Ing. Jakub Vágner, Ph.D. | Dopravní fakulta Jana Pernera

Ing. Jakub Vágner, Ph.D.

Ing. Jakub Vágner, Ph.D.

Kontakty

466 036 493, 466 038 931, 466 038 516
jakub.vagner@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-7609-6489

Pracoviště

Dopravní fakulta Jana Pernera
Katedra dopravních prostředků a diagnostiky (50240)

Vedoucí
head
Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
KDPD/AXCDE (2022) G - - -
KDPD/PCA1K (2022) G - - -
KDPD/PCA1P (2022) G - - -
KDPD/PCA2A (2022) G - - -
KDPD/PCA2K (2022) G - - -
KDPD/PCA2P (2022) G - - -
KDPD/PCD1K (2022) G - - -
KDPD/PCD1P (2022) G - - -
KDPD/PCD2K (2022) G - - -
KDPD/PCD2P (2022) G - - -
KDPD/PDPMK (2022) G - - -
KDPD/PDPMP (2022) G - - -
KDPD/PDPRK (2022) G - - -
KDPD/PDPRP (2022) G - - -
KDPD/PKVPP (2022) G - - -
KDPD/POPPP (2022) G - - -
KDPD/PPRSA (2022) G - - -
KDPD/PPRSK (2022) G PR - -
KDPD/PPRSP (2022) G PR CV -
KDPD/P2CAK (2022) G - - -
KDPD/P2CAP (2022) G - - -
KDPD/XADPZ (2022) G - - -
KDPD/XAPST (2022) G - - -
KDPD/XASZV (2022) G - - -
KDPD/XAX1P (2022) G - - -
KDPD/XAX2P (2022) G PR - -
KDPD/YADPZ (2022) G - - -
KDPD/YAPST (2022) G - - -
KDPD/YASZV (2022) G - - -
KDPD/YAX1P (2022) G - - -
KDPD/YAX2P (2022) G PR - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
MICHÁLEK, T. - KOHOUT, M. - ŠLAPÁK, J. - PULDA, J. - VÁGNER, J. - TÁBORSKÝ, J. - KRÁLÍK, M. Experimental measurement and simulation of running resistance of container trains. In Proceedings of the 12th International Conference on Railway Bogies and Running Gears. Budapešť: Scientific Society of Mechanical Engineers, Department of Rolling Stock, 2022. s. 137-147 s. ISBN 978-963-9058-45-3.
PLÁŠEK, O. - VÁGNER, J. - TÝFA, L. - MICHÁLEK, T. - LIDMILA, M. Vzdělávání v oblasti vysokorychlostní železnice se zaměřením na vysoké školy Nová železniční technika : nové železniční trendy, 2021, vol. 29, no. 2, s. 6-12. ISSN: 1210-3942.
CULEK, B. - VÁGNER, J. - KLEJCH, F. - KOHOUT, M. Static laboratory tests of steel specimens. VVCD-P-21/03. 29 s.
KLEJCH, F. - SCHMIDOVÁ, E. - VÁGNER, J. - ZETKOVÁ, I. CAPTURING OF UNEVEN DEFORMATIONS OF LIGHTENED 3D PRINTED PARTS Perner´s Contacts, 2020, vol. 15, no. 2, s. nestránkováno. ISSN: 1801-674X.
CULEK, B. - VÁGNER, J. - PŘEMYSL, H. Dynamic laboratory tests of steel specimen. VVCD-P-19/21. 45 s.
KOHOUT, M. - ZELENKA, J. - VÁGNER, J. - VOLTR, P. - MICHÁLEK, T. - HÁBA, A. Projekt S-CODE: Dynamické účinky kolejového vozidla ve výhybkách. In Súčasné problémy v koľajových vozidlách - PRORAIL 2019 : zborník prednášok I. Žilina: VTS pri Žilinskej univerzite, 2019. s. 309-316 s. ISBN 978-80-89276-58-5.
PHAMOVÁ, L. - HÁBA, A. - VÁGNER, J. Metodika tvorby akustického modelu.
ZELENKA, J. - VÁGNER, J. - KOHOUT, M. - HÁBA, A. Diagnostický systém poruchových stavů vozidel metra. CZ: Univerzita Pardubice.
ZELENKA, J. - VÁGNER, J. - HÁBA, A. - KOHOUT, M. Bezdemontážní diagnostika pojezdu vozidel metra.
HOJKA, P. - SCHMIDOVÁ, E. - CULEK, B. - VÁGNER, J. - ZAJÍC, J. Dynamické tahové zkoušky. VVCD-Z-18/43. 9 s.
HÁBA, A. - KOHOUT, M. - SCHMIDOVÁ, E. - VÁGNER, J. - ZELENKA, J. S-CODE: Switches and Crossings Optimal Design and Evaluation. In VII. International Scientific Conference of the Faculty of Transport Engineering : conference proceedings. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 100-115 s. ISBN 978-80-7560-152-0.
KILINC, O. - VÁGNER, J. Detecting Anomalous Sensor Data In Wayside Diagnostics Using Enhanced LBP-Kurtograms Perner´s Contacts, 2017, vol. XII, no. 4, s. 23-30. ISSN: 1801-674X.
VÁGNER, J. - KOHOUT, M. - HÁBA, A. - ZELENKA, J. DiMet – diagnostika jedoucích kolejových vozidel. In Současné problémy v kolejových vozidlech 2017 : sborník příspěvků z XXIII. konference s mezinárodní účastí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 417-422 s. ISBN 978-80-7560-085-1.
KILINC, O. - VÁGNER, J. Wayside Diagnosis of Wheelset Faults of Metros using One-period Analysis. In International Symposium on Electrical Railway Transportation Systems : symposium proceedings. Eskişehir: The Chamber of Electrical Engineers, Eskişehir branch, 2017. s. 23-26 s. ISBN 978-605-01-1072-2.
HÁBA, A. - VÁGNER, J. - ŠTĚCH, O. Identifikace zdrojů hluku jedoucího kolejového vozidla. In Současné problémy v kolejových vozidlech 2017 : sborník příspěvků z XXIII. konference s mezinárodní účastí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 127-132 s. ISBN 978-80-7560-085-1.
KILINC, O. - VÁGNER, J. Wayside Diagnosis Of Metro Wheelsets Using Acoustic Sensor Data And One-Period Analysis. In Engineering Mechanics 2017 : 23rd International Conference book of fulltexts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 458-461 s. ISBN 978-80-214-5497-2.
KILINC, O. - VÁGNER, J. Vibration based diagnosis of wheel defects of metro train sets using one period analysis on the wayside. In Vibroengineering Procedia. Kaunas: JVE International, 2017. s. 13-18 s.
LENOCH, V. - VÁGNER, J. - SÝKORA, P. - KŘEPELA, J. Testování převodovek při zkratech na trakčním motoru s tenzometrickým měřením momentových rázů. 1. 76 s.
SCHMIDOVÁ, E. - HOJKA, P. - CULEK, B. - VÁGNER, J. Dynamické zkoušky lepených a svarových spojů vysokopevnostních ocelí. VVCD-Z-17/05. 12 s.
VÁGNER, J. - KOHOUT, M. - HOJKA, P. Experimentální výzkum vlastností sestavy flexi-coil pružiny a pryžokovové podložky. 10.4.2017. 45 s.
KILINC, O. - VÁGNER, J. Fault severity detection of ball bearings and efficiency of one-period analysis in early fault diagnosis of rotating machinery. In Vibroengineering Procedia. Kaunas: JVE International, 2016. s. 76-81 s.
VÁGNER, J. - ZELENKA, J. - HÁBA, A. - KOHOUT, M. - HAVLÍČEK, P. Failures of railway vehicles measurable on track. In Engineering Mechanics 2016 : 22nd International Conference. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2016. s. 566-569 s. ISBN 978-80-87012-59-8.
POKORNÝ, J. - VOLTR, O. - VÁGNER, J. - JILEK, P. - TESAŘ, M. - ŠEFČÍK, I. Strength control of the stanchion of pole trailer. In Engineering Mechanics 2016 : 22nd International Conference. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2016. s. 466-469 s. ISBN 978-80-87012-59-8.
SCHMIDOVÁ, E. - VÁGNER, J. - HOJKA, P. - CULEK, B. ZKOUŠKY DYNAMICKÉ ÚNOSNOSTI LEPENÝCH SPOJŮ. VVCD-Z-16/19. 7 s.
KOHOUT, M. - MICHÁLEK, T. - VÁGNER, J. - ZELENKA, J. Yaw dampers in construction of rail vehicles. In 32nd conference with international participation Computational Mechanics 2016 : book of extended abstracts.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 55-56 s. ISBN 978-80-261-0647-0.
MICHÁLEK, T. - VÁGNER, J. - KOHOUT, M. - ZELENKA, J. Analytical calculation and experimental verification of lateral stiffness of a flexi-coil spring with tilting rubber-metal pad Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2015, vol. 2014, no. 19, s. 167-179. ISSN: 1211-6610.
KOHOUT, M. - ZELENKA, J. - MICHÁLEK, T. - VÁGNER, J. Tlumiče vrtivých pohybů v konstrukci kolejových vozidel. In XXII. medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách - PRORAIL 2015: zborník prednášok Diel I.. Žilina: VTS pri Žilinskej univerzite, 2015. s. 261-266 s. ISBN 978-80-89276-48-6.
HOJKA, P. - VÁGNER, J. - SCHMIDOVÁ, E. Method of dynamic tensile tests for high-strength steels. In Technological Forum 2015. Jaroměř: Kudláček Jan, 2015. s. 41-44 s. ISBN 978-80-87583-13-5.
VÁGNER, J. - ZELENKA, J. - HÁBA, A. - KOHOUT, M. - HAVLÍČEK, P. Stationary device for vibrodiagnostics of passing vehicle. In Vibroengineering Procedia. Kaunas: JVE International, 2015. s. 98-103 s.
VÁGNER, J. - ŠTORKÁN, M. Příčná tuhost flexi-coil pružin – experiment a výpočet. In XXII. medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách - PRORAIL 2015: zborník prednášok Diel I.. Žilina: VTS pri Žilinskej univerzite, 2015. s. 283-290 s. ISBN 978-80-89276-48-6.
HÁBA, A. - VÁGNER, J. - MUSIL, M. - PHAMOVÁ, L. - RICHTER, M. - ŠVÉD, S. - KŘEPELA, J. Měření vnějšího hluku kolejového vozidla za účelem identifikace zdrojů hluku. In XXII. medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách - PRORAIL 2015: zborník prednášok Diel I.. Žilina: VTS pri Žilinskej univerzite, 2015. s. 191-198 s. ISBN 978-80-89276-48-6.
KOHOUT, M. - VÁGNER, J. - CULEK, B. Analýza tenzometrického měření T15. VVCD-Z-15/06. 240 s.
VÁGNER, J. - KOHOUT, M. - HOJKA, P. - CULEK, B. Zkouška reálných vlastností vypružení. DZS-Z-15/03. 70 s.
HÁBA, A. - ZELENKA, J. - MUSIL, M. - VÁGNER, J. - KOHOUT, M. - HAVLÍČEK, P. Diagnostics of Railway Vehicle Based on Dynamical Response Measurement. In Vibroengineering Procedia. Kaunas: JVE International, 2014. s. 272-277 s.
HANUS, P. - SCHMIDOVÁ, E. - HOJKA, P. - VÁGNER, J. Influence of the welding process on the dynamic loading of the martensitic high strength steel. In Technological forum 2014. Jaroměř: Kudláček Jan, 2014. s. 46 - 52 s. ISBN 978-80-87583-10-4.
KUKLA, P. - MUSIL, M. - VÁGNER, J. - HLAVÁČEK, J. - HEJZLAR, L. - KOLMAČKA, R. Posouzení efektivity nízkých protihlukových clon (NPHC) z hlukového hlediska. CZ: Výzkumný Ústav Železniční, a.s..
MUSIL, M. - VÁGNER, J. - KUKLA, P. Technologie hlukové optimalizace železničního vozidla využívající vibroakustické modelování. CZ: Univerzita Pardubice, VÚKV a.s..
SCHMIDOVÁ, E. - VÁGNER, J. - HANUS, P. - HOJKA, P. Dynamické a lomové zkoušky svarových spojů. VVCD-Z-20/04. 27 s.
KUKLA, P. - MUSIL, M. - VÁGNER, J. Měření a modelování hluku a vibrací lokomotivy CZ loko 744. In Setkání uživatelů PULSE. Praha: Spectris Praha spol. s r.o., 2013. s. 39-47 s. ISBN 978-80-904648-3-4.
MUSIL, M. - VÁGNER, J. - KUKLA, P. Vibroakustická simulace motorové lokomotivy CZ LOKO řady 742. In XXI. konference s mezinárodní účastí Současné problémy v kolejových vozidlech 2013, Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 195-200 s. ISBN 978-80-7395-676-9.
VÁGNER, J. - ZELENKA, J. - KOHOUT, M. Experimentální ověřování vlivu uložení flexi-coil pružin. In XXI. konference s mezinárodní účastí Současné problémy v kolejových vozidlech 2013, Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 253-260 s. ISBN 978-80-7395-676-9.
HLAVÁČEK, J. - MUSIL, M. - VÁGNER, J. Hlukové emise a vibrace v systému železnice - výsledky projektu „NOVIBRAIL“ Vědeckotechnický sborník ČD, 2012, vol. Neuveden, no. 34, s. 1-12. ISSN: 1214-9047.
ZELENKA, J. - KOHOUT, M. - VÁGNER, J. - MICHÁLEK, T. Posouzení vztahu tramvajového kola a kolejnice v podmínkách DPMB, a.s.. Česká Třebová, DP-02-13. 103 s.
VÁGNER, J. - CULEK, B. - CULEK, B. The Methodology of Fatigue Test Simplification. In 18th International Conference Engineering Mechanics 2012: Conference Proceedings. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2012. s. 1465-1471 s. ISBN 978-80-86246-40-6.
VÁGNER, J. - CULEK, B. - CULEK, B. The Methodology of Fatigue Test Simplification. In 18th International Conference Engineering Mechanics 2012: Book of Extended Abstracts. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2012. s. 358-359 s. ISBN 978-80-86246-39-0.
ZELENKA, J. - VÁGNER, J. - HÁBA, A. Experimentální ověření možností stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin Vědeckotechnický sborník ČD, 2011, vol. 31, no. 31/2011, s. 1-9. ISSN: 1214-9047.
HÁBA, A. - ZELENKA, J. - VÁGNER, J. PODMÍNKY VÝPOČTU PŘÍČNÉ TUHOSTI VÁLCOVÉ ŠROUBOVITÉ PRUŽINY METODOU KONEČNÝCH PRVKŮ. In XX. medzinárodná konferencia Súčasné problémy v koľajových vozidlách - PRORAIL 2011, Zborník prednášok Diel I.. Žilina: VTS pri Žilinskej univerzite, 2011. s. 279-288 s. ISBN 978-80-89276-30-1.
VÁGNER, J. - HÁBA, A. Možnosti stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin Vědeckotechnický sborník ČD, 2010, vol. 2010, no. 30, ISSN: 1214-9047.
VÁGNER, J. - CULEK, B. - CULEK, B. Method of Load Simplification of Multiaxial Fatigue Tests. In 27th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Wroclaw: Politechnika Wrocławska, 2010. s. 227-228 s. ISBN 978-83-87982-59-1.
CULEK, B. - CULEK, B. - VÁGNER, J. Weld Influence on Fatigue Behavior of the Simple Steel Specimen. In 27th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Wroclaw: Politechnika Wrocławska, 2010. s. 37-38 s. ISBN 978-83-87982-59-1.
CULEK, B. - CULEK, B. - VÁGNER, J. - ŠKEŘÍKOVÁ, V. Determination of Ftigue Curves of the Bridges with Member Decks Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2009, vol. 2008, no. 14, s. 5-16. ISSN: 1211-6610.
VÁGNER, J. - CULEK, B. - CULEK, B. Possibility of Multiaxial Test Simplification of Rail Vehicle Bogie Frames Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2009, vol. 2008, no. 14, s. 17-27. ISSN: 1211-6610.
CULEK, B. - NOVÁK, P. - VÁGNER, J. Komplexní odhad životnosti mostů s prvkovými mostovkami Zpravodaj SŽDC Železniční mosty a tunely, 2009, vol. 15, no. 6, s. 8-17.
VÁGNER, J. - CULEK, B. - CULEK, B. Possibility of Load Simplification for Multiaxial Fatigue Test. In 26th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Leoben: Montanuniversität Leoben, 2009. s. 235-236 s. ISBN 978-3-902544-02-5.
VÁGNER, J. - CULEK, B. - CULEK, B. Teoretický postup zjednodušení multi-axiální zkoušky životnosti rámu podvozku kolejového vozidla. In XIX. konference s mezinárodní účastí Současné problémy v kolejových vozidlech 2009. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 273-280 s. ISBN 978-80-7395-199-3.
CULEK, B. - NOVÁK, P. - VÁGNER, J. Komplexní odhad životnosti mostů s prvkovými mostovkami. In Mosty 2009. Brno: SEKURKON s.r.o., 2009. s. 268-272 s. ISBN 978-80-86604-43-5.
ZELENKA, J. - VÁGNER, J. Experimentální zařízení pro zkoušení flexi-coil pružin.. In XIX. konference s mezinárodní účastí Současné problémy v kolejových vozidlech 2009. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 325-330 s. ISBN 978-80-7395-199-3.
ZELENKA, J. - VÁGNER, J. Ověření nestabilního chodu vozu MPV22 pomocí simulačních výpočtů. In Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Diel I. Žilina: VTS pri Žilinskej univerzite, 2007. s. 413-420 s. ISBN 978-80-89276-06-6.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Výzkumné problémy z oblasti dopravních prostředků a infrastruktury řešené na DFJP Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.22 31.12.22
Vybrané aspekty z oblasti dopravních prostředků a infrastruktury řešené na DFJP Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.21 31.12.21
Wayside diagnostika pojezdu kolejových vozidel (DiPo) Doprava 2020+ Technologická agentura České republiky 01.01.21 31.12.23
Výhybka 4.0 Doprava 2020+ Technologická agentura České republiky 01.04.20 31.03.24
Vybrané výzkumné problémy z oblasti dopravních prostředků a infrastruktury Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.20 31.12.20
Národní centrum kompetence Josefa Božka (NCKJB) Podpora vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací Centra kompetence Technologická agentura České republiky 01.04.19 31.12.22
Speciální zkušební zařízení pro výuku technických předmětů DFJP Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.19 30.11.19
Dopravní technika, technologie a řízení Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.17 31.12.17
Zavedení hodnocení materiálů dle kritérií lomové mechaniky do výuky Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.17 31.12.17
Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation (S-CODE) H2020 - Kolaborativní projekty Evropská unie 01.11.16 31.10.19
Technika pro měření silových účinků v kontaktu kolo-kolejnice Udržitelný rozvoj dopravy (počátek řešení 2012) Technologická agentura České republiky 01.01.12 31.12.15
Výukové a výzkumné centrum v dopravě Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.02.11 30.04.14
Výzkum a vývoj modulové čtyřnápravové lokomotivy TIP Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.01.10 31.12.12

Výzkumné zaměření