Ing. Karel Dvořák | Dopravní fakulta Jana Pernera

Ing. Karel Dvořák

Ing. Karel Dvořák,

Kontakty

466 036 440
karel.dvorak@upce.cz

Pracoviště

Dopravní fakulta Jana Pernera
Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě (50270)

Asistent
senior lecturer
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
KEEZ/AEZOP (2019) - - CV -
KEEZ/PBZPP (2019) - - CV -
KEEZ/PDSEK (2019) - PR - -
KEEZ/PDSEP (2019) - - CV -
KEEZ/PEAEP (2019) - - - SE
KEEZ/PEBSK (2019) - PR - -
KEEZ/PEBSP (2019) - - CV -
KEEZ/PEMSP (2019) - - CV -
KEEZ/PEOPK (2019) - PR - -
KEEZ/PRP1K (2019) - PR - -
KEEZ/PRP1P (2019) - - CV -
KEEZ/PRP2K (2019) - PR - -
KEEZ/PRP2P (2019) - - CV -
KEEZ/PZAZP (2019) - - - SE
KEEZ/PZZEP (2019) - - CV -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
DRDLA, P. - BULÍČEK, J. - CEMPÍREK, V. - ČERNÝ, O. - DOLEČEK, R. - DVOŘÁK, K. - HÁBA, A. - HRUBAN, I. - JEŽEK, J. - KUČERA, T. - KUDLÁČKOVÁ, N. - LATA, M. - LELEK, T. - MACHALÍK, S. - MATUŠKA, J. - MICHÁLEK, T. - MLYNAŘÍK, L. - NACHTIGALL, P. - NOVÁK, J. - NOVÁK, P. - SADÍLEK, O. - ŠIROKÝ, J. - ŠVADLENKA, L. Názvoslovná norma pro oblast provozování dráhy. 1. 145 s.
SCHEJBAL, V. - DVOŘÁK, K. - PROUZA, L. Radary v dopravě. In Sborník z konference Elektrotechnická zařízení v dopravě 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 1-7 s. ISBN 978-80-7395-575-5.
DOLEČEK, R. - ČERNÝ, O. - SÝKORA, P. - NOVÁK, J. - DVOŘÁK, K. Elektrická výzbroj experimentálního vozidla s individuálním pohonem kol. In Elektrotechnická zařízení v dopravě 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 1-5 s. ISBN 978-80-7395-466-6.
DOLEČEK, R. - ČERMÁK, D. - DVOŘÁK, K. Řídicí systém přenosu trakčního výkonu kolejového vozidla s interfejsovými obvody uplatněný při vývoji pro vozidlo MUV74. CZ: Univerzita Pardubice.
SCHEJBAL, V. - DVOŘÁK, K. - ŠROLL, J. Elektromagnetická kompatibilita a stínění Elektrorevue, 2011, vol. Neuveden, no. 22, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
ŠROLL, J. - DVOŘÁK, K. Vliv stínění na elektromagnetickou kompatibilitu Sdělovací technika, 2011, vol. 2011, no. 12, s. 5-9. ISSN: 0036-9942.
SCHEJBAL, V. - ČERMÁK, D. - DVOŘÁK, K. - ŠROLL, J. Vliv stínění na elektromagnetickou kompatibilitu Sdělovací technika, 2011, vol. 2011, no. 12, s. 5-9. ISSN: 0036-9942.
ČERNÝ, O. - DOLEČEK, R. - DVOŘÁK, K. EMI trakčního systému 25 KV, 50 HZ. In Elektrotechnika a elektronika v dopravě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 1-4 s. ISBN 978-80-7395-194-8.
ČERNÝ, O. - DOLEČEK, R. - DVOŘÁK, K. EMI trakčního systému 25 kV, 50 Hz. In Elektrotechnika a elektronika v dopravě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. s. 1-4 s. ISBN 978-80-7395-194-8.
MAŠEK, Z. - GREGORA, S. - MICHL, J. - DVOŘÁK, K. Superkapacitory v dopravní technice Vědeckotechnický sborník ČD, 2008, vol. 18, no. 25, s. 95-104. ISSN: 1214-9047.
DOLEČEK, R. - DVOŘÁK, K. Přepětí u trakčních soustav AC 25 kV. In TechMat 2007 (Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace). Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 21-23 s. ISBN 978-80-7395-013-2.
SCHEJBAL, V. - DVOŘÁK, K. Výuka specializace elektrotechnická zařízení v dopravě. In From Horse-drawn Railway to High-speed Transportation Systems: Od koněspřežné železnice k vysokorychlostním dopravním systémům. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. s. 237-240 s. ISBN 978-80-01-03699-0.
DOLEČEK, R. - DVOŘÁK, K. Critical States Analyze at 25 kV, 50Hz Contact Line Systems at Czech Railways. In Proceedings of the Fourth International Scientific Conference ?Challenges in Transport and Communication?. Univerzita Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 1319-1324 s. ISBN 80-7194-880-2.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
The impacts after low emission mobility implementation on the enviromental effects reduction in urban aglomerations EPSILON Technologická agentura České republiky 01.01.2019 31.12.2021
Inovace laboratoře pro výuku základů elektroniky, elektrotechniky a číslicové techniky HEDF - F1 a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2012-01-01 2012-12-31
Inovace technického vybavení pro výuku elektrotechnických předmětů HEDF - F1 a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2011-01-01 2011-12-31
Studentský experimentální elektromobil Internal grants - Jan Perner Faculty of Transport Univerzita Pardubice 01.01.2008 31.12.2008
Aktivní účast na mezinárodní konferenci Transcom 2007 Internal grants - Jan Perner Faculty of Transport Univerzita Pardubice 01.01.2007 30.11.2007
Základní výzkum vlastností polovodičových prvků u studentů bakalářského studia Internal grants - Jan Perner Faculty of Transport Univerzita Pardubice 2006-01-01 2006-11-20

Karel Dvořák (*1948) získal titul Ing. v roce 1971 na Vysoké škole dopravní (VŠD) v Žilině v oboru Sdělovací a zabezpečovací technika v dopravě. Od roku 1971 do roku 2005 působil jako technik u ČSD a PVT. V roce 2005 byl přijat jako asistent na katedru elektrotechniky, elektroniky a zab. techniky v dopravě (KEEZ). Oborem jeho činnosti je zabezpečovací technika v dopravě.