Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

mm-3_191860.jpg

VÝZKUMNÝ TÝM SE ZABÝVÁ


materiálovým inženýrstvím především v oblasti dopravních prostředků a infrastruktury

hlavní oblasti vědecko-výzkumné činnosti jsou:

 • chování materiálů za vysokých rychlostí deformací
 • analýzy mezních stavů a degradace ocelí při provozním zatížení 
 • monitorování plastické kapacity materiálů pro vnější části karoserií
 • svary (lepené spoje) vysokopevných materiálů pro bezpečnostní prvky karoserií
 • metalografické a fraktografické analýzy provozně porušených součástí
 • vývoj materiálů se zvýšenou kontaktně-únavovou odolností

VÝZKUMNÝ TÝM


Vedoucí výzkumného týmu:

 • prof. Ing. Eva Schmidová, Ph.D.

Členové výzkumného týmu:

 • Ing. Filip Klejch
 • doc. Ing. Bohumil Culek, Ph.D.
 • prof. Ing. Bohumil Culek, CSc.
 • Ing. Arman Dadkhah
 • Ing. Tomáš Mejtský 
 • Ing. Petr Hanus, Ph.D.
 • Ing. Michal Schmid
 • doc. Ing. Pavel Švanda, Ph.D.

VYBRANÉ PUBLIKACE


SCHMIDOVÁ, Eva; KLEJCH, Filip; SUNILKUMAR, M. R. Development of anisotropy and strain hardening in damaged stamped parts made of IF steel. Engineering Failure Analysis, 2023, 145: 107015.


Schmid, M., Paščenko, P., Bozkurt, F., & Petržela, P. (2022). Importance of Three-Dimensional Vehicle Heat Exchanger Modeling. Journal of Thermal Science and Engineering Applications14(7).


Schmidová, E., Neslušan, M., Ondruš, J., Trojan, K., Pitoňák, M., Klejch, F., & Ramesha, S. K. (2021). Monitoring of Plastic Straining Degree of Components Made of Interstitial Free Steel after Uniaxial Tensile Test by the Use of Barkhausen Noise Technique. Steel research international93(5), 2100597.


Schmidová, E., Paščenko, P., Culek, B., & Schmid, M. (2021). Premature failures of railway axles after repeated pressing. Engineering Failure Analysis123, 105253.


MR, Sunilkumar, S, Schmidova, E., Konopík, P., & Melzer, D. (2021). Fracture toughness examination of dual‐phase and interstitial free steel using essential work of fracture method. Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures44(12), 3272-3288.


Schmidová, E., Kumar, M. S., Schmid, M., & Bozkurt, F. (2020). Role of Nb in the failure of dual-phase steel in heterogeneous welds. Engineering Failure Analysis116, 104708.


Fatih, B., Schmidová, E., & MR, S. K. (2020). The Effect of Welding Parameters on Static and Dynamic Behaviors of Spot Welded Ti6Al4V Sheets. Journal of Materials Engineering and Performance, issue: October 2020.


M R, S. - Schmidová, E. - V Londe, N. Fracture toughness of dual phase DP450 steel using the essential work of fracture method. In International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development (IJMPERD). Tamil Nadu: Transstellar journal publications and research consultancy private limited, 2020.


MR, S. K., Schmidova, E., Konopík, P., Melzer, D., Bozkurt, F., & V Londe, N. (2020). Fracture toughness analysis of automotive-grade dual-phase steel using Essential Work of Fracture (EWF) method. Metals, 10(8), 1019.


Schmid, M. Windshield Defrost Simplified CFD Model. Production Engineering Archives, 2019, 25.


Schmidová, E. - Hojka, P. - Culek, B. - Klejch, F. - Schmid, M. Dynamic Strength and Anisotropy of DMLS Manufactured Maraging Steel: Communications, 2019, vol. 21, no. 3, s. 35-39. ISSN: 1335-4205.


VYBRANÉ PROJEKTY


2023-2028 Národní centrum kompetence inženýrství pozemních vozidel Josefa Božka, Dílčí projekty: Future strategies For Environement Friendliness Of surface Vehicles, Fast Change of Mobility GHG Emissions


2023-2025 Výpočtová a experimentální podpora technologie 3D tisku vysoce namáhaných plastových omponent se zvýšenou teplotní a únavovou odolností, TAČR-Trend


2021 – 2024 Prediktivní údržba kolejové dopravní cesty, TAČR, Program Doprava 2020+


2019 – 2023 Nedestruktivní stanovení limitního přetvoření výlisků při lokalizaci deformace, projekt Škoda Auto, a.s.


2019 – 2022 Národní centrum kompetence Josefa Božka (NCKJB), TAČR, Program Podpora vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací Centra kompetence


2016 – 2021 3D tisk výpočtově optimalizovaných kovových součástí s využitím technologie DMLS, MPO, Program TRIO


AKTIVITY


Zásadní pro výzkumné práce týmu je spolupráce s průmyslovými partnery; analýzy  provozních havárií a požadavky na identifikaci mechanizmů porušení jsou motivací pro vývoj nových materiálových a technologických řešení.  

V oblasti analýz mechanické odezvy materiálů s aplikací pro automotive  jsou aktuálně hledány cesty nedestruktivní identifikace mezního stavu vyčerpání plasticity při lokalizované deformaci specifických materiálů, terých plastická odezva je řízená anizotropií. Vývoj nových materiálových řešení je orientován na možnosti tvorby vrstvených funkčních ploch pro kontaktně-únavové namáhání, tj.   směrem k železniční aplikaci.   

Výzkumné práce týmu se promítají do  výuky předmětů materiálového inženýrství od základů  vnitřní stavby a principů mechanické odezvy materiálů v bakalářském a magisterském studijním programu Dopravní technika až po výuku mezních stavů v doktorském studijním programu Dopravní prostředky a infrastruktura. Disertační práce jsou provázány s aktuálně řešenými výzkumnými projekty a doktorandi se tak stávají  členy  výzkumného týmu.