Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

22_04_12_dfjp_promo_008_orez_187115.jpg

Dopravní fakulta Jana Pernera a její útvary dlouhodobě spolupracují s řadou průmyslových podniků. Tato forma spolupráce přispívá k řešení aktuálních problémů v průmyslové praxi, k vědecko-výzkumnému rozvoji fakulty a ke kvalitnější výchově studentů.

Pro zájemce fakulta zajišťuje zakázkový výzkum a expertní konzultace. Pracovníkům fakulty poskytuje podporu při komercializaci vědeckých výsledků a dalších aktivitách vedoucích k přenosu poznatků z akademického prostředí do praxe. Studentům nabízí možnost absolvování praxe ve vybraných podnicích, která může vyústit v zadání bakalářské nebo diplomové práce, případně i v získání trvalého zaměstnání.


Bc. Gabriela Moravčíková
telefon:   466 036 104
e-mail:    gabriela.moravcikova@upce.cz

Nabízíme tyto možnosti spolupráce s Dopravní fakultou Jana Pernera:

  • vzájemná spolupráce v oblasti výzkumu a technické pomoci
  • výměna zkušeností, získávání a předávání technicko-ekonomických informací
  • vzájemné zaškolování pracovníků a společné řešení výzkumných úkolů
  • spolupráce při řešení konkrétních technických úkolů podle potřeby Vaší firmy v rámci diplomových a doktorandských prací
  • externí, znalecké, konzultační a servisní služby v celé radě oborů
  • pomoc při návrhu nových technologií, inovaci stávajících výrob, řešení ekologických problémů apod.
  • prezentace Vaší firmy v našem Studijním plánu
  • možnost umístění reklamního panelu v prostorách Dopravní fakulty

Tato nabídka může být doplněna na základě Vašeho návrhu.