Spolupráce s firmami

Dopravní fakulta Jana Pernera a její útvary dlouhodobě spolupracují s řadou průmyslových podniků. Tato forma spolupráce přispívá k řešení aktuálních problémů v průmyslové praxi, k vědecko-výzkumnému rozvoji fakulty a ke kvalitnější výchově studentů.

Pro zájemce fakulta zajišťuje zakázkový výzkum a expertní konzultace. Pracovníkům fakulty poskytuje podporu při komercializaci vědeckých výsledků a dalších aktivitách vedoucích k přenosu poznatků z akademického prostředí do praxe. Studentům nabízí možnost absolvování praxe ve vybraných podnicích, která může vyústit v zadání bakalářské nebo diplomové práce, případně i v získání trvalého zaměstnání.

0