Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D. | Dopravní fakulta Jana Pernera

Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D.

Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D.

Kontakty

466 036 600
jan.vojtechovsky@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-9366-9704

Pracoviště

Fakulta restaurování
Proděkan pro zahraniční spolupráci FR (23000)

Proděkan
vice-dean

Fakulta restaurování
Ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita (20110)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Konzultace:
Pondělí: 
10:00-12:00, 13:00-16:00
Předmět (Rok) Role
ARK/MRR1 (2022) G - - -
ARK/MRR2 (2022) G - - -
ARMS/AT1M (2022) G - - -
ARMS/AT2M (2022) G - - -
ARMS/A1NM (2022) - - CV -
ARMS/A3NM (2022) - - CV -
ARMS/LP1M (2022) G - - -
ARMS/LP2M (2022) G - - -
ARMS/REP1M (2022) - PR - -
ARMS/RES1M (2022) - - CV -
ARMS/RES3M (2022) - - CV -
ARMS/RES3M (2022) G - - -
ARMS/RES4M (2022) G - - -
ARMS/TERBM (2022) G - - -
ARMS/TERS (2022) G - - -
ARMS/TNM1 (2022) G PR - -
ARMS/TNM2 (2022) G - - -
ARMS/TNM3 (2022) G PR - -
ARMS/TRK1M (2022) - PR - -
ARMS/TRK3M (2022) - PR - -
ARMS/TR1NM (2022) - PR - -
ARMS/TR1NM (2022) G - - -
ARMS/TR2NM (2022) G - - -
ARMS/TR3NM (2022) - PR - -
ARMS/TR3NM (2022) G - - -
ARMS/TR4NM (2022) G - - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
MÍCHALOVÁ, Z. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. - KRAJČÍROVÁ, L. Císařský sál zámku Bučovice ve 20. století - dokumentace, restaurování a prezentace Zprávy památkové péče (Journal of Historical Heritage Preservation), 2020, vol. ročník 80, no. 1/2020, s. 64-75. ISSN: 1210-5538.
VOJTĚCHOVSKÝ, J. - ŠKRABALOVÁ, A. - ŘÍHOVÁ, V. Restaurátorský průzkum a zásah na mozaice Panny Marie Růžencové na průčelí klášterní budovy Kongregace Petrinů v Českých Budějovicích Průzkumy památek, 2020, vol. 27, no. 1/2020, s. 129-142. ISSN: 1212-1487.
VIKOVÁ, B. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. - HAMPL, P. - ŠKRABALOVÁ, A. MOŽNOSTI RESTAUROVÁNÍ SKLENĚNÝCH MOZAIK „IN SITU“.
VIKOVÁ, B. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. - HAMPL, P. - ŠKRABALOVÁ, A. - SVOBODA, D. MOŽNOSTI RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÝCH KAMENNÝCH MOZAIK „IN SITU.
VIKOVÁ, B. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. - SVOBODA, D. - HAMPL, P. - KUČEROVÁ, I. Památkový postup Restaurování skleněných mozaik v epoxidovém loži.
ĎOUBAL, J. - LESNIAKOVÁ, P. - ŘÍHOVÁ, V. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. Mezioborový průzkum nástěnných maleb a štukatur kaple sv. Isidora v Křenově Průzkumy památek, 2018, vol. 25, no. 1, s. 47-70. ISSN: 1212-1487.
VOJTĚCHOVSKÝ, J. Consolidation of Paint Layer with Lime Nanosols. In Nanomaterials in Architecture and Art Conservation. 1. vyd. Singapur: Pan Stanford Publishing Pte. Ltd., 2018. 10 s. ISBN: 978-981-4800-26-6.
GLASER, P. - CHLÁD, J. - ĎOUBAL, J. - JUSTA, P. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. Stanovení ekonomické náročnosti restaurátorského zásahu. In Materiálová, technologická a ekonomická příprava restaurátorských zásahů na sochařských dílech a architektuře. 1. vyd. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., 2018. 17 s. ISBN: 978-80-86246-94-9.
VOJTĚCHOVSKÝ, J. - LESNIAKOVÁ, P. - MILIONOVÁ, I. Výzkum UV fluorescence vodorozpustných anorganických solí na povrchu historických omítek e-Monumentica, 2017, vol. 2017, no. 1, s. 33-48. ISSN: 1805-1944.
VOJTĚCHOVSKÝ, J. - WAISSER, P. Restoration of the Sgraffito Decoration of Litomyšl Chateau – Past and Present. In Sgraffito in Change : Materials, Techniques, Topics, and Preservation. Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2017. s. 138–150 s. ISBN 978-3-7319-0802-9.
VOJTĚCHOVSKÝ, J. - VAŘEJKOVÁ, B. Reverzibilita a stabilita retuší nástěnné olejomalby e-Monumentica, 2016, vol. IV/2016, no. 1, s. 45-62. ISSN: 1805-1944.
MACHAČKO, L. - GLÁSER, P. - BARTOŠ, L. - BAYER, K. - ĎOUBAL, J. - JUSTA, P. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. - KRHÁNKOVÁ, K. - VÁCHA, Z. - WICHTERLOVÁ, Z. Metodika pro výběr vhodného restaurátorského zásahu.
GLÁSER, P. - CHLÁD, J. - ĎOUBAL, J. - JUSTA, P. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. Stanovení ekonomické náročnosti restaurátorského zásahu.
GLÁSER, P. - CHLÁD, J. - ĎOUBAL, J. - JUSTA, P. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. Stanovení ekonomické náročnosti restaurátorského zásahu. In Příspěvek technických věd k záchraně a restaurování památek. 1. vyd. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2015. 7 s. ISBN: 978-80-86246-43-7.
VOJTĚCHOVSKÝ, J. - LESNIAKOVÁ, P. - WAISSER, P. - RACKOVÁ, E. Sgrafita zámku v Litomyšli - příběhy fasád: systematická dokumentace, průzkum a monitoring sgrafitových fasád zámku v Litomyšli. In Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví. Sborník z konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 221-240 s. ISBN 978-80-7395-594-6.
VOJTĚCHOVSKÝ, J. Vstupní restaurátorské zhodnocení stavu fasád vnějšího obvodového pláště a třetího nádvoří zámku v Litomyšli. In Sgrafita zámku v Litomyšli. 1. vyd. Pardubice: Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Pardubicích, 2011. 12 s. ISBN: 978-80-904097-9-8.
MACHAČKO, L. - VOJTĚCHOVSKÝ, J. Ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita Zpravodaj STOP: časopis Společnosti pro technologie ochrany památek, 2008, vol. 10, no. 3, s. 16-16. ISSN: 1212-4168.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Koncepce preventivní konzervace, zajištění a zachování cyklu nástěnných maleb v Emauzském klášteře v Praze Dotační téma Deutsche Bundesstiftung Umwelt 01.01.23 31.12.25
Barokní nástěnná malba mezi teorií a praxí Standardní projekty Grantová agentura ČR 01.01.21 31.12.23
Mezinárodní spolupráce pro odbornou přípravu v oblasti ochrany kulturního dědictví ERASMUS+ Evropská unie 01.12.19 31.08.22
Průzkum nástěnných maleb pomocí multispektrálních zobrazovacích technik Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.19 31.12.19
Nové kompozitní materiály pro obnovu objektů architektury 20. století TRIO (2016-2021) Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.01.18 31.12.20
Identifikace zasolení historických omítek pomocí UV světla. Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.17 31.12.17
Podpora rozvoje výuky restaurování děl na papíře a textilní podložce a nástěnné malby a sgrafita Interní rozvojová soutěž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.17 31.12.17
Reverzibilita a stabilita retuší olejomalby na stěně Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.03.16 31.12.16
Konsolidační účinky směsí vápenných nanosuspenzí a esterů kyseliny křemičité pro nástěnnou malbu Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.15 31.12.15
Porovnání vápenných nanosuspenzí pro konsolidaci nástěnné malby Studentská grantová soutěž Univerzita Pardubice 01.01.14 31.12.14
Čištění laserem ve výuce restaurování památek FRVŠ - A a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.11 31.12.11
Počítačové centrum pro výuku a zpracování restaurátorské dokumentace FRVŠ - A c) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.09 31.12.09

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
MgA. 2005 Reštaurovanie závesného obrazu a tabuľovej malby Vysoká škola výtvarných umení - Bratislava