Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt dfjp
Fakulta a její pracoviště spolupracují s mnoha institucemi a společnostmi v regionu, v rámci České republiky i na poli mezinárodním, a to v rámci činností vzdělávacích i vědecko-výzkumných, v rámci doplňkové činnosti,  smluv o spolupráci apod.
V rámci uzavřených smluv se zahraničními partnery, ale i mimo ně, se uskutečňuje mezinárodní spolupráce, je realizována mobilita studentů i akademických pracovníků, výměna zkušeností, je řešena řada vědecko-výzkumných úloh pro průmysl, jsou pořádány konference a semináře.