech Experience Transport, 2010, vol. 25, no. 2, s. 222-228. ISSN: 1648-4142.
MATUŠKA, J. Z historie tvorby bezbariérového prostředí Doprava : Ekonomicko-technická revue, 2009, vol. 51, no. 6, s. 3-4. ISSN: 0012-5520.
MATUŠKA, J. - KOVÁŘ, L. Informadsistemoj por vojaĝantoj kun malgrandigita vidkapablo en fervojtrafiko de Ĉeĥio Fervojfakaj kajeroj, 2009, vol. 17, no. 17, s. 25-27. ISSN: 1602-3730.
MATUŠKA, J. Faktory ovlivňující poptávku po veřejné dopravě osob s omezenou schopností pohybu Perner´s Contacts, 2009, vol. 4, no. 2, s. 81-86. ISSN: 1801-674X.
MATUŠKA, J. Bezbariérová doprava. 1.. vyd. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2009. 200 s. ISBN: 978-80-86530-62-8.
MATUŠKA, J. Bezbariérové prostředí dopravních staveb. In Verejná osobná doprava 2009. Bratislava: KONGRES management s.r.o., 2009. s. 124-127 s. ISBN 978-80-89275-18-2.
MATUŠKA, J. Technologie přepravy a kritická místa v přepravních řetězcích veřejné dopravy Perner´s Contacts, 2008, vol. 3, no. 5, s. 222-228. ISSN: 1801-674X.
MATUŠKA, J. Doporučení k tvorbě bezbariérového prostředí ve veřejné dopravě Doprava : Ekonomicko-technická revue, 2008, vol. 50, no. 5, s. 8-10. ISSN: 0012-5520.
MATUŠKA, J. Dostępność transportu publicznego dla osób z ograniczeniami zdolności sensomotorycznych w Republice Czeskiej Transport Miejski i Regionalny, 2008, vol. 26, no. 6, s. 15-19. ISSN: 1732-5153.
MATUŠKA, J. Barrierefrei nutzbare Info-Systeme Der Nahverkehr, 2008, vol. 26, no. 10, s. 64-66. ISSN: 0722-8287.
MATUŠKA, J. - DRDLA, P. Dojíždění do zaměstnání s vlivem na volbu dopravního systému. In Rozvoj a perspektivy dopravních systémů ve vazbě na vnější okolí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 5-9 s. ISBN 978-80-86530-50-5.
MATUŠKA, J. Přestupní doby v železniční dopravě z hlediska osob s omezenou schopností pohybu a orientace. In Sborník z mezinárodní konference Verejná osobná doprava 2008. Bratislava: KONGRES management s.r.o., 2008. s. 197-202 s. ISBN 978-80-89275-12-0.
MATUŠKA, J. - STRNADOVÁ, V. Veřejná doprava a cestující s postižení sluchu Doprava : Ekonomicko-technická revue, 2007, vol. 49, no. 3, s. 16-17. ISSN: 0012-5520.
HRABÁČEK, J. - MATUŠKA, J. Standardy dopravní obslužnosti v regionální dopravě Doprava : Ekonomicko-technická revue, 2007, vol. 49, no. 3, s. 15. ISSN: 0012-5520.
MATUŠKA, J. Hodnocení přístupnosti veřejné dopravy uživateli s postižením sluchu Gong: časopis sluchově postižených, 2007, vol. 36, no. 11-12, s. 28-29. ISSN: 0323-0732.
MATUŠKA, J. Vizuální informace a cestující s postižením sluchu Můžeš: noviny o překonávání bariér, 2007, vol. 15, no. 5, s. 26-27. ISSN: 1213-8908.
MATUŠKA, J. - ČIŽINSKÝ, R. Specifika přepravy osob se zdravotním postižením. In Verejná osobná doprava 2007. Bratislava: KONGRES management s.r.o., 2007. s. 155-160 s. ISBN 978-80-89275-09-0.
DRDLA, P. - MATUŠKA, J. Změna pojetí bezpečnosti přepravy osob s omezenou schopností pohybu a orientace po revizi ČSN 73 6425-1. In Rozvoj systémů osobní dopravy z hlediska respektování požadavků uživatele. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 25-28 s. ISBN 978-80-7395-006-4.
MATUŠKA, J. Public Transport Accessibility for Disabled People. In MOBILITA 2007 - Sustainable Mobility in Urban Areas - 10th International Scientific Conference. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2007. s. 341-346 s. ISBN 978-80-227-2648-1.
MATUŠKA, J. Časová náročnost přestupů pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. In Vědeckotechnický sborník ČD. Praha: Generální ředitelství Českých drah, 2007. s. 1-6 s.
MATUŠKA, J. Opatření pro zvýšení přístupnosti systému veřejné dopravy. In Sborník příspěvků II. konference s mezinárodní účastí Teorie dopravních systémů 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 179-183 s. ISBN 978-80-7194-927-5.
KLEPRLÍK, J. - MATUŠKA, J. Rozhodovací proces cestujícího a jeho vliv na poptávku po veřejné hromadné dopravě. In Rozvoj systémů osobní dopravy z hlediska respektování požadavků uživatele. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 57-61 s. ISBN 978-80-7395-006-4.
MATUŠKA, J. Accessibility Condition of Public Transport for Disabled People. In Zborník prednášok EURNEX-ŽEL 2007. Žilina: Žilinská univerzita, 2007. s. 286-291 s. ISBN 978-80-8070-679-1.
ČTVRTEČKOVÁ, S. - DRDLA, P. - MATUŠKA, J. Bezbariérové prostředí ve veřejné dopravě a navazujících systémech Doprava : Ekonomicko-technická revue, 2006, vol. 48, no. 2, s. 26-28. ISSN: 0012-5520.
MATUŠKA, J. - KOVÁŘ, L. Informační systémy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v železniční dopravě Nová železniční technika : nové železniční trendy, 2006, vol. 14, no. 5, s. 8-10. ISSN: 1210-3942.
MATUŠKA, J. Barrierefreier ÖPNV für Reisende mit eingeschränkter Mobilität Perner´s Contacts, 2006, vol. 1, no. 4, s. 56-62. ISSN: 1801-674X.
MATUŠKA, J. Proces přemístění cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace. In Optimalizace sítí a síťových procesů. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006. s. 70-74 s. ISBN 978-80-01-03657-0.
DRDLA, P. - MATUŠKA, J. Public Transport Accessibility for Disabled People. In EURNEX - Žel 2006 "Ku konkurencieschopným železničným systémom v Európe". Žilina: Žilinská univerzita, 2006. s. 66-69 s. ISBN 80-8070-551-8.
DRDLA, P. - MATUŠKA, J. Přístupnost veřejné dopravy pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace. In EURNEX - Žel 2006 "Ku konkurencieschopným železničným systémom v Európe". Žilina: Žilinská univerzita, 2006. s. 66-69 s. ISBN 80-8070-551-8.
MATUŠKA, J. Časové aspekty přepravy cestujících se specifickými potřebami. In Sborník příspěvků čtvrté mezinárodní vědecké konference "Nové výzvy pro dopravu a spoje". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 553-558 s. ISBN 80-7194-880-2.
MATUŠKA, J. Accessibility of Town Environment and Public Transport in the Czech Republic. In City without barriers. Praha: ABF, a.s. Praha, 2006. s. 43-44 s. ISBN 80-86905-20-9.
MATUŠKA, J. Bezbariérové prostředí v osobní dopravě a navazujících systémech z pohledu tvůrců a uživatelů. In Rozvoj dopravních systémů osobní dopravy na principech udržitelné mobility a přístupnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 105-109 s. ISBN 80-7194-904-3.
MATUŠKA, J. Základní principy tvorby bezbariérového prostředí ve veřejné dopravě. In Verejná osobná doprava 2006. Bratislava: KONGRES management s.r.o., 2006. s. 162-167 s. ISBN 80-969365-9-X.
MATUŠKA, J. Kriteria a hodnocení optimality přepravních řetězců z hlediska kvality procesu přemístění. In Aktuální problémy v dopravě. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2006. s. 69 - 72 s. ISBN 80-86530-33-7.
DRDLA, P. - MATUŠKA, J. Statický městský mobiliář pro informovanost cestujících v rámci MHD. In Sborník z 8. medzinárodnej konferencie o verejnej osobnej doprave. Bratislava: KONGRES management s.r.o., 2005. s. 65-70 s. ISBN 80-969365-0-6.
DRDLA, P. - MATUŠKA, J. Pevné informační prvky pro cestující veřejnost v MHD. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference - Informační technologie v dopravě a logistice? INFOTRANS 2005. Pardubice: 2005. s. 53-58 s. ISBN 80-7194-792-X.
MATUŠKA, J. - MRZENA, R. Přestupní uzly a spotřeba cestovního času. In Dopravní systémy 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 64-70 s. ISBN 80-7194-805-5.
DRDLA, P. - MATUŠKA, J. Práce s veřejností a tzv. veřejné záležitosti v městské hromadné dopravě. In Zborník zo 7. medzinárodnej konferencie o verejnej osobnej doprave. Bratislava: Dom techniky ZSVTS Bratislava, 2004. s. 92-94 s. ISBN 80-233-0498-4.
DRDLA, P. - MATUŠKA, J. Nástroje k dosažení potřebné kvality a konkurenceschopnosti systému městské hromadné dopravy. In Zborník zo 7. medzinárodnej konferencie o verejnej osobnej doprave. Bratislava: Dom techniky ZSVTS Bratislava, 2004. s. 71-75 s. ISBN 80-233-0498-4.
MATUŠKA, J. Bezbariérové úpravy v pěší dopravě v Pardubicích. In Sborník příspěvků z 5. vědecké konference s mezinárodní účastí Kvalita dopravních a přepravních procesů a služeb. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 119-123 s. ISBN 80-7194-675-3.
MATUŠKA, J. Veřejná doprava a podmínky pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace. In Zborník zo 7. medzinárodnej konferencie o verejnej osobnej doprave. Bratislava: Dom techniky ZSVTS Bratislava, 2004. s. 204-208 s. ISBN 80-233-0498-4.
CEMPÍREK, V. - MATUŠKA, J. Harmonisierung der Europäischen Eisenbahn. In Sborník příspěvků z 11. mezinárodního sympósia ŽEL 2004. Žilina: Žilinská univerzita, 2004. s. 172 -176 s. ISBN 80-8070-255-1.
DRDLA, P. - MATUŠKA, J. - MRZENA, R. Change Points in Integrated Systems of Public Transport. In Sborník International Scientific Conference The Transport of the 21ST Century. Warszawa: Politechnika Warszawska, Wydzial Transportu + Polska Akademia Nauk, Komitet Trasportu,, 2004. s. 89-92 s. ISBN N.
MATUŠKA, J. Univerzita Pardubice a tvorba bezbariérového prostředí ve městě. In Sborník konference Společně k bezbariérovosti. Pardubice: Magistrát města Pardubic, 2004. s. 4 s. ISBN N.
MOJŽÍŠ, V. - DRDLA, P. - KLEPRLÍK, J. - MATUŠKA, J. - MOLKOVÁ, T. - SOUŠEK, R. Kvalita dopravních a přepravních procesů. 1. vyd. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s, 2003. 174 s. ISBN: 80-86530-09-4.
DRDLA, P. - MATUŠKA, J. Elektronické informační nástroje užívané při dopravní obsluze územních celků, především v rámci MHD. In 6. konferencia s medzinárodnou účasťou O verejnej osobnej doprave. Bratislava: Dom techniky ZSVTS Bratislava s.r.o., 2003. s. 82-86 s. ISBN 80-223-0485-2.
MATUŠKA, J. - DRDLA, P. Přestupní uzly v integrovaném systému veřejné osobní dopravy. In 5. konference s mezinárodní účastí CZ-Intermodal 2003. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 96-101 s. ISBN 80-7194-571-4.
MATUŠKA, J. Význam informací v procesu přepravy. In Kkonference s mezinárodní účastí Krizový management v dopravě a státní správě. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2003. s. 69-71 s. ISBN 80-86530-10-8.
MATUŠKA, J. Terminál osobní dopravy a dopravní obsluha území. In Třetí vědecké konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 213-216 s. ISBN 80-7194-566-8.
MATUŠKA, J. - CEMPÍREK, V. Zvláštní podmínky při přepravě nebezpečných věcí po železnici. In 3. konference s mezinárodní účastí Krizové stavy a doprava. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2003. s. 5-7 s. ISBN 80-86530-12-4.
MATUŠKA, J. - STOKLASOVÁ, D. Kvalita osobní přepravy z hlediska cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace. In 4. konference s mezinárodní účastí Kvalita dopravních a přepravních procesů a služeb. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 109-114 s. ISBN 80-7194-551-X.
DRDLA, P. - JOZA, J. - MATUŠKA, J. Přeprava cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace. In Konference s mezinárodní účastí Zdravotně postižení ? programy pro 21. století. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003. s. 81-86 s. ISBN 80-7041-234-8.
DRDLA, P. - MATUŠKA, J. Charakteristika elektronických informačních nástrojů používaných v MHD. In 5. konference s mezinárodní účastí CZ-Intermodal 2003. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 20-25 s. ISBN 80-7194-571-4.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Modelling of Transport Technology and Management Selected Aspects Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2021 31.12.2021
Transport technique, technology and management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Contract research - Proposal of a complex system of capacity allocation Contract Research Smluvní výzkum 01.05.2017 31.10.2017
Transport technique, technology and management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2017 31.12.2017
Safety management system of train operation from human factor point of view Programme of public contracts in research, experimental development and innovation for the needs of government BETA Technologická agentura České republiky 01.03.2016 31.12.2016
Foreign experiences with design of accessible environment in public transport and related systems Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2016-01-01 2016-12-31
Barrier-free Transportation Upgrade Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2015-01-01 2015-12-31
Contemporary traffic engineering and technology Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Experiences with a Public Transport Integration in Foreign States Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2015 31.12.2015
Rights of Passengers with Reduced Mobility in V4 Countries International Visegrad Fund International Visegrad Fund 2014-10-01 2015-05-31
Zpřístupňování Univerzity Pardubice studentům se zdravotním postižením 4. Programme to promote socially, economically and physically disadvantaged students when starting their studies, during studies and immediately after completion Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2010-01-01 2010-12-31
Zpřístupnění webových stránek Univerzity Pardubice zrakově postiženým studentům 6. Programme to promote socially, economically and physically disadvantaged students when entering university, during studies and immediately after completion Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2009-01-01 2009-12-31
Integrované dopravní systémy a jejich význam Internal grants - Jan Perner Faculty of Transport Univerzita Pardubice 01.04.2008 31.12.2008
Zahraniční poznatky z oblasti analýzy a operativního plánování železniční dopravy Internal grants - Jan Perner Faculty of Transport Univerzita Pardubice 01.04.2008 31.12.2008
Příprava učebních textů pro předmět Bezbariérová doprava Internal grants - Jan Perner Faculty of Transport Univerzita Pardubice 2008-01-01 2008-12-31
Návrh modelových opatření pro studium a pobyt studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Pardubice 4b) Integration of disabled students and students from socially disadvantaged groups into the study Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2008-01-01 2008-12-31
Regionální doprava - vývoj a aspekty jejího plánování ve Švýcarsku a v dalších zemích EU Internal grants - Jan Perner Faculty of Transport Univerzita Pardubice 15.03.2007 31.12.2007
Zlepšení podmínek handicapovaným studentům při studiu na Univerzitě Pardubice b) integration of disabled students and students from socially disadvantaged groups in the study Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2007 31.12.2007
Aspekty bezbariérové dopravy ve Spolkové republice Německo Internal grants - Jan Perner Faculty of Transport Univerzita Pardubice 2006-01-01 2006-12-31
Systémové prostředky, opatření a mechanismy pro správné navrhování a realizaci bezbariérového prostředí v dopravních řetězcích veřejné dopravy Safe and economical transport (National Research Programme) Ministerstvo dopravy 2005-01-01 2007-12-31

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
doc. 2014 Technologie a management v dopravě a telekomunikacích Univerzita Pardubice Tvorba bezbariérového prostředí ve veřejné dopravě a navazujících systémech
Ph.D. 1998 Technologie a management v dopravě a telekomunikacích Univerzita Pardubice Optimalizace nabídky spojů v systémech hromadné osobní dopravy
Ing. 1995 Technologie a řízení dopravy Univerzita Pardubice Grafikon vlakové dopravy pro elektrizované tratě v úseku Týniště n.O. - Lichkov - Medzylesie

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
2000 - 2001 dispečer Radiálka Hradec Králové, s.r.o.
Nyní docent Univerzita Pardubice
2001 - 2014 odborný asistent Univerzita Pardubice

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
2009 - dosud IFEF - Internacia Fervojista Esperanto Federacio (Mezinárodní federace esperantistů železničářů), vedoucí terminologické sekce v ČR

Zahraniční studijní pobyty:
1995 - 1997: EIPOS - TU Dresden (DE) - distanční postgraduální studium
2002: Universität Osnabrück (DE) - 1 týden (Erasmus)
2003: RWTH Aachen (DE) - 1 týden (Erasmus)
2005: Universität Fridericiana Karlsruhe (DE) - 1 týden (Erasmus)
2007: Universität Fridericiana Karlsruhe (DE) - 2 týdny (Erasmus)
2009: ELTIS Training course, Kraków (PL) - 1 týden (Erasmus/LLL)
2013: Universitatea Politehnica din Bucuresti (RO) - 1 týden (CEEPUS)
2014: Accessum Sverige, Stockholm (SE) - 1 týden (POSTA)

2017: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (PL) - 1 týden (ERASMUS+)

2018: Univerzitet u Beogradu (SRB) - 1 week (ERASMUS+)

Člen Editorial Board časopisu International Journal for Traffic and Transport Engineering. Vydavatel: Scientific Research Journals Ltd. Belegrade, Serbia.

Člen Editorial Board časopisu Urban Construction and Architecture. Vydavatel: Samara State Technical University, Russia.

Člen pracovní skupiny Bariéry při Národní radě osob se zdravotním postižením ČR.

Člen Komise pro bezbariérovost Magistrátu města Pardubice.