Fakultní časopisy

Elektronický časopis Perner´s Contacts je periodikum, které slouží k výměně poznatků, informací a řešení různých problémů souvisejících s jednotlivými druhy dopravy ve vazbě na logistické pojetí dopravy.

Časopis Scientific Papers of the University of Pardubice, Faculty of Transport Engineering, Series B je vydáván každoročně od roku 1995. 

Perner's Contacts

Časopis je zaměřen na odborné publikace v oblasti vědy o dopravě a souvisejících vědních disciplinách. Tvoří platformu výměny informací o řešených problematikách, stavu poznání a metodách vědeckého bádání nejen mezi studenty doktorského studia a vědeckými pracovníky, ale i řešiteli projektů v oblasti vědy a výzkumu. Periodikum přispěje ke zvýšení kvality a efektivity výzkumné činnosti v oblasti dopravy a telekomunikacích.

Časopis je schválený Radou pro výzkum a vývoj a je zařazen do Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v České republice.

Více o časopisu

Scientific Papers

Časopis je v současné době sborníkem tezí disertačních prací obhájených v přecházejícím roce.

Scientific Papers
false
0