Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

22_09_26_dfjp_006-edit_199040.jpg

Naše fakulta hrdě nese jméno významného českého projektanta železničních tratí Jana Pernera. Studentům nabízíme kvalitní vzdělání v řízení i technologiích dopravy. Připravujeme renomované odborníky pro veřejný i soukromý dopravní sektor.

Moderní studijní i technologicky špičkové zázemí pro teoretickou i praktickou výuku nabízíme v kampusu na Stavařově, ve Výukovém a výzkumném centru v dopravě v Technologickém areálu v Doubravicích a na dislokovaném pracovišti v České Třebové.

Studium

Dnes vychováváme špičkové experty pro výrobní, stavební, dopravní, letecké, obchodní a další společnosti. Naši absolventi jsou vyhledávanými specialisty pro řízení procesů v dopravních, zasilatelských a logistických systémech. Vynikají v provozu internetových obchodů, v akviziční a spediční činnosti, ale i v oblasti dopravní infrastruktury či navrhování dopravních prostředků, jejich provozu a údržbě. 

Díky zajímavým studijním oborům a pestré odborné činnosti nacházejí naši absolventi téměř stoprocentní okamžité uplatnění na trhu práce.

Historie

Historie fakulty se začala psát v roce 1992, kdy vznikla katedra dopravy na tehdejší Vysoké škole chemicko-technologické v Pardubicích, dnešní Univerzitě Pardubice, která se stala základem vzniku samostatné fakulty. Dopravní fakulta Jana Pernera, která vznikla v dubnu 1993, se tak stala pokračovatelkou tradice dopravních fakult v původním Československu.

Náš příběh

1993
dfjp-budova-dfjp-03.jpg
Základy k vytvoření Dopravní fakulty Jana Pernera (DFJP) byly položeny 1. října 1992, když v rámci tehdejší Vysoké školy technologické (VŠCHT) v Pardubicích vznikla Katedra dopravy. Už o měsíc později byly zahájeny intenzivní přípravy k otevření samostatné fakulty. Byla vytvořena podrobná studijní dokumentace a připraveno personální zabezpečení její pedagogické, vědecké, administrativní a technické činnosti. Vědecká rada VŠCHT také projednala a definitivně schválila návrh na její zřízení. Dopravní fakulta, nesoucí jméno významného projektanta a stavitele železničních tratí z 19.století, oficiálně zahájila činnost ke dni 1.dubna 1993 a ještě téhož roku se konaly první promoce jejích absolventů.
2013
dsc_0414.jpg
Na podzim roku 2013 fakulta slavnostně otevírá nové, moderně vybavené laboratoře - Výukové a Výzkumné centrum v dopravě v Doubravicích. To znamená pro fakultu zásadní posílení jejího dalšího rozvoje a strategické postavení jediného vysokoškolského pracoviště tohoto charakteru v širokém regionu. Fakulta získává unikátní moderní zázemí, na které dlouho čekala. Nové laboratoře umožní rozvíjet multidisciplinaritu tvůrčích a vzdělávacích činností dopravní fakulty v oblasti technických a technologických oborů se zaměřením na dopravní stavitelství, dopravní prostředky, materiály, mechaniku, diagnostiku a zkušebnictví, a to v těsné návaznosti na potřeby praxe a institucí působících v oblasti dopravy v regionu i celé České republice.