doc. Ing. Jaroslav Kleprlík, Ph.D. | Dopravní fakulta Jana Pernera

doc. Ing. Jaroslav Kleprlík, Ph.D.

Kontakty

466 036 431
jaroslav.kleprlik@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-9780-8409

Pracoviště

Dopravní fakulta Jana Pernera
Oddělení technologie dopravy (50222)

Vedoucí
head
Docent
associate professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
KTRD/AMTP (2020) G - - -
KTRD/AOPSK (2020) G - - -
KTRD/AOPSP (2020) G - - -
KTRD/AOPTP (2020) G - - -
KTRD/APGSK (2020) G PR - -
KTRD/APGSP (2020) G - - -
KTRD/APS2K (2020) G PR - -
KTRD/APS2P (2020) G PR CV -
KTRD/APS3K (2020) G PR - -
KTRD/APS3P (2020) G PR CV -
KTRD/POP2K (2020) G PR - -
KTRD/POP2P (2020) G - - -
KTRD/PPODP (2020) - - CV -
KTRD/PPRSK (2020) G - - -
KTRD/PPRSP (2020) G - - -
KTRD/PR1MK (2020) G - - -
KTRD/PR1MP (2020) G - - -
KTRD/PTSDK (2020) G PR - -
KTRD/PTSDP (2020) G PR - -
KTRD/PXT2K (2020) G PR - -
KTRD/PXT2P (2020) G PR - -
KTRD/VMTP (2020) G PR - SE
KTRD/VMTP3 (2020) G PR - -
KTRD/XAOTS (2020) G PR - -
KTRD/XARSD (2020) G - - -
KTRD/XBPS2 (2020) G - - -
KTRD/XBPS3 (2020) G - - -
KTRD/YAOTS (2020) G PR - -
KTRD/YARSD (2020) G - - -
KTRD/YBPS2 (2020) G - - -
KTRD/YBPS3 (2020) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
SEIDLOVÁ, A. - DRDLA, P. - KLEPRLÍK, J. Regulační opatření v dopravě za krizových stavů z legislativního hlediska.
KLEPRLÍK, J. - HEŘMÁNKOVÁ, A. Návrhy řešení parkování v obytných městských částech Perner´s Contacts, 2020, vol. 15, no. 2, s. 1-12. ISSN: 1801-674X.
KLEPRLÍK, J. Technologie silniční dopravy. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2020. 188 s. ISBN: 978-80-7560-295-4.
KLEPRLÍK, J. Zimní údržba pozemních komunikací Silniční obzor, 2019, vol. 80, no. 3, s. 83-88. ISSN: 0322-7154.
KLEPRLÍK, J. - TALÁCKO, V. Možnosti řešení nedostatečného počtu profesionálních řidičů Perner´s Contacts, 2019, vol. 19, no. 1, s. 81-93. ISSN: 1801-674X.
KLEPRLÍK, J. - BULÍČEK, J. Assessment and modelling of transport demand in pubic passenger bus transport. In Transport Means : proceedings of the international scientific conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2019. s. 373-380 s.
KLEPRLÍK, J. - BEČIČKOVÁ, M. Technological process of logistic and transport provision of hospital evacuation. In Transport Means : proceedings of the international scientific conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018. s. 930-934 s.
KLEPRLÍK, J. Možnosti modelování oběhů autobusů v systému dopravní obslužnosti Perner´s Contacts, 2017, vol. 1, no. 1, s. 83-91. ISSN: 1801-674X.
KLEPRLÍK, J. - MATUŠKA, J. The demand for public transport and modeling decision-making process of passengers. In Transport Means : Proceedings of the International Conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2017. s. 197-202 s.
KLEPRLÍK, J. Opatření na eliminaci dopravní nehodovosti v oblasti nepřiměřené rychlosti Silniční obzor, 2016, vol. 77, no. 5, s. 140-145. ISSN: 0322-7154.
KLEPRLÍK, J. Opatření pro zajištění účinného a správného brzdění silničních vozidel Perner´s Contacts, 2016, vol. 11, no. 1, s. 68-81. ISSN: 1801-674X.
KLEPRLÍK, J. ORGANIZACE ZIMNÍ ÚDRŽBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Perner´s Contacts, 2015, vol. X, no. 3, s. 61-72. ISSN: 1801-674X.
KLEPRLÍK, J. Čištění pozemních komunikací Silniční obzor, 2015, vol. 1, no. 7-8, s. 211-215. ISSN: 0322-7154.
KLEPRLÍK, J. Druhy právních předpisů Evropské unie k provozování silniční dopravy a orientace v nich, portál Eurlex a jeho nuance Perner´s Contacts, 2014, vol. Neuveden, no. 3, s. 88-106. ISSN: 1801-674X.
KLEPRLÍK, J. Analýza plánů dopravní obslužnosti krajů a návrhy změn plánů dopravní obslužnosti kraje Perner´s Contacts, 2013, vol. 1, no. 3, s. 69-77. ISSN: 1801-674X.
DRDLA, P. - KLEPRLÍK, J. Analýza plánů dopravní obslužnosti krajů České republiky. In Verejná osobná doprava 2013 - zborník. Bratislava: Kongres STUDIO, 2013. s. 47-52 s. ISBN 978-80-89565-10-8.
KLEPRLÍK, J. Hodnocení technologického procesu silniční nákladní dopravy Perner´s Contacts, 2012, vol. 1, no. 27, s. 67-85. ISSN: 1801-674X.
KLEPRLÍK, J. Evakuace centra sociálních služeb. In LOGVD 2012 Dopravná logistika a krízové situácie: zborník 15. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. s. 53-61 s. ISBN 978-80-554-0589-6.
KLEPRLÍK, J. Zhodnocení změn v zajištění dopravní obslužnosti v České republice a návrhy jejich doplnění Perner´s Contacts, 2011, vol. 6, no. 1, s. 111-117. ISSN: 1801-674X.
KLEPRLÍK, J. Problematika zastávek veřejné hromadné dopravy Perner´s Contacts, 2011, vol. 6, no. 3, s. 143-154. ISSN: 1801-674X.
KLEPRLÍK, J. - BRÁZDOVÁ, M. - BEČIČKOVÁ, M. A Multicriterial Mathematical Model for Creating Vehicle Routes to Transport Goods Transport, 2011, vol. 26, no. 2, s. 204-207. ISSN: 1648-4142.
KLEPRLÍK, J. - BEČIČKOVÁ, M. Technologický pohled na využití výpočetní techniky při plánování dopravní obslužnosti a pro nabídková řízení. Perner´s Contacts, 2011, vol. 6, no. 1, s. 9-15. ISSN: 1801-674X.
HRUBAN, I. - MOJŽÍŠ, V. - MOLKOVÁ, T. - DRDLA, P. - KLEPRLÍK, J. - BŘEZINA, E. - BULÍČEK, J. - SEIDLOVÁ, A. - ŠOUREK, D. - VÍZNER, F. - MAZAČ, P. - VOLTR, P. - VANČURA, P. Vícejazyčný výkladový slovník technologie a řízení dopravy. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. 225 s. ISBN: 978-80-7395-452-9.
KLEPRLÍK, J. Vyšší úroveň jízdních řádů Perner´s Contacts, 2010, vol. 5, no. 1, s. 122-129. ISSN: 1801-674X.
KLEPRLÍK, J. - ŠOUREK, D. Mapové podklady a využití výpočetní techniky a GISu pro tvorbu tras linek Perner´s Contacts, 2010, vol. 5, no. 1, s. 119-124. ISSN: 1801-674X.
KLEPRLÍK, J. Problematika vedení tras linek Perner´s Contacts, 2010, vol. 5, no. 1, s. 112-118. ISSN: 1801-674X.
KLEPRLÍK, J. Zlepšení informovanosti o zastávkách veřejné linkové dopravy Doprava : Ekonomicko-technická revue, 2010, vol. 2010, no. 6, s. 26-29. ISSN: 0012-5520.
KLEPRLÍK, J. Technologický postup tvorby integrovaného dopravního systému, smluvní vztahy a úloha organizátora Perner´s Contacts, 2009, vol. 4, no. 3, s. 120-124. ISSN: 1801-674X.
KLEPRLÍK, J. Modely integrovaných dopravních systémů Perner´s Contacts, 2009, vol. 4, no. 2, s. 60-68. ISSN: 1801-674X.
KLEPRLÍK, J. - RATHOUSKÝ, B. - BEČIČKOVÁ, M. The Usage of Multicriterial Analysis for Determining Priorities and the Evaluation in Transport Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2009, vol. 2008, no. 14, s. 159-168. ISSN: 1211-6610.
KLEPRLÍK, J. - ŠOUREK, D. - MAZAČ, P. Kritická místa v nákladní železniční dopravě Perner´s Contacts, 2009, vol. 4, no. 3, s. 125-129. ISSN: 1801-674X.
KLEPRLÍK, J. Základní pilíře integrovaného dopravního systému Perner´s Contacts, 2009, vol. 4, no. 1, s. 128-132. ISSN: 1801-674X.
KLEPRLÍK, J. Právní předpisy Evropské unie z oblasti silniční dopravy Doprava : Ekonomicko-technická revue, 2008, vol. 50, no. 1, s. 19-21. ISSN: 0012-5520.
KLEPRLÍK, J. Hodnocení technologického procesu veřejné linkové dopravy Perner´s Contacts, 2008, vol. 3, no. 3, s. 29-37. ISSN: 1801-674X.
KLEPRLÍK, J. - ŠOUREK, D. Kritická místa v technologickém procesu příležitostné osobní silniční dopravy Perner´s Contacts, 2008, vol. 3, no. 5, s. 163-168. ISSN: 1801-674X.
KLEPRLÍK, J. Informace o nebezpečných látkách při přepravě nebezpečných věcí v silniční dopravě Perner´s Contacts, 2008, vol. 3, no. 4, s. 54-61. ISSN: 1801-674X.
KLEPRLÍK, J. Technologický proces veřejné linkové dopravy z pohledu dopravce Perner´s Contacts, 2008, vol. 3, no. 2, s. 55-58. ISSN: 1801-674X.
SOUŠEK, R. - KLEPRLÍK, J. - BŘEZINA, E. - DVOŘÁK, Z. - ENGLICH, J. - FUCHS, P. - KAPLAN, V. - MAŇAS, P. - NĚMEC, V. - PAVLÍČEK, F. - SOBOTKOVÁ, Š. - SEIDL, M. - TOMEK, M. Doprava v krizových situacích. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2008. 249 s. ISBN: 80-86530-46-9.
KLEPRLÍK, J. Regulační opatření v dopravě za krizových stavů. In 13. medzinárodná vedecká konferencia - Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina: Žilinská univerzita, 2008. s. 357-364 s. ISBN 978-80-8070-847-4.
KLEPRLÍK, J. Kritická místa v technologickém procesu městské hromadné dopravy. In LOGVD 2008 Dopravná logistika a krizové situácie. Zborník 11. vedecko-odborná konferencie s medzinárodnou účasťou. Žilina: Žilinská univerzita, 2008. s. 49-54 s. ISBN 978-80-8070-925-9.
KLEPRLÍK, J. - BRÁZDOVÁ, M. Matematický model stanovení přepravní trasy vozidel pro více dep, více vozidel, více typů přepravních požadavků Perner´s Contacts, 2007, vol. 2, no. 7, s. 34-38. ISSN: 1801-674X.
KLEPRLÍK, J. Matematický model pohodlí cestujících na lince veřejné hromadné dopravy. Perner´s Contacts, 2007, vol. 2, no. 2, s. 59-63. ISSN: 1801-674X.
KLEPRLÍK, J. Stav právních předpisů v silniční dopravě v České republice Doprava : Ekonomicko-technická revue, 2007, vol. 49, no. 5, s. 23-25. ISSN: 0012-5520.
KLEPRLÍK, J. Tvorba turnusů náležitostí Perner´s Contacts, 2007, vol. 2, no. 5, s. 48-51. ISSN: 1801-674X.
SEIDLOVÁ, A. - ŠIROKÝ, J. - KLEPRLÍK, J. Regulační opatření v dopravě za krizových stavů v ČR Transport and Logistics, 2007, no. 1, s. 156-159. ISSN: 1451-107X.
SOUŠEK, R. - KLEPRLÍK, J. Regulace užívání pozemních komunikací na území kraje při krizových situacích. In Sborník 7. odborné konference s mezinárodní účastí Krizové stavy a doprava. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2007. s. 32-35 s. ISBN 80-86530-42-6.
KLEPRLÍK, J. - MATUŠKA, J. Rozhodovací proces cestujícího a jeho vliv na poptávku po veřejné hromadné dopravě. In Rozvoj systémů osobní dopravy z hlediska respektování požadavků uživatele. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 57-61 s. ISBN 978-80-7395-006-4.
KLEPRLÍK, J. - SOUŠEK, R. Nástroje řešení krizové situace v dopravě - regulace dopravní obsluhy území veřejnou linkovou dopravou. In LOGVD 2007 - Dopravná logistika a krízové situácie. Žilina: Žilinská univerzita, 2007. s. 69-74 s. ISBN 978-80-8070-763-7.
SEIDLOVÁ, A. - DRDLA, P. - KLEPRLÍK, J. Regulační opatření v dopravě za krizových stavů z legislativního hlediska. In LOGVD 2007 - dopravná logistika a krízové situácie. Žilina: Žilinská univerzita, 2007. s. 195-198 s. ISBN 978-80-8070-763-7.
KLEPRLÍK, J. Časové rozvrhování v dopravní obsluze. In Sborník příspěvků II. konference s mezinárodní účastí Teorie dopravních systémů 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 141-145 s. ISBN 978-80-7194-927-5.
KLEPRLÍK, J. Krizová regulační opatření v silniční dopravě.. In INFOTRANS 2007: sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 349-354 s. ISBN 978-80-7194-989-3.
KLEPRLÍK, J. Informační podsystém jako součást systému dopravní obsluhy. In INFOTRANS 2007: sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 159-162 s. ISBN 978-80-7194-989-3.
KLEPRLÍK, J. Výkonové zpoplatnění užívání pozemních komunikací Perner´s Contacts, 2006, vol. 1, no. 2, s. 21-27. ISSN: 1801-674X.
KLEPRLÍK, J. Technologické procesy ve veřejné osobní dopravě Perner´s Contacts, 2006, vol. 1, no. 3, s. 24-29. ISSN: 1801-674X.
KLEPRLÍK, J. Tvorba oběhů vozidel ve veřejné osobní dopravě Perner´s Contacts, 2006, vol. 1, no. 3, s. 30-33. ISSN: 1801-674X.
KLEPRLÍK, J. - LEDVINOVÁ, M. Zvýšení efektivnosti veřejné hromadné osobní dopravy - eliminace souběhů. In Rozvoj dopravních systémů osobní dopravy na principech udržitelné mobility a přístupnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 51-55 s. ISBN 80-7194-904-3.
MOJŽÍŠ, V. - CEMPÍREK, V. - DRDLA, P. - KLEPRLÍK, J. - LEDVINOVÁ, M. - PIVOŇKA, K. - SOUŠEK, R. - SLIVONĚ, M. - ŠIROKÝ, J. - ŠOUREK, D. - SEIDLOVÁ, A. Výsledky řešení projektu REGULACE v roce 2005. In Sborník příspěvků čtvrté mezinárodní vědecké konference "Nové výzvy pro dopravu a spoje". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 563-569 s. ISBN 80-7194-880-2.
KLEPRLÍK, J. Problémy obsluhy uzlů dopravní sítě. In Optimalizace sítí a síťových procesů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. s. 58-61 s. ISBN 978-80-01-03657-0.
MOJŽÍŠ, V. - CEMPÍREK, V. - DRDLA, P. - KLEPRLÍK, J. - LEDVINOVÁ, M. - PIVOŇKA, K. - SOUŠEK, R. - SLIVONĚ, M. - ŠIROKÝ, J. - ŠOUREK, D. - SEIDLOVÁ, A. Řešení projektu REGULACE v roce 2005, cíle v letech 2006-2007. In Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina: Žilinská univerzita, 2006. s. 399-406 s. ISBN 80-8070-566-6.
KLEPRLÍK, J. Metody řešení tvorby turnusů. In Sborník příspěvků čtvrté mezinárodní vědecké konference Nové výzvy pro dopravu a spoje. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 533-538 s. ISBN 80-7194-880-2.
KLEPRLÍK, J. Regulační opatření v oblasti silniční dopravy za krizových stavů. In 13. medzinárodná vedecká konferencia - Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina: Žilinská univerzita, 2006. s. 221-227 s. ISBN 978-80-8070-847-4.
KLEPRLÍK, J. Modelování přepravní poptávky v systému dopravní obsluhy Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2005, vol. 2005, no. 10, s. 101-115. ISSN: 1211-6610.
KLEPRLÍK, J. - LEDVINOVÁ, M. Vliv zpoplatnění dopravní infrastruktury na rozvoj kombinované dopravy. In Dopravní systémy 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 42-49 s. ISBN 80-7194-805-5.
KLEPRLÍK, J. - LEDVINOVÁ, M. Regulační opatření v silniční dopravě v krizových situacích. In 10. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. s. 231-236 s. ISBN 80-8070-425-2.
KLEPRLÍK, J. Železniční doprava v integrovaném dopravním systému. In Zborník 12. Medzinárodného sympózia ŽEL 2005 ? Železnice na prahu tretieho tisícročia, ?Na ceste k Evropskej železnici ? harmonizácia a IDS?. Žilina: Žilinský vzdělávací servis, 2005. s. 133-136 s. ISBN 80-8070-400-7.
KLEPRLÍK, J. Určení přestupních uzlů pro osobní dopravu v regionu. In Dopravní systémy 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 37-41 s. ISBN 80-7194-805-5.
KLEPRLÍK, J. Výkonové zpoplatnění železniční dopravní infrastruktury. In ŽelAktuel 2005 - sborník z 11. kolokvia. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 65-71 s. ISBN 80-86530-28-0.
KLEPRLÍK, J. Vymezení dopravní sítě pro dopravní obsluhu území. In Nové trendy v rozvoji systémů osobní dopravy na principech udržitelné mobility. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 69-75 s. ISBN 80-7194-797-0.
KLEPRLÍK, J. - MOLKOVÁ, T. Telematics in Public Passenger Transport. In Telematics and Road Traffic Safety. Katowice: Silesian University of Technology, 2005. s. 57-62 s. ISBN 83-909518-7-8.
KLEPRLÍK, J. Zabezpečení organizace evakuace osob. In Zborník z 8. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou LOGVD 2005 ? Dopravná logistika a krízové situácie. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. s. 65-69 s. ISBN 80-8070-471-6.
KLEPRLÍK, J. - MOLKOVÁ, T. Vliv územního rozdělení měst a obcí na tvorbu integrovaného dopravního systému. In Sborník příspěvků z 5. mezinárodní vědecké konference Podniky MHD, systém města a udržitelná mobilita. Praha: ČVUT Praha, Fakulta dopravní, 2005. s. 35-39 s. ISBN 80-01-03249-3.
LEDVINOVÁ, M. - KLEPRLÍK, J. Využití metod operačního výzkumu při stanovování objízdných tras uzavírek. In Sborník z šesté mezinárodní konference Krizové stavy a doprava. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2005. s. 139-141 s. ISBN 80-86530-27-2.
KLEPRLÍK, J. Die Verwendung der Datenbasen für die Notwendigkeiten die Personenevakuation Crisis management, 2004, vol. , no. 1, s. 23-25. ISSN: 1336-0019.
KLEPRLÍK, J. Die Euroregionen in der Tschechischen Republik und die Personenverkehr. In Perner´s Contact 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 318-324 s. ISBN 80-7194-633-8.
KLEPRLÍK, J. Zlepšení připravenosti osob na možnost evakuace.. In 7. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou LOGVD 2004. Žilina: Žilinská univerzita, 2004. s. 125-128 s. ISBN 80-8070-319-1.
KLEPRLÍK, J. Optimalizace dopravní obsluhy území.. In Sborník příspěvků z 5. vědecké konference s mezinárodní účastí Kvalita dopravních a přepravních procesů a služeb. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 15-23 s. ISBN 80-7194-675-3.
KLEPRLÍK, J. Eliminace dopravní nehodovosti a následků dopravních nehod.. In 9. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina: Žilinská univerzita, 2004. s. 233-238 s. ISBN 80-8070-272-1.
KLEPRLÍK, J. - MOLKOVÁ, T. Železniční doprava v integrovaném dopravním systému Vědeckotechnický sborník ČD, 2003, vol. 8, no. 14, s. 25-34. ISSN: 1211-2321.
MOJŽÍŠ, V. - DRDLA, P. - KLEPRLÍK, J. - MATUŠKA, J. - MOLKOVÁ, T. - SOUŠEK, R. Kvalita dopravních a přepravních procesů. 1. vyd. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s, 2003. 174 s. ISBN: 80-86530-09-4.
KLEPRLÍK, J. Využití síťové analýzy pro krizové řízení. In 8. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. Žilina: Žilinská univerzita, 2003. s. 223-228 s. ISBN 80-8070-095-8.
KLEPRLÍK, J. Možnosti modelování přepravní poptávky v osobní dopravě. In 2. medzinárodná konferencia Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj. Žilina: Žilinská univerzita, 2003. s. 78-85 s. ISBN 80-8070-093-1.
KLEPRLÍK, J. - LEDVINOVÁ, M. Metody řešení tvorby turnusů. In 6. konferencia s medzinárodnou účasťou LOGVD - 2003 Logistika v doprave. Žilina: Žilinská univerzita, 2003. s. 39-46 s. ISBN 80-8070-168-7.
KLEPRLÍK, J. - MOLKOVÁ, T. Ekonomická efektivnost zvyšování úrovně kvality dopravních a přepravních služeb. In Mezinárodní vědecká konference Dopravní fakulty ČVUT Doprava a její společenská efektivnost. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. s. 31-34 s. ISBN 80-01-02736-8.
KLEPRLÍK, J. Model úlohy oběhů vozidel veřejné linkové dopravy. In 4. vědecká konference s mezinárodní účastí Kvalita dopravních a přepravních procesů a služeb. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 63-66 s. ISBN 80-7194-551-X.
KLEPRLÍK, J. - MOLKOVÁ, T. The Problems of Scheduling in PassengerTtransport. In 5-th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications. Žilina: Žilinská univerzita, 2003. s. 167-170 s. ISBN 80-8070-079-6.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Transport Technology and Management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2020 31.12.2020
Selected aspects of contemporary transport technique, technology and management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2019 31.12.2019
Transport technique, technology and management Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2018 31.12.2018
Contemporary traffic engineering and technology Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2016 31.12.2016
Contemporary traffic engineering and technology Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2015 31.12.2015
Transport Sciences and Engineering in conditions of the Developed Society of the 21st Century Student Grant Competition Univerzita Pardubice 01.01.2014 31.12.2014
Metodika posuzování vlivu dopravních tras na biodiverzitu a složky životního prostřed Health and quality of life (2B) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2008 31.12.2011
Vytvoření výkladového vícejazyčného slovníku odborných pojmů z technologie a řízení dopravy Priority No. 1 Univerzita Pardubice 2007-02-15 2007-12-30
Inovace speciální počítačové učebny dopravních technologií HEDF - A b) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2007-01-01 2007-12-04
Inovace předmětů z oblasti technologie a řízení dopravy HEDF - F1 a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2005 31.12.2005

Výzkumné zaměření

Funkce na katedře: vedoucí Oddělení technologie dopravy
Pracovní zařazení: docent
Odborné zaměření: silniční doprava, městská hromadná doprava
Zabývá se problematikou: odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby, dopravní obsluhy území, technologií silniční dopravy, právem v silniční dopravě a informačními systémy v silniční dopravě.
Vyučuje předměty:

bakalářské studium: Technologie a řízení silniční dopravy (PTSDP, PTSDK), Provozování silniční dopravy III (APS3P, APS3K), Technologie a řízení silniční a městské dopravy (PR1MP, PR1MK), Technologie a řízení silniční a městské dopravy (PXT2P).
navazující magisterské studium: Optimalizace technologických procesů - silniční doprava (POP2P, POP2K), Počítačová podpora a organizace dopravy - silniční doprava (APGSP, APGSK), Optimalizace technologických procesů v dopravě (AOPTP).

Vědecká činnost:

Institucionální výzkum MSM VZ 0021627505 Teorie dopravních systémů (řešen 2005-2011) - vedoucí týmu dílčího úkolu: "Teoretické principy technologie a řízení veřejné hromadné dopravy",
Projekt Ministerstva dopravy ČR 1F54E/066/030 Podmínky pro přijetí regulačních opatření, kterými se za krizových stavů mění způsob řízení a organizace dopravy České republiky a podmínky pro omezení nebo zákaz provozu v oblasti dopravy České republiky za krizových stavů (řešen 1.1.2005 - 31.12.2007) - člen řešitelského týmu,
Projekt FRVS/2007/722 - Inovace speciální počítačové učebny dopravních technologií - odpovědný řešitel,
Projekt Priority UPa PRA/2007/24 Vytvoření výkladového vícejazyčného slovníku odborných pojmů z technologie a řízení dopravy - odpovědný řešitel.

  • hodnotící komise Národního akreditačního úřadu pro udělování akreditací v oblastech doprava a informatika

  • člen redakční rady elektronického časopisu Perner´s Contacts (ISSN 1801-674X), který je v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR schválených Radou pro výzkum, vývoj a inovace,

  • člen státní komise pro obhajoby doktorských prací na Dopravní fakultě Jana Pernera - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích,

  • člen státní komise pro obhajoby doktorských prací na Fakultě dopravní ČVUT Praha - Technologie a management v dopravě a telekomunikacích,

  • předseda státní komise pro obhajoby bakalářských a diplomových prací na Dopravní fakultě Jana Pernera v oboru Technologie a řízení dopravy,

  • člen státní komise pro obhajoby bakalářských a diplomových prací na Fakultě dopravní ČVUT Praha - na Ústavu managementu a logistiky dopravy.