Přijímací řízení

Uzávěrka podání přihlášek:

  • pro bakalářské programy 2. kolo přijímacího řízení:  1. 7. 2019 - 31. 8. 2019
  • pro navazující magisterské programy: do 15. 8. 2019
  • pro doktorské programy: 31. 5. 2019 a 9. 9. 2019

Přijímací zkoušky:

  • do bakalářských programů: bez přijímacích zkoušek na základě výsledků středoškolského studia
  • do navazujících magisterských programů: bez přijímacích zkoušek na základě hodnocení závěrečné práce, předmětů u SZZ a studijního průměru v průběhu studia
  • do doktorských programů: 21. 6. 2019 a 13. 9. 2019
0