se zahraničím

Jednou z priorit fakulty je být respektovanou součástí evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání a vědy v co největším počtu pěstovaných oborů. K tomu přispívá jak publikování výsledků vědecké práce v renomovaných impaktovaných časopisech, tak intenzivní zapojení do mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu a technologického vývoje a vytváření mezinárodního tvůrčího prostředí na půdě samotné fakulty.

Fakulta je dále zapojena do programu Erasmus+, který ročně umožňuje studentům a pedagogům uskutečňovat zahraniční pobyty v mnoha evropských zemích.

Seznam partnerských univerzit najdete zde

Obrázek: