Důležitá data


Termín podávání přihlášek

Bakalářské studium

1. 1. - 31. 5. 2021

Navazující magisterské studium 1. 1. - 30. 6. 2021
Doktorské studium

do 28. 5. 2021

do 6. 9. 2021

do 28. 1. 2022

Přijímací zkoušky

Bakalářské programy

bez přijímacích zkoušek,na základě výsledků středoškolského studia

Navazující magisterské programy bez přijímacích zkoušek na základě hodnocení závěrečné práce, předmětů u SZZ a studijního průměru v průběhu studia
Doktorské programy

25. 6. 2021,

13. 9. 2021 a 4. 2. 2022

 

0