Podmínky přijetí

Podmínky pro přijetí do bakalářského studijního programu 

 • podání přihlášky ke studiu,
 • zaplacení administrativního poplatku
 • úspěšné ukončení úplného středního vzdělání maturitní zkouškou
 • dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení a konečného vysvědčení z posledního ročníku střední školy do 30. 6. 2021 - termín bude posunutý podle termínů maturit
 • u všech specializací studijního programu Dopravní technika je třeba doložit zdravotní způsobilost pro práci v elektrotechnice (formulář níže pod textem) do 30. 6. 2021 - termín bude posunutý podle termínů maturit - nevkládat do e-přihlášky!
 • adresa pro doručení VŠECH dokumentů: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Studentská 95, 532 10  Pardubice (nestačí naskenovat a poslat emailem!)
 • přijímací zkouška není
 • více informací ve směrnici

Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu

 • podání přihlášky ke studiu (lze podat jen jednu přihlášku na magisterské studium na DFJP),
 • zaplacení administrativního poplatku
 • úspěšné ukončení bakalářského studia
 • dodání úředně ověřené kopie diplomu a dodatku k diplomu do 30. 6. 2021 (uchazeči, kteří studovali na DFJP, nemusí dokumenty dodávat) - termín bude upřesněn (posunut) dle aktuální situace
 • u všech specializací studijního programu Dopravní technika je třeba doložit zdravotní způsobilost pro práci v elektrotechnice (formulář níže pod textem) do 30. 6. 2021 - termín bude upřesněn (posunut) dle aktuální situace - nevkládat do e-přihlášky!
 • adresa pro doručení VŠECH dokumentů: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Studentská 95, 532 10  Pardubice (nestačí naskenovat a poslat emailem!)
 • přijímací zkouška není
 • do studijního programu Dopravní stavitelství se mohou hlásit pouze uchazeči, jejichž bakalářské studium je zaměřeno na dopravní stavitelství
 • více informací ve směrnici

Podmínky pro přijetí do doktorského studijního programu

 • podání přihlášky ke studiu,
 • zaplacení administrativního poplatku
 • úspěšné ukončení magisterského studia
 • dodání ověřených kopií magisterského diplomu s dodatkem do data uzávěrky podávání přihlášek, resp. dod data přijímací zkoušky, pokud uchazeč skládá státní závěrečnou zkoušku v červnu 2021 
Soubory ke staženíVelikost
PDF icon lékařský posudek pro studijní program Dopravní technika439.65 KB
false
0