Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

19_12_09_vvcd_lightpaint_005-edit_142856_199045.jpg

Bylo zřízeno v souladu s akreditačním projektem v roce 1993. Je organizační jednotkou Dopravní fakulty Jana Pernera zřízenou za účelem plnění úloh v oblasti vzdělávání a vědecko-výzkumné činnosti.

Pracoviště je sídlem několika pracovníků Oddělení kolejových vozidel a Katedry mechaniky, materiálů a částí strojů.

Studium


Zájemci o studium

Den otevřených dveří na Dopravní fakultě Jana Pernera se koná pravidelně v lednu příslušného roku. Konkrétní informace bývají k dispozici během prosince na zde.

Program bývá obdobný, tedy:

Během prohlídky laboratoří Vás s kolegy podrobněji seznámíme s náplní studia, ukážeme, co byste mohli řešit v rámci svých závěrečných prací a projektů, čím se zabýváme ve výzkumu a odpovíme na Vaše případné dotazy.

Pokud jste nestihli loňský nebo se nechystáte na letošní den otevřených dveří a stále máte nezodpovězené dotazy, nejasnosti, obavy ze studia či máte větší zájem ovlivnit vlastní budoucnost, neváhejte nás kontaktovat či navštívit v České Třebové či Pardubicích.

Ale pokud se chcete dozvědět pouze pár zajímavostí, kterým se na specializaci Kolejová vozidla budete věnovat, podívejte se na krátká shrnutí v následujcích příspěvcích

nebo na brožurku nejen o specializaci kolejová vozidla.

Ať už se rozhodnete jakkoli, pamatujte, že TECHNICKÉ VZDĚLÁNÍ = PERSPEKTIVNÍ BUDOUCNOST. Kromě uplatnění našich absolventů je obrazem také poptávka firem, kterou je možné nalézt např. zde (20142015).

Pedagogická činnost

Pracovníci dislokovaného pracoviště se podílí na zabezpečení výuky odborných předmětů oboru Dopravní prostředky, a to zejména ve specializaci Kolejová vozidla v bakalářském, magisterském i doktorském studijním programu jak v českém, tak i anglickém jazyce.

Kromě toho se podílí na výuce některých společných odborných předmětů pro ostatní studijní obory dopravní fakulty.

Více informací naleznete v systému studijní agendy STAG.

Věda a výzkum


Vědecko-výzkumná činnost

Vědecko-výzkumná činnost pracovníků dislokovaného pracoviště je zaměřena zejména do oblasti vzájemného působení vozidla a koleje v úzké souvislosti s konstrukčním řešením pojezdů kolejových vozidel. V rámci této výzkumné činnosti se pracovníci zabývají následující problematikou:

Reference, spolupráce