Důležitá data


Termín podávání přihlášek

Bakalářské studium

20. 7. - 25. 8. (2. kolo)

Navazující magisterské studium 25. 8. 2020
Doktorské studium

1. kolo 29. 5. 2020

2. kolo 7. 9. 2020

3. kolo 29. 1. 2021

Přijímací zkoušky

Bakalářské programy

bez přijímacích zkoušek,na základě výsledků středoškolského studia

Navazující magisterské programy bez přijímacích zkoušek na základě hodnocení závěrečné práce, předmětů u SZZ a studijního průměru v průběhu studia
Doktorské programy

26. června 2020,

14. září 2020 a 5. února 2021

 

0