Katedra dopravních prostředků a diagnostiky

Univerzita Pardubice
Dopravní fakulta Jana Pernera
Katedra dopravních prostředků a diagnostiky
Studentská 95
532 10 Pardubice

Telefon: 466 036 186 
E-mail: lenka.pospisilova@upce.cz