prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D. | Dopravní fakulta Jana Pernera

prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.

prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.

Kontakty

466 036 549, 466 036 200
tatiana.molkova@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-3702-8528

Pracoviště

Rektorát a celouniverzitní útvary
Prorektor pro vzdělávání a kvalitu (92000)

Prorektor
vice-rector

Dopravní fakulta Jana Pernera
Katedra technologie a řízení dopravy (50220)

Profesor
professor

Rektorát a celouniverzitní útvary
ESF Projekty UPa (93010)

Pracovník projektu
project coordinator
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Úterý
10:00 -12:00 -
po předchozí domluvě, případně se lze domluvit i na jiném dnu
Předmět (Rok) Role
KID/PIRSP (2020) - PR - -
KTRD/AIZDK (2020) G - - -
KTRD/AIZDP (2020) G - - -
KTRD/AKPPK (2020) G - - -
KTRD/AKPPP (2020) G - - -
KTRD/AKS19 (2020) G - - -
KTRD/AOZDK (2020) G - - -
KTRD/AOZDP (2020) G - - -
KTRD/APD3K (2020) G - - -
KTRD/APD3P (2020) G - - -
KTRD/APG1K (2020) G - - -
KTRD/APG1P (2020) G - - -
KTRD/APG2K (2020) G PR - -
KTRD/APG2P (2020) G PR - -
KTRD/CT1TR (2020) G PR - -
KTRD/CT2TR (2020) G - - -
KTRD/DOZ1K (2020) G - - -
KTRD/DOZ1P (2020) G - - -
KTRD/DOZ2K (2020) G - - -
KTRD/DOZ2P (2020) G - CV -
KTRD/DOZ3K (2020) G - - -
KTRD/DOZ3P (2020) G - CV -
KTRD/PKPPK (2020) G PR - -
KTRD/PKPPP (2020) G PR - -
KTRD/POP1K (2020) G - - -
KTRD/POP1P (2020) G PR - -
KTRD/PTIR1 (2020) - PR - -
KTRD/PTRRP (2020) G - - -
KTRD/PXT1E (2020) G - - -
KTRD/STIRS (2020) G - - -
KTRD/SVKS4 (2020) G - - -
KTRD/VKS19 (2020) G PR - SE
KTRD/VKS4 (2020) G PR - -
KTRD/VTIS1 (2020) G PR - -
KTRD/XAOTZ (2020) G PR - -
KTRD/XBITR (2020) G PR - -
KTRD/XCZD1 (2020) G - - -
KTRD/XCZD1 (2020) - - - SE
KTRD/XCZD2 (2020) G - - -
KTRD/XCZD3 (2020) G - - -
KTRD/YAOTZ (2020) G - - -
KTRD/YBITR (2020) G PR - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
MOLKOVÁ, T. Evropský železniční výzkum Shif2Rail a zapojení českých subjektů Vědeckotechnický sborník ČD, 2018, vol. 46, no. 46, s. 1-11. ISSN: 1214-9047.
MOLKOVÁ, T. - ŠRÁMEK, P. The detailed priority of international freight expresses in the overlapping section of RFC 7 and RFC 9 Kolín – Choceň. In Acta Polytechnica CTU Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2017. s. 70-73 s. ISBN 978-80-01-06297-5.
ŠRÁMEK, P. - MOLKOVÁ, T. The Priority of International Freight Expresses in the Overlapping Section of RFC 7 and RFC 9 Kolín - Česká Třebová. In Acta Polytechnica CTU Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 59-62 s. ISBN 978-80-01-06022-3.
ŠRÁMEK, P. - MOLKOVÁ, T. Rescheduling tras nákladních expresů ve vztahu k jejich provozní prioritě. In Horizons of Railway Transport 2016. Žilina: Žilinská univerzita, 2016. s. 207-213 s. ISBN 978-80-554-1254-2.
ŠRÁMEK, P. - MOLKOVÁ, T. Utilization of Train Routes in Relation to the Implementation of Periodic Timetable. In ICTTE 2016 : proceedings of the 3rd International Conference on Traffic and Transport Engineering. Bělehrad: City Net Scientific Research Center, 2016. s. 949 - 954 s. ISBN 978-86-916153-3-8.
MOLKOVÁ, T. - MOJŽÍŠ, V. Vize železniční dopravy a jejich realizace v evropském kontextu Vědeckotechnický sborník ČD, 2015, vol. 40, no. 1, s. 1-12. ISSN: 1214-9047.
JADE, R. - MOLKOVÁ, T. Role of railways in empowering travelers: A case study from the Czech Republic Journal of Rail Transport Planning and Management, 2015, vol. 2015, no. 5, s. 31-49. ISSN: 2210-9706.
ŠTĚPÁN, O. - KOPECKÁ, P. - MOLKOVÁ, T. Hodnocení a kvantifikace vlastností tras vlaků při sestavě jízdního řádu. In Horizonty železničnej dopravy 2015: zborník príspevkov. Žilina: EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2015. s. 240-246 s. ISBN 978-80-554-1097-5.
ŠRÁMEK, P. - MOLKOVÁ, T. The Influence of Beginning of Railway Routes of Periodic Timetable Introduced into the Line 031 in the Section Pardubice hl. n. - Hradec Králové hl. n. upon the Rail Capacity.. 2015.
MOLKOVÁ, T. - ROTOLI, F. A synthetic approach to the evaluation of the carrying capacity of complex railway nodes Journal of Rail Transport Planning and Management, 2014, vol. 4, no. 1-2, s. 28-42. ISSN: 2210-9706.
ŠRÁMEK, P. - MOLKOVÁ, T. - JUŘÍNEK, A. Periodický jízdní řád a kapacita trati Železničná doprava a logistika, 2014, vol. 2014, no. 2, s. 34-40. ISSN: 1336-7943.
ŠTĚPÁN, O. - MOLKOVÁ, T. Vliv vozidel na technologii a kapacitu infrastruktury. In Horizonty železničnej dopravy 2014. Žilina: EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2014. s. 222-228 s. ISBN 978-80-554-0918-4.
MOLKOVÁ, T. - HRUBAN, I. - ŠTĚPÁN, O. Smluvní výzkum v oblasti zajištění podmínek přepravy mimořádných zásilek po železnici. Neuveden. 20 s.
MOLKOVÁ, T. - HRUBAN, I. Modelling compensation policy for quality and delay deterioration in rail transport Promet - Traffic & Transportation, 2013, vol. 25, no. 3, s. 235-244. ISSN: 0353-5320.
ŠTĚPÁN, O. - MOLKOVÁ, T. The Policy of Allocating Train Path in the Liberalized Conditions of Rail Market. In Proceedings of the International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation 2013. Košice: Perpetis, 2013. s. 259-265 s. ISBN 978-80-971432-0-6.
HRUBAN, I. - MOLKOVÁ, T. Zpoždění vlaků z hlediska současných možností modelování dopravního provozu Nová železniční technika : nové železniční trendy, 2012, vol. 20, no. 5/2012, s. 25-31. ISSN: 1210-3942.
BULÍČEK, J. - MOJŽÍŠ, V. - MOLKOVÁ, T. - BROŽOVÁ, P. - HRUBAN, I. - VÍZNER, F. - BREJCHA, R. - HOFHANSL, P. - SÚKENNÍK, P. Modelování technologických procesů v dopravě. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. 223 s. ISBN: 978-80-7395-442-0.
HRUBAN, I. - MOJŽÍŠ, V. - MOLKOVÁ, T. - DRDLA, P. - KLEPRLÍK, J. - BŘEZINA, E. - BULÍČEK, J. - SEIDLOVÁ, A. - ŠOUREK, D. - VÍZNER, F. - MAZAČ, P. - VOLTR, P. - VANČURA, P. Vícejazyčný výkladový slovník technologie a řízení dopravy. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. 225 s. ISBN: 978-80-7395-452-9.
MOLKOVÁ, T. - HRUBAN, I. Současné přístupy k časovým přirážkám v jízdních řádech železniční dopravy. Perner´s Contacts, 2010, vol. 5, no. 3, s. 100-106. ISSN: 1801-674X.
MOLKOVÁ, T. - MOJŽÍŠ, V. - BULÍČEK, J. - DRDLA, P. - HRUBAN, I. - MAZAČ, P. - ZEMAN, A. Kapacita železničních tratí. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. 150 s. ISBN: 978-80-7395-317-1.
MOLKOVÁ, T. Financial and Economic Indicators in Transportation Projects. In Feasibility Decissions in Transportation Engineering. 1. vyd. Milano: McGraw-Hill, 2010. 21 s. ISBN: 978-88-386-6307-9.
MOJŽÍŠ, V. - MOLKOVÁ, T. - BULÍČEK, J. Innovative Approach to Determining Railway Line Capacity. In Proceedings of the 5th International Scientific Conference Theoretical and Practical Issues in Transport. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 392-400 s. ISBN 978-80-7395-245-7.
MOLKOVÁ, T. - HRUBAN, I. Síťový graf evropské železniční infrastruktury - projekt Erwin Perner´s Contacts, 2009, vol. 4, no. 3, s. 174-179. ISSN: 1801-674X.
MAZAČ, P. - MOLKOVÁ, T. - ZEMAN, A. Interaction between the Range of Transport Infrastructure and the Range of Traffic. In The Capacity of Transport Systems, arcs, nodes, services and technologies. Venice: University of Venice, 2009. s. 134-145 s. ISBN 88-96049-18-0.
MOLKOVÁ, T. - HRUBAN, I. Quality in Railway Transport in the Relation to Transport Infrastructure. In Transcom 2009 (sborník příspěvků, Section 1). Žilina: Žilinská univerzita, 2009. s. 101-104 s. ISBN 978-80-554-0027-3.
BŘEZINA, E. - MOJŽÍŠ, V. - MOLKOVÁ, T. - BULÍČEK, J. - HRABÁČEK, J. The Role of a Railway Infrastructure Manager Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2008, vol. 13, no. 1, s. 39-46. ISSN: 1211-6610.
MOJŽÍŠ, V. - MOLKOVÁ, T. A Mathematical Model of for Elements Alocation Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2007, vol. 12, no. 1, s. 103-122. ISSN: 1211-6610.
MOLKOVÁ, T. - POTĚŠIL, T. The Tram-Train System Application in Olomouc Region Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2007, vol. 12, no. 1, s. 91-102. ISSN: 1211-6610.
MOLKOVÁ, T. - POTĚŠIL, T. - BULÍČEK, J. - KOLOMAZNÍK, P. Railway Intermodal Corridor North - South. In Zborník prednášok EURNEX-ŽEL 2007, 2. diel. Žilina: Žilinská univerzita, 2007. s. 116-121 s. ISBN 978-80-8070-679-1.
MOJŽÍŠ, V. - MOLKOVÁ, T. - BŘEZINA, E. Interakce dopravního provozu a dopravní infrastruktury na nekoridorových tratích. In ŽELAKTUEL 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 18-22 s. ISBN 978-80-7194-993-0.
MOLKOVÁ, T. - POTĚŠIL, T. - BULÍČEK, J. - KOLOMAZNÍK, P. Railway Intermodal Corridor North-South. In Zborník prednášok EURNEX-ŽEL 2007, 1. diel. Žilina: Žilinská univerzita, 2007. s. 116-121 s. ISBN 978-80-8070-678-4.
MOLKOVÁ, T. Safety Management System in Railway Transport. In Sborník příspěvků II. konference s mezinárodní účastí Teorie dopravních systémů 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 219-225 s. ISBN 978-80-7194-927-5.
MOLKOVÁ, T. Řízení kvality v dopravě - krok správným směrem. In Manažment v železničnej doprave 2007. Žilina: Žilinská univerzita, 2007. s. 66-71 s. ISBN 978-80-8070-780-4.
MOLKOVÁ, T. New Trends in Operation of Railway Transport. In From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems: Od koněspřežné železnice k vysokorychlostním dopravním systémům. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. s. 169-172 s. ISBN 978-80-01-03699-0.
MOJŽÍŠ, V. - GRAJA, M. - MOLKOVÁ, T. Standardy kvality v integrovaném dopravním systému. In Verejná osobná doprava 2006. Bratislava: KONGRES management s.r.o., 2006. s. 40-45 s. ISBN 80-969365-9-X.
MOJŽÍŠ, V. - MOLKOVÁ, T. Optimal Layout of Terminal for Intermodal Transport and Servicing in Attraction Area. In Sborník příspěvků čtvrté mezinárodní vědecké konference "Nové výzvy pro dopravu a spoje". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 557-562 s. ISBN 80-7194-880-2.
MOLKOVÁ, T. Capacity Problems in Railway Transport. In 16th Scientific conference Transport 2006. Sofie: Todor Kableskov Higher School, 2006. s. 43-46 s. ISBN 954-12-0130-X.
MOJŽÍŠ, V. - MOLKOVÁ, T. - SLIVONĚ, M. Optimisation of Transport Processes from the Energy Consumption and Environmental Impact Point of View.. In Conference proceedings of the 16th scientific conference Transport 2006. Sofie: Todor Kableskov Higner School, 2006. s. 9-17 s. ISBN 954-12-0130-X.
MOLKOVÁ, T. Bezpečnostní certifikace na železnici Vědeckotechnický sborník Českých drah, 2005, vol. , no. 19, s. 20-24. ISSN: 1211-2321.
MOLKOVÁ, T. Riadenie a prevádzka železničnej dopravy v nových podmienkach dopravného trhu EU Transport and Logistics, 2005, vol. 4, no. 2, s. 28-31. ISSN: 1451-107X.
MOLKOVÁ, T. Implementation of Railway Safety Certification in the Czech Republic. In 15th International Scientific Conference Transport 2005. Sofia: Vysoká škola dopravní Todora Kableškova, 2005. s. 4.1-4.5 s. ISBN 954-12-0115-6.
MOLKOVÁ, T. Experience from Implementation of New Railway Safety Certification. In Zborník 12. Medzinárodného sympózia ŽEL 2005 ? Železnice na prahu tretieho tisícročia, ?Na ceste k Evropskej železnici ? harmonizácia a IDS?. Žilina: University of Zilina, 2005. s. 160-163 s. ISBN 80-8070-400-7.
MOJŽÍŠ, V. - MOLKOVÁ, T. Výzkumné a vzdělávací aktivity katedry Technologie a řízení dopravy. In ŽelAktuel 2005 - sborník z 11. kolokvia. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2005. s. 125-128 s. ISBN 80-86530-28-0.
MOLKOVÁ, T. Relationship Between Capacity and Scheduling in Railway System. In Dopravní systémy 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 82-86 s. ISBN 80-7194-805-5.
KLEPRLÍK, J. - MOLKOVÁ, T. Vliv územního rozdělení měst a obcí na tvorbu integrovaného dopravního systému. In Sborník příspěvků z 5. mezinárodní vědecké konference Podniky MHD, systém města a udržitelná mobilita. Praha: ČVUT Praha, Fakulta dopravní, 2005. s. 35-39 s. ISBN 80-01-03249-3.
MOLKOVÁ, T. New Views of Capacity of the Railway Lines. In Dopravní systémy 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 77-81 s. ISBN 80-7194-805-5.
KLEPRLÍK, J. - MOLKOVÁ, T. Telematics in Public Passenger Transport. In Telematics and Road Traffic Safety. Katowice: Silesian University of Technology, 2005. s. 57-62 s. ISBN 83-909518-7-8.
BÍNA, L. - MOJŽÍŠ, V. - MOLKOVÁ, T. Současnost a budoucnost integrace letecké a železniční dopravy Doprava : Ekonomicko-technická revue, 2004, vol. , no. 3, s. 7-10. ISSN: 0012-5520.
MOJŽÍŠ, V. - MOLKOVÁ, T. - BÍNA, L. Perspektiven des Eisenbahn- und intermodalen Verkehrs im zusammenwachsenden Europa ZEV Rail, 2004, vol. , no. 5, s. 182-186. ISSN: 1618-8330.
MOLKOVÁ, T. Bezpečnost ? významné kritérium kvality železniční dopravy. In Sborník příspěvků z 5. vědecké konference s mezinárodní účastí Kvalita dopravních a přepravních procesů a služeb. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 134-138 s. ISBN 80-7194-675-3.
MOJŽÍŠ, V. - MOLKOVÁ, T. Safety Certification of Railway Undertakings. In Sborník příspěvků z 11. mezinárodního sympósia ŽEL 2004. Žilina: Žilinská univerzita, 2004. s. 83-87 s. ISBN 80-8080-255-1.
MOLKOVÁ, T. - MOJŽÍŠ, V. Kvalita železniční dopravy - podmínka rozvoje kombinované přepravy. In Sborník příspěvků z konferencie s medzinárodnou účasťou Manažment výrobných systémov 2004. Prešov: Technická univerzita v Košiciach, 2004. s. 310-313 s. ISBN 80-8073209-4.
MOJŽÍŠ, V. - MOLKOVÁ, T. Intermodal Transport and European Transport System. In Sborník z XIV. mezinárodní vědecké konference Transport 2004. Sofia: Dopravní fakulta Sofia, 2004. s. 51-54 s. ISBN 954-12-0104-0.
MOLKOVÁ, T. - MOJŽÍŠ, V. Kvalita železniční dopravy v novém pojetí. In Sborník příspěvků z 5. vědecké konference s mezinárodní účastí Kvalita dopravních a přepravních procesů a služeb. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 124-133 s. ISBN 80-7194-675-3.
KLEPRLÍK, J. - MOLKOVÁ, T. Železniční doprava v integrovaném dopravním systému Vědeckotechnický sborník ČD, 2003, vol. 8, no. 14, s. 25-34. ISSN: 1211-2321.
MOJŽÍŠ, V. - DRDLA, P. - KLEPRLÍK, J. - MATUŠKA, J. - MOLKOVÁ, T. - SOUŠEK, R. Kvalita dopravních a přepravních procesů. 1. vyd. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s, 2003. 174 s. ISBN: 80-86530-09-4.
MOJŽÍŠ, V. - MOLKOVÁ, T. - BÍNA, L. Perspektivy intermodální dopravy v integrující se Evropě. In 5. konference s mezinárodní účastí LOGI 2003 Doprava a logistika. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 92-96 s. ISBN 80-7194-601-X.
KLEPRLÍK, J. - MOLKOVÁ, T. Ekonomická efektivnost zvyšování úrovně kvality dopravních a přepravních služeb. In Mezinárodní vědecká konference Dopravní fakulty ČVUT Doprava a její společenská efektivnost. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. s. 31-34 s. ISBN 80-01-02736-8.
KLEPRLÍK, J. - MOLKOVÁ, T. The Problems of Scheduling in PassengerTtransport. In 5-th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications. Žilina: Žilinská univerzita, 2003. s. 167-170 s. ISBN 80-8070-079-6.
MOJŽÍŠ, V. - MOLKOVÁ, T. Problems of Quality in Transport Processes. In Proceedings 11th International Scientific Conference. Žilina: Žilinská univerzita, 2003. s. 169-176 s. ISBN 80-8070-118-0.
MOLKOVÁ, T. Dopravní obslužnost v novém krajském uspořádání. In 2. medzinárodná konferencia Cestná a mestská doprava a trvalo udržiteľný rozvoj. Žilina: Žilinská univerzita, 2003. s. 123-128 s. ISBN 80-8070-093-1.
BÍNA, L. - MOJŽÍŠ, V. - MOLKOVÁ, T. Traffic in Integrating Europe. In Proceedings of Third Scientific Conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 121-126 s. ISBN 80-7194-566-8.
BÍNA, L. - MOJŽÍŠ, V. - MOLKOVÁ, T. - NOVÁK, J. History and Development of Intermodal Transport in the Czech Republic. In First International Conference on the History of Transport, Traffic and Mobility (T2M). Eindhoven: European Centre for Mobility Documentation, 2003. s. N s. ISBN N.
BÍNA, L. - MOJŽÍŠ, V. - MOLKOVÁ, T. Perspektivy železniční a intermodální dopravy v integrující se Evropě. In ŽEL 2003 Na ceste k Európskej železnici. Žilina: Žilinská univerzita, 2003. s. 164-167 s. ISBN 80-7135-062-1.
MOLKOVÁ, T. Hodnocení kvality dopravních a přepravních procesů jako vícekriteriální problém. In 4. konference s mezinárodní účastí Kvalita dopravních a přepravních procesů. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 121-128 s. ISBN 80-7194-551-X.
MOLKOVÁ, T. New Intermodal Transportation Systems. In 5. konference s mezinárodní účastí CZ-Intermodal 2003. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 102-106 s. ISBN 80-7194-571-4.
MOLKOVÁ, T. Transport Processes Quality Assessment as a Multicriteria Problem. In Third Scientific Conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 143-148 s. ISBN 8-7194-566-8.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Distanční vzdělávání jako nástroj rozvoje vysokých škol Centralized devolopment projects Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2021-01-01 2021-12-31
Opatření 6 Posilování globálních kompetencí pracovníků a studentů Upa Institutional developing plan Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2021-01-01 2021-12-31
Rozvoj standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia s ohledem na aktuální metody a zkušenosti se vzděláváním na dálku Centralized devolopment projects Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2021-01-01 2021-12-31
Personalizované intervence na základě analýzy studijních dat jako nástroj ke snížení studijní neúspěšnosti Centralized devolopment projects Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2021-01-01 2021-12-31
O1 Studijní programy pro trh práce Institutional developing plan Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2021-01-01 2021-12-31
Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení Centralized devolopment projects Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2021-01-01 2021-12-31
AJ Podpora centralizované výuky - jazyky Institutional developing plan Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2020-01-01 2020-12-31
AJ- Vzájemná spolupráce VŠ při elektronizaci procesů a technickém rozvoji správních a studijních agend Centralized devolopment projects Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2020 31.12.2020
AJ Rozvoj dalších podpůrných procesů akademických činností Institutional developing plan Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2020-01-01 2020-12-31
AJ podpora strategického řízení, kvalita Institutional developing plan Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2020-01-01 2020-12-31
AJ - Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích Centralized devolopment projects Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2020-01-01 2020-12-31
AJ-Variabilita studijní (ne)úspěšnosti - faktory, prevence, dopady Centralized devolopment projects Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2020-01-01 2020-12-31
AJ-Rozvoj a zajištění kvality studijních programů typu Joint degree uskutečňovaných ve spolupráci se zahraničními vysokými školami Centralized devolopment projects Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2020-01-01 2020-12-31
AJ-Rozvoj kariérního centra Institutional developing plan Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2020-01-01 2020-12-31
Investment support for UPa educational activities Operational Programme Research, Development and Education Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2019-09-01 2022-12-31
KAPR Operational Programme Research, Development and Education Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2019-05-01 2022-12-31
Podpora strategického řízení, kvalita Institutional developing plan Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2019-01-01 2019-12-31
Quality Centralized devolopment projects Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2019-01-01 2019-12-31
Datová podpora Centralized devolopment projects Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2019-01-01 2019-12-31
Rozvoj kariérního centra Institutional developing plan Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2019-01-01 2019-12-31
Podpora centralizované výuky - jazyky Institutional developing plan Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2019-01-01 2019-12-31
AJ- Datová a analytická podpora hodnocení životního cyklu studenta v komparativní perspektivě Centralized devolopment projects Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2018-01-01 2018-12-31
podpora centralizované výuky Institutional developing plan Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2018-01-01 2018-12-31
aj - Rozvoj a posilování efektivity vnitřních systémů zajišťování kvality s cílem zvyšování kvality a relevance vzdělávacích činností Centralized devolopment projects Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2018-01-01 2018-12-31
Improving educational infrastructure at the University of Pardubice Operational Programme Research, Development and Education Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2017-06-01 2022-12-31
Development of quality in education, evaluation and strategic leadership at the University of Pardubice Operational Programme Research, Development and Education Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2017-04-01 2022-12-31
aa Centralized devolopment projects Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2017-01-01 2017-12-31
Development and strenghtening of efficiency of internal quality assurance systems Centralized devolopment projects Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2017-01-01 2017-12-31
Development and strenghtening of efficiency of internal quality assurance systems in order to enhance the quality and relevance of education Centralized devolopment projects Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2016-01-01 2016-12-31
Institutional developing project 2016 Institutional developing plan Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2016 31.12.2016
Contemporary traffic engineering and technology Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Contemporary traffic engineering and technology Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Výzkum a zajoštění přepravních podmínek mimořádných zásilek Smluvní výzkum 01.01.2014 30.04.2015
Transport Sciences and Engineering in conditions of the Developed Society of the 21st Century Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Computer Literacy in Railway Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2014 31.12.2014
Development of Research Teams at the University of Pardubice Operational Programme Education for Competitiveness Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2012-07-01 2015-06-30
Strenthening of Research and Development Teams at the University of Pardubice Operational Programme Education for Competitiveness Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2012-04-01 2015-03-31
HERMES - High Efficient and Reliable arrangeMEnts for CroSsmodal Transport 7th Framework Programme Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2010-01-01 2011-12-31
SKILLRAIL - Education and Training Actions for high skilled job opportunities in the railway sector 7th Framework Programme Evropská unie 2009-12-01 2011-11-30
European RailWay Infrastructure Network (ERWIN) EUREKA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2008-01-01 2011-12-31
Příprava studijních předmětů Technologie a řízení dopravy a Intermodální přeprava pro výuku v anglickém jazyce Internal grants - Jan Perner Faculty of Transport Univerzita Pardubice 01.01.2006 31.12.2006
Theory of Transport Systems Research plans for years 2005-2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2005-01-01 2011-12-31
Inovace předmětů z oblasti technologie a řízení dopravy HEDF - F1 a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2005-01-01 2005-12-31
The European Rail Research Network of Excellence - EURNEX 6th Framework Programme Evropská unie 2004-01-01 2007-12-31

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
Ing. 1989 Provoz a ekonomika železniční dopravy Žilinská univerzita v Žilině
Ph.D. 1999 Technologie a management v dopravě a telekomunikacích Univerzita Pardubice Hodnocení kvality dopravních a přepravních procesů
doc. 2004 Technologie a management v dopravě a telekomunikacích Univerzita Pardubice Kvalita a systémy jejího řízení v dopravních a přepravních procesech
prof. 2014 Technologie a management v dopravě a telekomunikacích Univerzita Pardubice

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
Nyní prorektorka Univerzita Pardubice
Nyní profesorka Dopravní fakulty Jana Pernera, Univerzita Pardubice
2004 - 2014 docentka Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice
2006 - 2010 proděkanka Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice
1993 - 2004 odborná asistentka Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice
1989 - 1992 asistentka Ústredie výpočtovej techniky v doprave, ČSD, Bratislava
1992 - 1993 středoškolský pedagog Střední průmyslová škola dopravní, Trnava

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
2003 Universität Fridriciana Universität Fridriciana Německo 1
2012 Sapienza Universita di Roma Řím Itálie 1
2001 Technical University Technical University Německo 1

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní Vědecký výbor Shift2Rail (Horizont 2020)
2005 - 2010 Transport Advisory Group pro 7. rámcový program EU
2015 - 2017 Transport Advisory Group (Horizon 2020)
1998 - 2005 Česká intermodální asociace ARIP