Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

img_0041_192098.jpg

OBLASTI VÝZKUMU


 • Experimentální a numerická analýza železobetonových (ŽB) konstrukcí při statickém a dynamickém zatížení.
 • Výpočetní stochastická mechanika.
 • Spolehlivosti konstrukcí a její hodnocení, normotvorná činnost.
 • Analýza poškození ŽB budov (a/nebo jejich součástí) vč. památkově chráněných konstrukcí.
 • Řešení oprav a zesilování ŽB budov (a/nebo jejich součástí) vč. památkově chráněných konstrukcí.
 • Vývoj inovativních řešení oprav a zesilování konstrukcí pomocí pokročilých materiálů, jako jsou polymery vyztužené vlákny (FRP) a slitiny s tvarovou pamětí (SMA).
 • Analýza mechanické odezvy ŽB konstrukčních prvků, ŽB rámů, zděných stěn (cihlových stěn, stěn z přírodního kamene, výplní), interakce výplňové stěny a ŽB rámu.

APLIKACE VÝSLEDKŮ DO PRAXE


 • 3D modelování ŽB konstrukcí, nelineární analýza v kombinaci se spolehlivostními metodami.
 • Aplikace experimentálních a numerických metod pro mechanickou analýzu železobetonových konstrukcí vč. památkově chráněných konstrukcí.
 • Aplikace metod zesilování spolu s vývojem a validací pro ŽB konstrukce vč. historických konstrukcí.
 • Posuzování zranitelnosti a rizik pro identifikaci slabých míst konstrukcí v důsledku přírodních katastrof (zemětřesení, povodně…).
 • Zatěžovací zkoušky ŽB konstrukcí/konstrukčních prvků, zděných stěn, zkoušky vlastností konstrukčních materiálů.

VÝZKUMNÝ TÝM


Vedoucí výzkumného týmu:

Özgür Yurdakul

Ladislav Řoutil

Členové týmu:

Petr Vnenk

Bohumil Culek

Filip Klejch

Jiří Šlapák (photo, video)

Ph.D. studenti:

Kristýna Fikejsová

Zdeněk Sháněl

Tilong Shan

Postdoktorandka:

Fatma Birinci Kayaalp (Turecko)

Hostující výzkumníci:

Carmine Molitierno (Itálie)

Mezinárodní spolupráce:

Özgür Avsar (Turecko)

Ciro Del Vecchio (Itálie)

Marco Di Ludovico (Itálie)

Wael Hassan (USA)

Maria Pregnolato (Nizozemsko)

Burak Duran (USA)

PUBLIKACE


ČLÁNKY (Jimp) A KONFERENCE

Özgür YurdakulLadislav Řoutil
SCOPUS: Yurdakul, Özgür - Author details - ScopusSCOPUS: Routil, Ladislav - Author details - Scopus
ORCID: Özgür YURDAKUL (0000-0002-8128-0141) (orcid.org)ORCID: Ladislav Řoutil (0000-0003-1095-3975) (orcid.org)
GOOGLE SCHOLAR: ‪Özgür YURDAKUL‬ - ‪Google Scholar‬GOOGLE SCHOLAR: Ladislav Routil‬ - ‪Google Scholar‬
RESEARCH GATE: Özgür YURDAKUL | Ph.D. | University of Pardubice, Pardubice | Department of Transport Structures (researchgate.net)RESEARCH GATE: Ladislav ROUTIL | Assoc. Prof. | Assoc. Prof. | University of Pardubice, Pardubice | Department of Transport Structures (researchgate.net)

KNIHY

Matrix Structural Analysis by Examples: Univerzita Pardubice - e-shop (upce.cz)

PROJEKTY


TJ04000301, TAČR Zéta – Nedestruktivní stanovení mechanického napětí v bezstykové koleji (2020–2022)


CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024477; OP PIK – Smart Parking & Charging (2021–2023)


EU – Horizon Europe; European Institute of Innovation and Technology – INVENTHEI – INnoVation and ENTrepreneurship in Higher Education Institutions (495), (2021–2023)


Development of Education Modules for Safety Critical Railway Operation Systems, Supported by EU-Erasmus+, 2020-1-TR01-KA202-093028


2023-1-TCB-ELSA-Reactionwall

PRO ZÁJEMCE O SPOLUPRÁCI

Připojte se k našemu přátelskému prostředí. Hledáme nadšené kolegy, kteří mohou být přínosem pro náš tým.

Rádi se s vámi podělíme o naše zkušenosti. Neváhejte nás kontaktovat.