Ing. Ladislav Mlynařík, Ph.D. | Dopravní fakulta Jana Pernera

Ing. Ladislav Mlynařík, Ph.D.

Ing. Ladislav Mlynařík, Ph.D.

Kontakty

466 036 404
ladislav.mlynarik@upce.cz
ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-8396-5657

Pracoviště

Dopravní fakulta Jana Pernera
Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě (50270)

Odborný asistent
assistant professor
Kopírovat adresu odkazu
Předmět (Rok) Role
KEEZ/DESEP (2019) G - - -
KEEZ/PDTSK (2019) - PR - -
KEEZ/PDTSP (2019) - PR CV -
KEEZ/PEKDK (2019) G - - -
KEEZ/PEKDP (2019) G - - -
KEEZ/PEMKK (2019) - PR - -
KEEZ/PEMKP (2019) - PR - -
KEEZ/PEP1P (2019) - - CV -
KEEZ/PET1K (2019) G PR - -
KEEZ/PET1P (2019) G PR CV -
KEEZ/PET2K (2019) - PR - -
KEEZ/PET2P (2019) - PR - -
KEEZ/PNAEK (2019) G - - -
KEEZ/PNAEP (2019) G - - -
KEEZ/PNEDK (2019) G PR - -
KEEZ/PNEDP (2019) G PR - -
KEEZ/PTKCK (2019) G - - -
KEEZ/PTKCP (2019) G - - -
KEEZ/PTKDK (2019) G PR - -
KEEZ/PTKDP (2019) G - CV -
KEEZ/PXHVK (2019) - PR - -
KEEZ/PXHVP (2019) - PR - -
FORMA:
ROK VYDÁNÍ: Od - Do
ZDROJ:
MLYNAŘÍK, L. Simulační software trakčního systému s využitím alternativního zdroje. 2019,
MLYNAŘÍK, L. Software pro simulaci trakčních a energetických poměrů. 2019,
NOVÁK, J. - LENOCH, V. - MLYNAŘÍK, L. - SADÍLEK, O. Aktivity Univerzity Pardubice v rámci Centra kompetence drážních vozidel. In Sborník příspěvků SKAKUII 2019 SEKEL 2019. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019. s. 53-56 s. ISBN 978-80-7494-491-8.
NOVÁK, J. - MLYNAŘÍK, L. Potenciál železnice Pro města a obce, 2018, vol. 4, no. 8, s. 58-59. ISSN: 2336-5838.
MLYNAŘÍK, L. Analýza dimenzování trakčního transformátoru dvouzdrojového vozidla. In Sborník z konference Den KEEZ. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. s. 5 s. ISBN 978-80-7560-055-4.
MLYNAŘÍK, L. - LELEK, T. Analýza dimenzování trakčního transformátoru dvouzdrojového vozidla. In Sborník z XXXV. konference elektrické pohony. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 12 s. ISBN 978-80-02-02724-9.
MLYNAŘÍK, L. - SADÍLEK, O. Analýza potenciálu rekuperace trakční energie. Neuveden. 24 s.
DRDLA, P. - BULÍČEK, J. - CEMPÍREK, V. - ČERNÝ, O. - DOLEČEK, R. - DVOŘÁK, K. - HÁBA, A. - HRUBAN, I. - JEŽEK, J. - KUČERA, T. - KUDLÁČKOVÁ, N. - LATA, M. - LELEK, T. - MACHALÍK, S. - MATUŠKA, J. - MICHÁLEK, T. - MLYNAŘÍK, L. - NACHTIGALL, P. - NOVÁK, J. - NOVÁK, P. - SADÍLEK, O. - ŠIROKÝ, J. - ŠVADLENKA, L. Názvoslovná norma pro oblast provozování dráhy. 1. 145 s.
MLYNAŘÍK, L. SIMULAČNÍ POROVNÁNÍ DIESELELEKTRICKÉHO POHONU S POHONEM ELEKTRICKÝM A AKUMULÁTOROVÝM NA VYBRANÝCH TRATÍCH V PLZEŇSKÉM KRAJI. In Elektrotechnická zařízení v dopravě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. ISBN 978-80-7395-970-8.
NOVÁK, J. - MLYNAŘÍK, L. - LELEK, T. Možnosti využití kolejových vozidel s kombinovaným napájením v regionální osobní dopravě Elektro, 2015, vol. 2015, no. 6, s. 6-11. ISSN: 1210-0889.
DOLEČEK, R. - ČERNÝ, O. - MLYNAŘÍK, L. - SÝKORA, P. Passenger accumulator fed railcars in regional railway traffic Transport Problems, 2015, vol. 10, no. 2, s. 99-107. ISSN: 1896-0596.
MLYNAŘÍK, L. - NOVÁK, J. Recuperation in the traction system 3kV DC and faults in the supply units. In 6th International Scientific Conference: Conference Proceedings. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 375-385 s. ISBN 978-80-7395-924-1.
LELEK, T. - SADÍLEK, O. - DOLEČEK, R. - MLYNAŘÍK, L. - SÝKORA, P. Dual source railway vehicles. In Proceedings of 25th International Conference Radioelektronika, RADIOELEKTRONIKA 2015. New York: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2015. s. 56-60 s. ISBN 978-1-4799-8117-5.
MLYNAŘÍK, L. - LELEK, T. Využití programovacího prostředí MATLAB pro simulace jízdy a spotřeby energie kolejového vozidla. In Elektrotechnická zařízení v dopravě 2015. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 1-8 s. ISBN 978-80-7395-878-7.
NOVÁK, J. - MLYNAŘÍK, L. - LELEK, T. Návrh, možnosti využití a simulace drážních vozidel s kombinovaným napájením. In XXXIV. Celostátní konference o elektrických pohonech. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2015. s. 10-22 s. ISBN 978-80-02-02592-4.
NOVÁK, J. - MLYNAŘÍK, L. - LELEK, T. Vybrané problémy implementace simulačních modelů elektrických strojů v hnacích vozidlech. In Elektrotechnická zařízení v dopravě 2015. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 1-8 s. ISBN 978-80-7395-878-7.
NOVÁK, J. - LENOCH, V. - MLYNAŘÍK, L. - MAŠEK, Z. - SADÍLEK, O. Sériové hybridní pohony pro drážní vozidla. Neuveden. 128 s.
MLYNAŘÍK, L. - DOLEČEK, R. The Effect of Fault States of the Twelve-pulse Rectifier During the Recuperation Transactions on Electrical Engineering, 2014, vol. 3, no. 1, s. 8-12. ISSN: 1805-3386.
DOLEČEK, R. - ČERNÝ, O. - MLYNAŘÍK, L. - SÝKORA, P. Passenger Accumulator Fed Railcars in Regional Railway Traffic. In Transport Problems 2014. Katowice: Silesian University of Technology, 2014. s. 1-8 s. ISBN 978-83-935232-3-8.
MLYNAŘÍK, L. - DOLEČEK, R. Možnosti provozního nasazení dvouzdrojových kolejových vozidel v regionální dopravě. In SEKEL 2014 mezinárodní konference učitelů elektrotechniky. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2014. s. 5-12 s. ISBN 978-80-213-2480-0.
MLYNAŘÍK, L. - NOVÁK, J. - LELEK, T. - SADÍLEK, O. - DOLEČEK, R. - MAŠEK, Z. Studie možnosti provozu dvouzdrojových vozidel v Jihomoravském kraji. KEEZ-T-02-14. 140 s.
MLYNAŘÍK, L. - DOLEČEK, R. - GREGORA, S. VLIV REKUPERUJÍCÍCH VOZIDEL NA DVANÁCTIPULZNÍ TRAKČNÍ USMĚRŇOVAČ S PRORAŽENÝMI DIODAMI Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2013, vol. 18/2012, no. 18, s. 129-141. ISSN: 1211-6610.
DOLEČEK, R. - MLYNAŘÍK, L. The Effect of Fault States of the Twelve-Pulse Rectifier during the Recuperation. In Proceedings of 23rd International Conference RADIOELEKTRONIKA 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 29-32 s. ISBN 978-1-4673-5517-9.
NOVÁK, J. - MAŠEK, Z. - MLYNAŘÍK, L. Simulační modely pro návrh pohonných řetězců kolejových vozidel. In Sborník z XXXIII konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 1-13 s. ISBN 978-80-02-02457-6.
MLYNAŘÍK, L. - MAŠEK, Z. - NOVÁK, J. ELEKTRONICKÉ ŘÍZENÍ HYDROSTATICKÉHO PŘENOSU VOZIDLA MUV74. In XXI. konference s mezinárodní účastí Současné problémy v kolejových vozidlech 2013, Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 17-28 s. ISBN 978-80-7395-676-9.
MLYNAŘÍK, L. - ČERMÁK, D. Poruchové stavy dvanáctipulzního usměrňovače s ohledem na další chod napájecího řetězce v době rekuperace vozidel 3kV DC.. In Sborník z konference SEKEL 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 10-21 s. ISBN 978-80-7395-625-7.
MLYNAŘÍK, L. Vliv průrazu diod v napájecí stanici na rekuperující vozidla soustavy 3kV DC. In Sborník z konference Elektrotechnická zařízení v dopravě 2013. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 5-17 s. ISBN 978-80-7395-575-5.
MLYNAŘÍK, L. - NOVÁK, J. Properties of Twelve-pulse Rectifier with Short-circuit Diodes Transactions on Electrical Engineering, 2012, vol. 2, no. 2, s. 48-55. ISSN: 1805-3386.
NOVÁK, J. - MLYNAŘÍK, L. Možnosti využití sluneční energie v systémech regionální kolejové dopravy Elektro, 2012, vol. 22, no. 1, s. 6-12. ISSN: 1210-0889.
MLYNAŘÍK, L. Fault conditions of Twelve-pulse Rectifier Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2012, vol. 18, no. 18, s. 52-73. ISSN: 1211-6610.
MLYNAŘÍK, L. - NOVÁK, J. STUDIE VYUŽITÍ SOLÁRNÍ ENERGIE PRO REGIONÁLNÍ ŽELEZNIČNÍ TRATĚ. In Elektrotechnická zařízení v dopravě 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 5-14 s. ISBN 978-80-7395-466-6.
NOVÁK, J. - MAŠEK, Z. - MLYNAŘÍK, L. - LENOCH, V. Řídicí systém hydrostatického přenosu trakčního výkonu kolejového vozidla uplatněný na sériově vyráběných vozidlech MUV 74. CZ: CZ Loko, a.s..
NOVÁK, J. - MAŠEK, Z. - MLYNAŘÍK, L. - LENOCH, V. Metodika pro návrh a zkoušky řídících systémů pro regulaci hydrostatických přenosů výkonu spalovacích motorů na speciálních kolejových vozidlech.
MLYNAŘÍK, L. - NOVÁK, J. Studie regionálního železničního provozu s akumulátorovým vozem a solárním napájením v podmínkách ČR Vědeckotechnický sborník ČD, 2011, vol. 2011, no. 32, s. 1-14. ISSN: 1214-9047.
NOVÁK, J. - MLYNAŘÍK, L. Studie fotovoltaického dobíjení kolejového vozidla. In SEKEL Mezinárodní setkání učitelů elektrotechniky. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 1-10 s. ISBN 978-80-248-2452-9.
MLYNAŘÍK, L. - NOVÁK, J. Pohonné systémy vozidel a fotovoltaické energetické zdroje. In Energeticky příznivá doprava. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 1-10 s. ISBN 978-80-7395-365-2.
MLYNAŘÍK, L. Funkční vzorek dvanáctipulzního usměrňovače. CZ: Univerzita Pardubice.
MLYNAŘÍK, L. Model dvanáctipulzního usměrňocače Vědeckotechnický sborník ČD, 2010, vol. 2010, no. 29, ISSN: 1214-9047.
DOLEČEK, R. - NOVÁK, J. - ČERNÝ, O. - MLYNAŘÍK, L. Výzkum trakčních pohonů se synchronními motory s permanentními magnety. In SEKEL 2010 : mezinárodní konference učitelů elektrotechniky (sborník příspěvků). Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010. s. 56-61 s. ISBN 978-80-7372-640-9.
MLYNAŘÍK, L. Model dvanáctipulzního usměrňovače. In Elektrotechnická zařízení v dopravě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 1-8 s. ISBN 978-80-7395-237-2.
HLAVA, K. - MLYNAŘÍK, L. Basic Contact Line Electrical Parameters of the Electrified Track Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2009, vol. 2008, no. 14, s. 109-117. ISSN: 1211-6610.
HLAVA, K. - MLYNAŘÍK, L. Práce a výkon při rekuperaci Vědeckotechnický sborník ČD, 2009, vol. 2009, no. 28, s. 1-10. ISSN: 1214-9047.
PROJEKT PROGRAM POSKYTOVATEL ZAČÁTEK KONEC
Improving efficiency of rail transport within energy optimization of the multimodal mobility system Programme of applied research, experimental development and innovations THÉTA Technologická agentura České republiky 01.07.2019 30.06.2022
The impacts after low emission mobility implementation on the enviromental effects reduction in urban aglomerations EPSILON Technologická agentura České republiky 01.01.2019 31.12.2021
Hybrid locomotive and energy electronical optimalization of operation . P - R&D Programme Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.04.2016 31.12.2019
Innovation of laboratory for students of subject Electrical measurements HEDF - B a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2013-01-01 2013-12-31
Inovace laboratoře pro výuku předmětu Nauka o materiálech pro elektrotechniku HEDF - F1 a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2012-01-01 2012-12-31
Inovace vybavení laboratoře pro výuku techniky tyristorových výkonových měničů HEDF - F1 a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 01.01.2011 31.12.2011
Studie využití solární energie pro regionální železniční tratě Research Nadace ČEZ 2011-01-01 2011-12-31
Research and Development of Superior Locomotives Control TIP Ministerstvo průmyslu a obchodu 01.01.2011 31.12.2012
Fyzikální model dvanáctipulzního usměrňovače HEDF - G1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2010-01-01 2010-12-31

Ladislav Mlynařík (*1984) absolvoval magisterské studium na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice (ve studijním programu Dopravní technologie a spoje) a v roce 2008 obhájil diplomovou práci na téma EMC paralelního provozu trakčních usměrňovačů vůči napájecí síti. Od roku 2008 studuje v doktorském studijním programu Technika a technologie v dopravě a spojích, studijním oboru Dopravní prostředky a infrastruktura, specializace Elektrotechnická zařízení v dopravě. Jeho studium se zaměřuje především na EMC drážních zařízení a elektrickou trakci. Od roku 2009 působí na katedře Elektrotechniky elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě jako asistet. Jeho náplní je především výuka předmětů Elektrická trakce I a Elektrická trakce II.