Katedra dopravních prostředků a diagnostiky

Katedra dopravních prostředků a diagnostiky je profilovým pracovištěm pro studijní obor Dopravní prostředky, který se dělí na zaměření Silniční vozidla (DP-SV) a Kolejová vozidla (DP-KV).

Obor dopravní prostředky je zaměřen na konstrukci, provoz a projektování dopravních prostředků, zejména silničních a kolejových vozidel. Současně se zabývá otázkami spojenými s ochranou životního prostředí a s environmentálními riziky dopravy. Obě oddělení se svojí činností zaměřují na problematiku výuky a řešení výzkumných úkolů v technických oblastech dopravy.

 

Obor dopravní prostředky se stejně jako oddělení katedry dělí na následující zaměření:

Silniční vozidla

Oddělení silničních vozidel se soustřeďuje především na výzkum jízdních vlastností vozidel, zejména stability a parametrů, které jízdní vlastnosti ovlivňují. Dále se oddělení zabývá řešením problematiky bezpečnosti silničního provozu a jeho vlivu na životní prostředí.

Studium silničních vozidel připraví absolventy na působení ve významných pozice v technické praxi. Absolventi nemají problém s uplatněním, většinou skloubí studium s praxí a po studiu nastupují rovnou do známého prostředí.

Oddělení silničních vozidel

Kolejová vozidla

Oddělení kolejových vozidel řeší zejména výzkumné úlohy z oblasti vzájemného působení kola a kolejnice v úzké souvislosti s konstrukčním provedením pojezdů kolejových vozidel, včetně otázek bezpečnosti proti vykolejení a jízdních vlastností.

Studium kolejových vozidla připraví absolventy na řešení úloh konstrukce, údržby a zkoušení kolejových vozidel. Absolvet tak nemá problém získat zaměstnání ve firmách zabývajících se vývojem, provozem či zkoušením kolejových vozidel.

Oddělení kolejových vozidel

Spolupráce

Katedra dopravních prostředků a diagnostiky spolupracuje a podílí se na projektech s mnoha společnostmi a univerzitami v České republice, ale i v zahraničí.

Více informací

Kde nás najdete

Katedra dopravních prostředků a diagnostiky sídlí v univerzitním kampusu v budově DC. Dále nás můžete najít ve Výukovém a výzkumném centru v dopravě (VVCD) nebo na Dislokovaném pracovišti Česká Třebová (DPČT).

Více informací

Vedoucí katedry
Ing. Jakub Vágner, Ph.D.

Ing.
Jakub
Vágner
,
Ph.D.


Dopravní fakulta Jana Pernera

jakub.vagner@upce.cz
466 036 493, 466 038 931
Sekretářka

Lenka
Pospíšilová


Dopravní fakulta Jana Pernera

lenka.pospisilova@upce.cz
466 036 186
0

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!