Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

22_08_08_sportovni_park_176_189399.jpg

Interaktivními a zajímavými formami zvyšujeme dopravní gramotnost obyvatel Pardubického kraje od nejmladších přes začínající řidiče po dospělé cestovatele v různých dopravních prostředcích.

Aktivně se účastníme širokého spektra akcí pro veřejnost.

Pořádáme vlastní akce spojené s popularizací dopravní gramotnosti, díky nimž si jejich účastníci odnesou nejenom zážitek, ale i impuls k vylepšení svého dopravního chování.

Náš Ústav pro znaleckou činnost spolupracuje se soudy, státními zastupitelstvími, Policií ČR, městskými úřady a jinými státními orgány při vytváření revizního znaleckého posouzení, nejčastěji v případech dopravních nehod.

Odkaz: Ústav pro znaleckou činnost | Dopravní fakulta Jana Pernera (upce.cz)

Poskytujeme vyjádření do médií k výjimečným událostem v oblasti dopravy.


Naše aktivity pro zvýšení dopravní gramotnosti

Helma – proč je důležité ji mít a jak ji správně nasadit

Bezpečná jízda na koloběžce

Semafory, křižovatky, dopravní značky a správné chování v provozu

Demonstrace slepých úhlů v autě

Demonstrace různých vlivů na prostorovou orientaci, schopnosti reagování a koordinace pohybu po užití návykových látek


Jste jako chodci nebo cyklisté viditelní pro řidiče ve tmě, v dešti nebo za jiných podmínek? Vyzkoušejte si aplikaci Besipu.

https://besip.cz/aplikace-viditelnost/


VIDEO: Čas v autě, jako zlomek sekundy