Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

22_09_26_dfjp_006-edit_199044.jpg

Ústav pro znaleckou činnost Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice je zapsán ve II. oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost.
 

Nejčastějšími případy, kdy je třeba revizního znaleckého posouzení, jsou dopravní nehody. Ústav pro znaleckou činnost spolupracuje zejména se soudy, státními zastupitelstvími, Policií ČR, městskými úřady a jinými státními orgány. Pro běžný případ dopravní nehody, kdy se například sejdou dva rozdílné posudky a je třeba vypracovat revizní znalecký posudek, jsme v současnosti schopni nabídnout termín zpracování v rozmezí tří až čtyř měsíců.

Pro další obory, které pro znalecké zkoumání nejsou tak frekventované, rovněž můžeme nabídnout znalosti předních odborníků v rámci minimálně ČR. I v těchto oborech platí garance dojednaného termínu zpracování.

Mimo vypracování znaleckých posudků také organizujeme vzdělávací semináře se zaměřením na technicko-právní problematiku nehod. Tyto semináře jsou určeny pro pracovníky,  kteří posuzují, vyhodnocují a určují příčiny dopravních nehod. Cílem seminářů je poskytnout účastníkům ucelený systém pro vyhodnocování průběhu a příčin nehodového děje a upozornit na zvláštní prvky dopravních nehod.

Aktuální nabídku našich seminářů můžete najít ZDE.

Dopravní fakulta zpracovává zejména revizní znalecké posudky a to pro obory:

Doprava
Dopravní technologie a spoje, dopravní management, marketing a logistika, technologie a řízení dopravy, dopravní prostředky, dopravní infrastruktura, dopravní inženýrství a spoje, technika a technologie v dopravě a spojích, technologie a management v dopravě a telekomunikacích, doprava silniční a městská, posuzování příčin dopravních nehod, autoopravárenství.

Spoje
Dopravní technologie a spoje, dopravní management, marketing a logistika, technologie a řízení dopravy, dopravní prostředky, dopravní infrastruktura, dopravní inženýrství a spoje, technika a technologie v dopravě a spojích, technologie a management v dopravě a telekomunikacích.

Ekonomika
Ekonomika dopravy, ekonomika dopravních staveb.

Stavebnictví
Stavby dopravní (inženýrské dopravní stavby, vady a poruchy dopravních inženýrských nosných konstrukcí, geotechnické problémy, statika a dynamika inženýrských dopravních staveb, technický stav komunikací s ohledem na bezpečnost, investorsko-inženýrské činnosti).

Pokud Vás naše krátké představení znaleckého ústavu Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice zaujalo a vznikla-li u Vás potřeba revizního znaleckého posouzení, budeme rádi, když se na nás obrátíte.