Studium v zahraničí

Vyberte si z nabídky studijních pobytů.

Nejoblíbenější program je ERASMUS+. VYBERTE SI, KAM NA ERASMUS.

Studijní pobyty


ERASMUS +

Chcete strávit jeden nebo dva semestry v zahraničí?

Více o programu ERASMUS +

 

 

Chci jet na Erasmus

CEEPUS

Středoevropský výměnný program. Můžete jet na mobilitu v délce 3 a více měsíců.

Více o programu CEEPUS

Chci jet přes Ceepus

AIA

Akademická informační agentura každý rok nabízí stipendia pro studenty.

Více o AIA

Chci stipendium od AIA

Fulbrightova stipendia

Česko-americká organizace založená za účelem podpory vzdělávácích, vědeckých a kulturních výměn mezi ČR a USA.

Více o Fullbright Czech Republic

Chci studovat v USA

Studium na Taiwanu

Výměnné pobyty v rámci spolupráce UPCE s taiwanskými univerzitami.

Chci studovat na Taiwanu

Visegrad fund

Stipendia na studium magisterských a postgraduálních programech pro občany V4 v délce 1-4 semestrů.

Více o Visegradských stipendiích 

Chci vědět více

Praktické stáže


ERASMUS+

Obohaťte své zkušenosti z oboru praktickou stáží v zahraničí, kterou můžete uskutečnit v jakékoliv instituci v Evropě v délce od 2 do 12 měsíců.

 

Chci jet na Erasmus

CEEPUS

Středoevropský výměnný program, kterého se účastní země jako Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, ... . Můžete jet na mobilitu v délce od 21 dní do 3 měsíců.

 

Chci jet přes CEEPUS

AIA

Akademická informační agentura. Každý rok nabízí stipendia pro studenty na základě mezinárodních smluv a jiná stipendia mimo rámec mezivládních dohod.

 

Chci stipendium od AIA

Studentské mobility v rámci internacionalizace

Mobilita studentů na zahraniční instituce za účelem přípravy semestrální/bakalářské/diplomové/disertační práce.

Chci psát svou práci v zahraničí

Letní školy


Letní školy v Německu, ve Francii, ve Španělsku, prezenční nebo online.

Chci na letní školu
0