10. 1. 2021 doplněna informace o Dni otevřených dveří DFJP v sekci Zájemci o studium...

1. 1. 2021Podařilo se nám získat další projekt TAČR z programu Doprava 2020+ "Wayside diagnostika pojezdu kolejových vozidel"

0