Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě

Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě se zabývá především elektrickými a elektronickými zařízeními, souvisejícími se silniční i železniční dopravou a energetikou. Předmětem zájmu katedry jsou zejména elektrická trakce, energetika a napájení elektrických drah, pohony, autotronika, zabezpečovací zařízení a systémy, sdělovací zařízením a systémy využívané v dopravní technice. Vedle toho, že významným společným prvkem těchto různorodých zařízení je využití v dopravě, se tyto poněkud nesourodé oblasti elektrotechniky v současné době prolínají díky velkému pronikání digitálních technologií do kontroly a řízení procesů i do přenosu a zpracování signálu a informací. 

Studium


Pro zájemce o studium

Komplexní informace o studiu najdete na: www.elektrickatrakce.cz

Veškeré informace o studiu vám ochotně podá také studijní oddělení.
Informace o bakalářském studiu naleznete také zde.
Informace o magisterském studiu naleznete také zde.
Informace o doktorském studiu naleznete zde.

Pro zájemce o studium

Pedagogická činnost

Katedra je pracovištěm pro výuku předmětů stávajícího studijního oboru „Dopravní infrastruktura zaměření Elektrotechnická zařízení v dopravě (DI-EZD)“ a nově akreditovaného studijního oboru „Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě (ESD)“. . Kromě toho zajišťuje také výuku všech elektrotechnických předmětů na Dopravní fakultě Jana Pernera i na dalších fakultách Univerzity Pardubice.

Pedagogická činnost

Věda a výzkum


Spolupráce

Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF) je profesní společnost, sdružující vědce, pedagogy i laické příznivce matematiky a fyziky. Její počátky sahají do roku 1862.

Spolupráce s JČMF

Vedoucí katedry
Ing. Dušan Čermák, Ph.D.

Ing.
Dušan
Čermák
,
Ph.D.


Dopravní fakulta Jana Pernera

dusan.cermak@upce.cz
466 036 387
Sekretářka
 Pavla Doležalová,

Pavla
Doležalová


Dopravní fakulta Jana Pernera

pavla.dolezalova@upce.cz
466 036 399
0

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!