Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Technické vzdělání = perspektivní budoucnost

Studijní program Dopravní technika připraví studenty na jejich budoucí působení v mnoha technických odvětvích. Technické vzdělání je v dnešní době velmi žádané. Absolventi Dopravní techniky nebudou mít problém uplatnit se na trhu práce.


Studijní program Dopravní technika můžete studovat v některé z těchto specializací. 

Provoz a údržba silničních vozidel

Studium této specializace vybaví studenta teoretickými i praktickými poznatky a dovednostmi z problematiky provozu a údržby silničních vozidel. Absolvent má všeobecný přehled v dopravě, je připraven k samostatné odborné činnosti v technické praxi a může se podílet na výzkumné činnosti v dané specializaci.

Provoz a údržba kolejových vozidel

Studium této specializace vybaví studenta teoretickými i praktickými poznatky a dovednostmi z problematiky provozu a údržby kolejových vozidel. Absolvent má všeobecný přehled v dopravě, je připraven k samostatné odborné činnosti v technické praxi a může se podílet na výzkumné činnosti v dané specializaci.

Elektromobilita

Cílem studia je připravit studenta na samostatné řešení úkolů v oblasti elektrotechnických systémů silničních vozidel a s nimi související elektrotechnické infrastruktury. Student kromě toho získá obecný přehled v problematice dopravy. Absolvent je schopen řešit svěřené úkoly v širších interdisciplinárních souvislostech s využitím odpovídajících softwarových nástrojů a cizích jazyků.

Elektrická trakce

Cílem studia je připravit studenta na samostatné řešení úkolů v oblasti elektrotechnických systémů kolejových vozidel a s nimi související elektrotechnické infrastruktury. Student kromě toho získá obecný přehled v problematice dopravy. Absolvent je schopen řešit svěřené úkoly v širších interdisciplinárních souvislostech s využitím odpovídajících softwarových nástrojů a cizích jazyků.

Stavba silničních vozidel

Absolvent studia je vybaven teoretickými i praktickými poznatky a dovednostmi z problematiky konstrukce mechanické části silničních vozidel. Absolvent má všeobecný přehled v dopravě, je připraven k samostatné odborné činnosti v technické praxi a může se podílet na výzkumné činnosti v dané specializaci.

Stavba kolejových vozidel

Absolvent studia je vybaven teoretickými i praktickými poznatky a dovednostmi z problematiky konstrukce mechanické části kolejových vozidel. Absolvent má všeobecný přehled v dopravě, je přípraven k samostatné odborné činnosti v technické praxi a může se podílet na výzkumné činnosti v dané specializaci.

Prezentace studijního programu Dopravní technika