Kritéria a podmínky přijetí

Podmínky pro přijetí do bakalářského studijního programu

 • podání přihlášky ke studiu,
 • zaplacení administrativního poplatku
 • úspěšné ukončení úplného středního vzdělání maturitní zkouškou
 • dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení a konečného vysvědčení z posledního ročníku střední školy do 10. 7. 2020
 • přijímací zkouška není
 • více informací naleznete ve směrnici

Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu

 • podání přihlášky ke studiu (lze podat jen jednu přihlášku na magisterské studium na DFJP),
 • zaplacení administrativního poplatku
 • úspěšné ukončení bakalářského studia
 • dodání úředně ověřené kopie diplomu a dodatku k diplomu do 10. 7. 2020 (uchazeči, kteří studovali na DFJP, nemusí dokumenty dodávat).
 • přijímací zkouška není
 • více informací naleznete ve směrnici

Podmínky pro přijetí do doktorského studijního programu

 • podání přihlášky ke studiu,
 • zaplacení administrativního poplatku
 • úspěšné ukončení magisterského studia
 • dodání ověřených kopií magisterského diplomu s dodatkem do data uzávěrky podávání přihlášek, resp. dod data přijímací zkoušky, pokud uchazeč skládá státní závěrečnou zkoušku v červnu 2020 
 • více informací ve směrnici
0