Ing. Václav Lenoch, Ph.D. | Dopravní fakulta Jana Pernera

Ing. Václav Lenoch, Ph.D.

Ing. Václav Lenoch, Ph.D.

Kontakty

466036403
vaclav.lenoch@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-7369-8062

Pracoviště

Dopravní fakulta Jana Pernera
Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě (50270)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
KEEZ/AEKSP (2019) - - CV -
KEEZ/PEAEP (2019) - - CV -
KEEZ/PEP2P (2019) - - CV -
KEEZ/PESSP (2019) - PR CV -
KEEZ/PGPLK (2019) G PR - -
KEEZ/PGPLP (2019) G PR CV -
KEEZ/PMELP (2019) - - CV -
KEEZ/PNAOP (2019) - - CV -
KEEZ/PNMEP (2019) - - CV -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
NOVÁK, J. - LENOCH, V. - MLYNAŘÍK, L. - SADÍLEK, O. Aktivity Univerzity Pardubice v rámci Centra kompetence drážních vozidel. In Sborník příspěvků SKAKUII 2019 SEKEL 2019. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019. s. 53-56 s. ISBN 978-80-7494-491-8.
LENOCH, V. - MAŠEK, Z. - ČERMÁK, D. - SCHEJBAL, V. Electromagnetic Compatibility of Pulse Rectifier with Pulse-width Modulation. In 28th International Conference Radioelektronika, RADIOELEKTRONIKA 2018. New York: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2018. s. 1 - 4 s. ISBN 978-1-5386-2486-9.
NOVÁK, J. - LENOCH, V. - ČERMÁK, D. Analýza elektromechanických interakcí elektrických strojů v mezních stavech. In SEKEL 2018 : sborník z konference. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2018. s. 16-21 s. ISBN 978-80-553-2740-2.
NOVÁK, J. - LENOCH, V. Vývoj hybridní posunovací lokomotivy. In Sborník z konference SEKEL 2017. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2017. s. 1-6 s. ISBN 978-80-248-4097-0.
NOVÁK, J. - LENOCH, V. Vývoj a simulace hybridní lokomotivy. In Sborník z konference Den KEEZ. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 1-27 s. ISBN 978-80-7560-055-4.
LENOCH, V. - MAŠEK, Z. Simulace hybridní posunovací lokomotivy v prostředí Simulink. In Sborník z XXXV. konference elektrické pohony. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 78-84 s. ISBN 978-80-02-02724-9.
LENOCH, V. - VÁGNER, J. - SÝKORA, P. - KŘEPELA, J. Testování převodovek při zkratech na trakčním motoru s tenzometrickým měřením momentových rázů. 1. 76 s.
LELEK, T. - LENOCH, V. - LETTL, J. - SADÍLEK, O. - SCHEJBAL, V. - SÝKORA, P. Windowing effect on electromagnetic interference and efficiency at using pulse width modulation techniques. In PIERS 2015 Prague: Proceedings. Cambridge: The Electromagnetics Academy, 2015. s. 2731-2735 s. ISBN 9781934142301.
MAŠEK, Z. - LENOCH, V. Koncepce simulačního SW pro analýzu energetických toků trakčního pohonu. In Elektrotechnická zařízení v dopravě 2015. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 1-14 s. ISBN 978-80-7395-878-7.
LENOCH, V. - MAŠEK, Z. Simulační model sériového hybridního pohonu posunovací lokomotivy. In XXXIV. Celostátní konference o elektrických pohonech. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2015. s. 1 - 17 s. ISBN 978-80-02-02592-4.
NOVÁK, J. - LENOCH, V. - MLYNAŘÍK, L. - MAŠEK, Z. - SADÍLEK, O. Sériové hybridní pohony pro drážní vozidla. Neuveden. 128 s.
NOVÁK, J. - LENOCH, V. - ČAPEK, J. Výzkum synchronizovaného řízení pohonů kolejového vozidla s nezávisle otáčivými koly – 2. část Elektro, 2014, vol. 24, no. 12, s. 4-6. ISSN: 1210-0889.
NOVÁK, J. - LENOCH, V. - ČAPEK, J. Výzkum synchronizovaného řízení pohonů kolejového vozidla s nezávisle otáčivými koly - 1. část Elektro, 2014, vol. 24, no. 11, s. 4-6. ISSN: 1210-0889.
DOLEČEK, R. - ČERNÝ, O. - LENOCH, V. The GPS application for the control of the rail vehicle. In 2014 24th International Conference Radioelektronika. New York: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2014. s. 1-4 s. ISBN 978-1-4799-3715-8.
NOVÁK, J. - LENOCH, V. SYNCHRONIZOVANÉ ŘÍZENÍ PODVOZKU KOLEJOVÉHO VOZIDLA S NEZÁVISLE OTÁČIVÝMI KOLY. In SEKEL 2014 mezinárodní konference učitelů elektrotechniky. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2014. s. 31-37 s. ISBN 978-80-213-2480-0.
LENOCH, V. - SÝKORA, P. - DOLEČEK, R. Optimalizace vedení experimentálního kolejového vozidla v koleji. In Elektrotechnická zařízení v dopravě 2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 1-7 s. ISBN 978-80-7395-749-0.
LENOCH, V. Optimalizační SW pro synchronizované řízení pohonů experimentálního kolejového vozidla. 2014,
ČERNÝ, O. - DOLEČEK, R. - NOVÁK, J. - SÝKORA, P. - LENOCH, V. Experimentální vozidlo s volně otáčivými koly pro rozchod 600 mm Vědeckotechnický sborník ČD, 2013, vol. 35/2013, no. 3501, s. 1-7. ISSN: 1214-9047.
ČERNÝ, O. - LENOCH, V. - NOVÁK, J. - SÝKORA, P. Výzkum řízení pohonů kolejového vozidla s nezávisle otáčivými koly Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2013, vol. 18, no. 18/2012, s. 119-128. ISSN: 1211-6610.
ČERNÝ, O. - DOLEČEK, R. - LENOCH, V. - NOVÁK, J. - SÝKORA, P. Testování jízdních vlastností experimentálního vozidla s nezávisle otáčivými koly. In Sborník z konference SEKEL 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 10-15 s. ISBN 978-80-7395-625-7.
LENOCH, V. NADŘAZENÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM EXPERIMENTÁLNÍHO KOLEJOVÉHO VOZIDLA. In Sborník z konference Elektrotechnická zařízení v dopravě 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 1-7 s. ISBN 978-80-7395-575-5.
LENOCH, V. - SÝKORA, P. Výzkum jízdních vlastností kolejových vozidel s nezávisle otáčivými koly. In Sborník z konference Vývoj a zkoušky v dopravní technice 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 1 - 25 s. ISBN 978-80-7395-626-4.
NOVÁK, J. - SÝKORA, P. - LENOCH, V. Výzkum řízení kolejového vozidla s nezávisle otáčivými koly. In Sborník z XXXIII konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 1-7 s. ISBN 978-80-02-02457-6.
ČERNÝ, O. - LENOCH, V. - SÝKORA, P. - DOLEČEK, R. Elektrická výzbroj bateriového experimentálního vozidla. In Sborník z konference Elektrotechnická zařízení v dopravě 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 1 - 5 s. ISBN 978-80-7395-575-5.
NOVÁK, J. - ČERNÝ, O. - SÝKORA, P. - LENOCH, V. Elektrická část kolejového vozidla s podvozkem s nezávisle otáčivými koly a individuálními pohony. CZ: Univerzita Pardubice.
NOVÁK, J. - ČERNÝ, O. - SÝKORA, P. - LENOCH, V. - DOLEČEK, R. Mechanická část kolejového vozidla s podvozkem s nezávisle otáčivými koly a individuálními pohony. CZ: Univerzita Pardubice.
SÝKORA, P. - LENOCH, V. - ČAPEK, J. Řízení trakčního kolejového vozidla s volnými koly Transactions on Electrical Engineering, 2012, vol. 4, no. 4, s. 111 – 115. ISSN: 1805-3386.
NOVÁK, J. - MAŠEK, Z. - LENOCH, V. Elektronické řízení hydrostatického přenosu výkonu na kolejovém vozidle Elektro, 2012, vol. 22, no. 12, s. 6-8. ISSN: 1210-0889.
MAŠEK, Z. - LENOCH, V. Řízení hydrostatického přenosu výkonu na vozidle MUV74. In Řízení a regulace v dopravní technice. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 20-23 s. ISBN 978-80-7395-495-6.
DOLEČEK, R. - ČERNÝ, O. - LENOCH, V. - SCHEJBAL, V. Disturbing effects in rail vehicle traction drives. In Proceedings of 22nd International Conference Radioelektronika 2012. New York: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2012. s. 165 – 168 s. ISBN 978-1-4673-0659-1.
DOLEČEK, R. - ČERNÝ, O. - LENOCH, V. - SCHEJBAL, V. Simulace rušivých vlivů na trakčním pohonu s PMSM. In Elektrotechnická zařízení v dopravě 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 1-9 s. ISBN 978-80-7395-466-6.
MAŠEK, Z. - NOVÁK, J. - LENOCH, V. ŘÍZENÍ TRAKČNÍHO HYDROSTATICKÉHO POHONU NA SPECIÁLNÍM VOZIDLE MUV 74. In 18. medzinárodný seminár Traťové stroje v teórii a praxi SETRAS 2012. Žilina: VTS pri Žilinskej univerzite, 2012. s. 91-100 s. ISBN 978-80-89276-39-4.
LENOCH, V. MODEL HYDROSTATICKÉHO SYSTÉMU V LABVIEW. In Elektrotechnická zařízení v dopravě 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 1-8 s. ISBN 978-80-7395-466-6.
SÝKORA, P. - LENOCH, V. Experimentální kolejové vozidlo určené pro výzkum individuálního pohonu nezávisle otáčivých kol. In SEKEL 2012: mezinárodní konference učitelů elektrotechniky. Bratislava: Slovenská technická univezita v Bratislave, 2012. s. 179 - 184 s. ISBN 978-80-227-3781-4.
NOVÁK, J. - MAŠEK, Z. - MLYNAŘÍK, L. - LENOCH, V. Řídicí systém hydrostatického přenosu trakčního výkonu kolejového vozidla uplatněný na sériově vyráběných vozidlech MUV 74. CZ: CZ Loko, a.s..
NOVÁK, J. - MAŠEK, Z. - MLYNAŘÍK, L. - LENOCH, V. Metodika pro návrh a zkoušky řídících systémů pro regulaci hydrostatických přenosů výkonu spalovacích motorů na speciálních kolejových vozidlech.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Training of teachers providing teaching of the subject Graphic programming in Labview Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2020-01-01 2020-11-30
Training of teachers in automotive electronics and diagnostics Internal development competition Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2020 30.11.2020
The impacts after low emission mobility implementation on the enviromental effects reduction in urban aglomerations EPSILON Technologická agentura České republiky 01.01.2019 31.12.2021
Hybrid locomotive and energy electronical optimalization of operation . P - R&D Programme Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.04.2016 31.12.2019
Model workplace of mastr traction drive control of bogie HEDF - G1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2013-01-01 2013-12-31

Václav Lenoch (*1984) v roce 2011 absolvoval magisterské studium na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice v oboru Dopravní infrastruktura - Elektrická zařízení v dopravě. Od téhož roku studoval v doktorském studijním programu na téže fakultě. Od roku 2015 působí na katedře Elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě na UPCE DFJP jako odborný asistent. Zabývá se problematikou řízení elektrických pohonů, elektrickou trakcí, mikroprocesorovou řídící technikou.