DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UCHAZEČE

bakalářské studium - otevřeno 2. kolo přijímacího řízení!

 • Přihlášky a poplatky zaplaťte do 19. 8. 2021.
 • Dokumenty zašlete tak, aby byli nejpozději do 19. 8. 2021 doručeny - nevkládejte do e-přihlášky:

  • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení
  • úředně ověřená kopie vysvědčení z posledního ročníku SŠ
  • u programu Dopravní technika i potvrzení o zdravotní způsobilosti
  • bližší informace včetně podmínek přijetí pro cizince najdete v odkazech níže
 •  Dokumenty k přijímacímu řízení posílejte klasickou poštou, nikoliv emailem.

Ústní maturitu nepožadujeme, stačí didaktické testy. Průměry do pořadníku uchazečů k přijetí do jednotlivých programů budou počítány z dodaných vysvědčení.

Sledujte svůj email a aktuality na našich webových stránkách, FBInstagramu

 


navazující magisterské studium - otevřeno 2. kolo přijímacího řízení!

 • Přihlášky a poplatky zaplaťte do 19. 8. 2021.
 • Dokumenty zašlete tak, aby byli nejpozději do 19. 8. 2021 doručeny - nevkládejte do e-přihlášky:

  • úředně ověřená kopie Bc diplomu
  • úředně ověřená kopie dodatku k diplomu
  • u programu Dopravní technika i potvrzení o zdravotní způsobilosti
  • bližší informace včetně podmínek přijetí pro cizince najdete v odkazech níže
 •  Dokumenty k přijímacímu řízení posílejte klasickou poštou, nikoliv emailem.

Sledujte svůj email a aktuality na našich webových stránkách, FBInstagramu

Důležitá data


Termín podávání přihlášek

Bakalářské studium - 2. kolo

15. 7. - 19. 8. 2021

Navazující magisterské studium - 2. kolo 15. 7. - 19. 8. 2021
Doktorské studium

do 28. 5. 2021
do 6. 9. 2021
do 28. 1. 2022

Přijímací zkoušky

Bakalářské studium

bez přijímacích zkoušek na základě výsledků SŠ studia
termín dodání dokumentů: 19. 8. 2021

Navazující magisterské studium bez přijímacích zkoušek na základě výsledků BC studia
termín dodání dokumentů: 19. 8. 2021
Doktorské studium

25. 6. 2021
13. 9. 2021
4. 2. 2022

 

0