Výzkumná činnost

Pracovníci katedry se v rámci projektů Institucionálního výzkumu nebo grantů různých organizací (MPO, TAČR, MŠMT, FRVŠ), ale i v rámci spolupráce
se soukromými firmami zabývají celou řadou výzkumných, vývojových i výrobních problémů:

  • Vývoj a výzkum v oblasti elektrických pohonů
  • Výzkum v oblasti trakčních systémů
  • Výzkum v oblasti hybridních vozidel řídicích systémů
  • Výzkum v oblasti autotroniky a diagnostiky
  • Výzkum v oblasti řízení spalovacího motoru
  • Výzkum v oblasti FMCW systémů antikolizní ochrany

Kanceláře pracovníků katedry se nacházejí v budově DC (modrá výšková budova) ve druhém a třetím patře. Kanceláře jednotlivých pracovníků naleznete
v  seznamu zaměstnanců.

V rámci výzkumné činnosti katedra poskytuje pro podniky a firmy poradenskou a konzultační činnost, zpracování odborných posudků a analýz.

Pro výuku elektrotechnických předmětů jsou nezbytné laboratoře. Ve správě katedry je celkem 6 laboratoří:

  • DA-02010 - Laboratoř pro výuku elektrotechniky a elektroniky (ex P17) - 2. patro, budova DA
  • DC-01022 - Laboratoř pro výuku elektrotechniky a elektroniky (ex KC011) - přízemí, budova DC
  • DC-01021 - Laboratoř pro výuku mikroprocesorové techniky (ex KC09) - přízemí, budova DC
  • DC-01010 - Výzkumné a vývojové pracoviště řídicích systémů kolejových vozidel

Nově zabezpečuje naše katedra část výuky a výzkumu v nově vybudovaném Výzkumném a výukovém centru v Doubravicích