Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

22_09_26_dfjp_006-edit_199039.jpg

Perner's Contacts

Elektronický časopis Perner‘s Contacts je recenzované periodikum, které slouží k prezentaci řešení aktuálních problémů v oblasti dopravní techniky, dopravních technologií a managementu v dopravě a v souvisejících vědních disciplínách. Časopis vychází dvakrát ročně (v červnu a v prosinci) a publikuje původní vědecké práce a přehledové články psané v českém, slovenském a anglickém jazyce, které prošly jednostranně anonymním recenzním řízením dvěma recenzenty.

Časopis je schválený Radou pro výzkum a vývoj a je zařazen do Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v České republice.

Více o časopisu Perner's Contacts

Scientific Papers

Časopis je sborníkem tezí disertačních prací obhájených na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice.

Více o časopisu Scientific Papers