Katedra dopravních prostředků a diagnostiky

Katedra dopravních prostředků a diagnostiky je jedním z profilových pracovišť pro studijní program Dopravní technika. Zajišťuje specializaci Provoz a údržba vozidel tohoto studijního programu.

Specializace Provoz a údržba vozidel je zaměřena na oblast provozu, spolehlivosti a životnosti, údržby a opravárenství. Současně se zabývá otázkami spojenými s problematikou spalovacích motorů, provozních hmot, technické diahnostiky a řešení environmentálních problémů. Student si během studia vybírá zaměření na silniční nebo kolejová vozidla a po absolvování se orientuje v legislativně, aplikuje své znalosti do obalsti managementu kvality, výzkumu, vývoje a zkušebnictví.

Více informace o studijním programu Dopravní technika:

WEB DOPRAVNÍ TECHNIKA

Dále katedra zajišťuje výuku odborných předmětů specializací Stavba vozidel a Elektrická trakce a elektromobilita studijního programu Dopravní technika, ale i některých předmětů ostatních studijních programů.


 

Oddělení katedry


Silniční vozidla

Oddělení silničních vozidel se soustřeďuje především na výzkum jízdních vlastností vozidel, zejména stability a parametrů, které jízdní vlastnosti ovlivňují. Dále se oddělení zabývá řešením problematiky bezpečnosti silničního provozu a jeho vlivu na životní prostředí.

Oddělení silničních vozidel

Kolejová vozidla

Oddělení kolejových vozidel řeší zejména výzkumné úlohy z oblasti vzájemného působení kola a kolejnice v úzké souvislosti s konstrukčním provedením pojezdů kolejových vozidel, včetně otázek bezpečnosti proti vykolejení a jízdních vlastností.

Oddělení kolejových vozidel

Spolupráce

Katedra dopravních prostředků a diagnostiky spolupracuje a podílí se na projektech s mnoha společnostmi a univerzitami v České republice, ale i v zahraničí.

Více informací

Kde nás najdete

Katedra dopravních prostředků a diagnostiky sídlí v univerzitním kampusu v budově DC. Dále nás můžete najít ve Výukovém a výzkumném centru v dopravě (VVCD) nebo na Dislokovaném pracovišti Česká Třebová (DPČT).

Více informací

Témata závěrečných prací pro studijní obory Dopravní prostředky a studijní program Dopravní technika

Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Témata závěrečných prací pro akademický rok 2022/2023128.67 KB
false

Kontakt

Vedoucí katedry
Ing. Jakub Vágner, Ph.D.

Ing.
Jakub
Vágner
,
Ph.D.


Dopravní fakulta Jana Pernera

jakub.vagner@upce.cz
466 036 493, 466 038 931, 466 038 516
Sekretářka

Lenka
Pospíšilová


Dopravní fakulta Jana Pernera

lenka.pospisilova@upce.cz
466 036 186
0

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!