Projekt 2020-1-TR01-KA202-093028 – Development of Education Modules for Safety Critical Railway Operation Systems.

Podpora: Erasmus+ program Inovace a osvědčené postupy (KA2), výzva roku 2020.
Doba trvání: 31. prosince 2020 – 30. srpna 2023.

Novinky:

false

6. září 2022

V budově BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH ve Vídni proběhlo další mezinárodní projektové jednání za účasti zástupců všech členů řešitelského konsorcia projektu. Obsahem jednání bylo nalezení průniku výukových kurzů a požadovaných programových kvalifikací, tvorba průnikových matic a diskuse nad implementací nových kurzů v oblastech týkajících se bezpečnosti železniční dopravy.

10. června 2022

V historické budově Univerzity Pardubice proběhlo mezinárodní projektové jednání za účasti zástupců všech členů řešitelského konsorcia projektu. Jednání bylo realisováno hybridní formou. Obsahem jednání byla zejména specifikace programových a oborových kvalifikací pro vhodné nastavení výukových modulů odvětví klíčových pro bezpečnost železniční dopravy.

7. dubna 2022

Proběhlo další pracovní setkání zástupců konsorcia projektu – z důvodu mezinárodní situace se konalo opět on-line skrze platformu Zoom. Obsahem byl postup v řešení projektu, porovnání dat získaných z jednotlivých zemí a příprava dalšího jednání, které je naplánováno již presenční formou a to na Univerzitě Pardubice.

false

11. listopadu 2021

O řešeném projektu byl publikován článek na webu univerzity: https://www.upce.cz/bezpecnost-na-zeleznicich-resi-novy-projekt.

false

29. června 2021

Petr Vnenk, Dalibor Gottwald a Martin Vojtek dokončili první rešerši činností kritických pro bezpečnost v oblasti železniční infrastruktury, managementu a signalizační a zabezpečovací techniky pro účely mezinárodního srovnání v rámci projektu.

false

4. června 2021

Uskutečnilo se další pracovní setkání zástupců konsorcia projektu – opět on-line skrze platformu Zoom. Obsahem byla diskuse nad připravovanými odbornými rešeršemi z jednotlivých zapojených států a rozdělení dalších úkolů a termínu v řešení projektu.

false

8. dubna 2021

Úvodní projektové setkání, jež se původně mělo uskutečnit na Technické universitě v Eskişehiru, nemohlo být uspořádáno za fysické účasti osob, a to z důvodu koronavirové pandemie. Organizátoři z Technické university v Eskişehiru proto upravili program jednání tak, aby jej bylo možno vésti on-line skrze platformu Zoom. Jednání se účastnili zástupci všech členů projektového konsorcia.

31. prosince 2020

Začátek řešení projektu.

false
0