Ing. Petr Sýkora | Dopravní fakulta Jana Pernera

Ing. Petr Sýkora

Ing. Petr Sýkora,

Kontakty

466 036 450, 466 036 669
petr.sykora@upce.cz

Pracoviště

Dopravní fakulta Jana Pernera
Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě (50270)

Asistent
senior lecturer

Studia

Název programu: Technika a technologie v dopravě a spojích
Název oboru: Dopravní prostředky a infrastruktura: Dopravní prostředky
Dopravní fakulta Jana Pernera
Forma studia: Kombinovaná
Typ studia: Doktorský
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
KEEZ/PEKDK (2019) - PR - -
KEEZ/PEKDP (2019) - PR CV -
KEEZ/PELKP (2019) - - CV -
KEEZ/PELPP (2019) - - CV -
KEEZ/PELSP (2019) - - CV -
KEEZ/PEMKP (2019) - - CV -
KEEZ/PET2P (2019) - - CV -
KEEZ/PNEDP (2019) - - CV -
KEEZ/PPEPK (2019) - - CV -
KEEZ/PRPOP (2019) - - CV -
KEEZ/PXENK (2019) - PR - -
KEEZ/PXENP (2019) - PR CV -
KEEZ/PXHVP (2019) - - CV -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
SÝKORA, P. Funkční vzorek subsystému drážního provozu s alternativním napájením. CZ: Univerzita Pardubice.
SÝKORA, P. - NOVÁK, J. Měření na fotovoltaickém generátoru experimentálního kolejového vozidla. In Sborník příspěvků SKAKUII 2019 SEKEL 2019. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019. s. 1-4 s. ISBN 978-80-7494-491-8.
SADÍLEK, O. - SÝKORA, P. Akumulátory Energie a Jejich Aplikace v Dopravní Technice. In Sborník z XXXV. konference elektrické pohony. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 20-26 s. ISBN 978-80-02-02724-9.
LENOCH, V. - VÁGNER, J. - SÝKORA, P. - KŘEPELA, J. Testování převodovek při zkratech na trakčním motoru s tenzometrickým měřením momentových rázů. 1. 76 s.
SADÍLEK, O. - LELEK, T. - SÝKORA, P. - DOLEČEK, R. Research of Alternative Energy Sources for Railway Vehicles. In Radioelektronika 2016 : conference proceedings. New York: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2016. s. 156-161 s. ISBN 978-1-5090-1674-7.
SÝKORA, P. - SADÍLEK, O. - LELEK, T. VÝZKUM V OBLASTI APLIKACE ALTERNATIVNÍCH ENERGETICKÝCH ZDROJŮ NA DRÁŽNÍ VOZIDLA. In Elektrotechnická zařízení v dopravě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 1-10 s. ISBN 978-80-7395-970-8.
DOLEČEK, R. - ČERNÝ, O. - MLYNAŘÍK, L. - SÝKORA, P. Passenger accumulator fed railcars in regional railway traffic Transport Problems, 2015, vol. 10, no. 2, s. 99-107. ISSN: 1896-0596.
LELEK, T. - SADÍLEK, O. - DOLEČEK, R. - MLYNAŘÍK, L. - SÝKORA, P. Dual source railway vehicles. In Proceedings of 25th International Conference Radioelektronika, RADIOELEKTRONIKA 2015. New York: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2015. s. 56-60 s. ISBN 978-1-4799-8117-5.
SÝKORA, P. - SADÍLEK, O. Návrh fotovoltaické zdrojové soustavy akumulátorového kolejového vozidla. In XXXIV. Celostátní konference o elektrických pohonech. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2015. s. 1-8 s. ISBN 978-80-02-02592-4.
SADÍLEK, O. - LELEK, T. - SÝKORA, P. Možnosti nabíjení trakčních akumulátorových baterií pomocí fotovoltaických panelů. In Elektrotechnická zařízení v dopravě 2015. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 1-10 s. ISBN 978-80-7395-878-7.
SÝKORA, P. - NOVÁK, J. Research in Area of Photovoltaic Feeding of Light Railway Vehicle. In 6th International Scientific Conference: Conference Proceedings. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 475-478 s. ISBN 978-80-7395-924-1.
LELEK, T. - LENOCH, V. - LETTL, J. - SADÍLEK, O. - SCHEJBAL, V. - SÝKORA, P. Windowing effect on electromagnetic interference and efficiency at using pulse width modulation techniques. In PIERS 2015 Prague: Proceedings. Cambridge: The Electromagnetics Academy, 2015. s. 2731-2735 s. ISBN 9781934142301.
ČERNÝ, O. - DOLEČEK, R. - SÝKORA, P. - VAŠATA, J. Experimentální studentská úzkokolejná dráha. CZ: Univerzita Pardubice.
LENOCH, V. - SÝKORA, P. - DOLEČEK, R. Optimalizace vedení experimentálního kolejového vozidla v koleji. In Elektrotechnická zařízení v dopravě 2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 1-7 s. ISBN 978-80-7395-749-0.
LELEK, T. - MAŠEK, Z. - SÝKORA, P. - NOVÁK, J. Analýza účinnosti pohonného řetězce pro dvouzdrojové kolejové vozidlo. In Elektrotechnická zařízení v dopravě 2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 1-13 s. ISBN 978-80-7395-749-0.
SADÍLEK, O. - LELEK, T. - SÝKORA, P. Aktivity v oblasti akumulátorového napájení dopravních prostředků. In SEKEL 2014 mezinárodní konference učitelů elektrotechniky. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2014. s. 60-71 s. ISBN 978-80-213-2480-0.
DOLEČEK, R. - ČERNÝ, O. - MLYNAŘÍK, L. - SÝKORA, P. Passenger Accumulator Fed Railcars in Regional Railway Traffic. In Transport Problems 2014. Katowice: Silesian University of Technology, 2014. s. 1-8 s. ISBN 978-83-935232-3-8.
ČERNÝ, O. - DOLEČEK, R. - NOVÁK, J. - SÝKORA, P. - LENOCH, V. Experimentální vozidlo s volně otáčivými koly pro rozchod 600 mm Vědeckotechnický sborník ČD, 2013, vol. 35/2013, no. 3501, s. 1-7. ISSN: 1214-9047.
ČERNÝ, O. - LENOCH, V. - NOVÁK, J. - SÝKORA, P. Výzkum řízení pohonů kolejového vozidla s nezávisle otáčivými koly Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2013, vol. 18, no. 18/2012, s. 119-128. ISSN: 1211-6610.
ČERNÝ, O. - LENOCH, V. - SÝKORA, P. - DOLEČEK, R. Elektrická výzbroj bateriového experimentálního vozidla. In Sborník z konference Elektrotechnická zařízení v dopravě 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 1 - 5 s. ISBN 978-80-7395-575-5.
DOLEČEK, R. - ČERNÝ, O. - SÝKORA, P. - PIDANIČ, J. - NĚMEC, Z. The traction drive of the experimental rail vehicle. In Power Engineering, Energy and Electrical Drives (POWERENG), 2013 Fourth International Conference on. Los Alamitos: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2013. s. 650-654 s. ISBN 978-1-4673-6392-1.
DOLEČEK, R. - ČERNÝ, O. - SÝKORA, P. - PIDANIČ, J. - NĚMEC, Z. The traction drive of the experimental rail vehicle. In Power Engineering, Energy and Electrical Drives (POWERENG), 2013 Fourth International Conference on. Los Alamitos: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2013. s. 650-654 s. ISBN 978-1-4673-6392-1.
LENOCH, V. - SÝKORA, P. Výzkum jízdních vlastností kolejových vozidel s nezávisle otáčivými koly. In Sborník z konference Vývoj a zkoušky v dopravní technice 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 1 - 25 s. ISBN 978-80-7395-626-4.
NOVÁK, J. - SÝKORA, P. - LENOCH, V. Výzkum řízení kolejového vozidla s nezávisle otáčivými koly. In Sborník z XXXIII konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 1-7 s. ISBN 978-80-02-02457-6.
SÝKORA, P. TUZEMSKÉ HYBRIDNÍ LOKOMOTIVY. In Sborník z konference Elektrotechnická zařízení v dopravě 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 1 - 5 s. ISBN 978-80-7395-575-5.
ČERNÝ, O. - DOLEČEK, R. - LENOCH, V. - NOVÁK, J. - SÝKORA, P. Testování jízdních vlastností experimentálního vozidla s nezávisle otáčivými koly. In Sborník z konference SEKEL 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 10-15 s. ISBN 978-80-7395-625-7.
NOVÁK, J. - ČERNÝ, O. - SÝKORA, P. - LENOCH, V. - DOLEČEK, R. Mechanická část kolejového vozidla s podvozkem s nezávisle otáčivými koly a individuálními pohony. CZ: Univerzita Pardubice.
NOVÁK, J. - ČERNÝ, O. - SÝKORA, P. - LENOCH, V. Elektrická část kolejového vozidla s podvozkem s nezávisle otáčivými koly a individuálními pohony. CZ: Univerzita Pardubice.
ČERNÝ, O. - DOLEČEK, R. - SÝKORA, P. - NOVÁK, J. Studie koncepce modernizace zkušebního stanoviště pro asynchronní a synchronní trakční motory. 1. 38 s.
SÝKORA, P. - LENOCH, V. - ČAPEK, J. Řízení trakčního kolejového vozidla s volnými koly Transactions on Electrical Engineering, 2012, vol. 4, no. 4, s. 111 – 115. ISSN: 1805-3386.
DOLEČEK, R. - ČERNÝ, O. - SÝKORA, P. - NOVÁK, J. - DVOŘÁK, K. Elektrická výzbroj experimentálního vozidla s individuálním pohonem kol. In Elektrotechnická zařízení v dopravě 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 1-5 s. ISBN 978-80-7395-466-6.
SÝKORA, P. - LENOCH, V. Experimentální kolejové vozidlo určené pro výzkum individuálního pohonu nezávisle otáčivých kol. In SEKEL 2012: mezinárodní konference učitelů elektrotechniky. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2012. s. 179 - 184 s. ISBN 978-80-227-3781-4.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Measuring Instruments Expansion for better Power Electrinics Education Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2020-01-01 2020-11-30
Selected aspects of contemporary transport technique, technology and management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Transport technique, technology and management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Inovation of Electric Drives Education HEDF - B a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2013-01-01 2013-12-31

Výzkumné zaměření