Přijímací řízení

Uzávěrka podání přihlášek:

  • pro bakalářské programy 1. kolo přijímacího řízení:  1. 1. 2020 - 30. 6. 2020
  • pro navazující magisterské programy 1. kolo přijímacího řízení: od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020
  • pro doktorské programy: 1. kolo 29. 5. 2020; 2. kolo do 7. 9. 2020; 3. kolo do 29. 1. 2021

Přijímací zkoušky:

  • do bakalářských programů: bez přijímacích zkoušek na základě výsledků středoškolského studia
  • do navazujících magisterských programů: bez přijímacích zkoušek na základě hodnocení závěrečné práce, předmětů u SZZ a studijního průměru v průběhu studia
  • do doktorských programů: 26. 6. 2020, 14. 9. 2020 a 5. 2. 2021
0