Kritéria a podmínky přijetí

Podmínky pro přijetí do bakalářského studijního programu (2. kolo)

 • podání přihlášky ke studiu,
 • zaplacení administrativního poplatku
 • úspěšné ukončení úplného středního vzdělání maturitní zkouškou
 • dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení a konečného vysvědčení z posledního ročníku střední školy do 25. 8. 2020 pro obory "Dopravní prostředky" a "Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě", pro ostatní obory do 15. 9. 2020
 • adresa pro doručení dokumentů: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Studentská 95, 532 10  Pardubice (nestačí naskenovat a poslat emailem!)
 • nemůže-li uchazeč v daném termínu výše uvedené dokumenty dodat, přestože již své středoškolské vzdělání dokončil, dodá místo nich potvrzení o ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou vydané jeho střední školou
 • nemůže-li uchazeč v daném termínu výše uvedené dokumenty dodat, protože své středoškolské vzdělání nedokončil, oznámí emailem tuto skutečnost studijnímu oddělení (andrea.hemzska@upce.cz)
 • přijímací zkouška není
 • více informací naleznete ve směrnici
 • ZÁPISY přijatých uchazečů se budou konat 23.-25. 9. 2020 (informace budou zaslány emailem)

Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu

 • podání přihlášky ke studiu (lze podat jen jednu přihlášku na magisterské studium na DFJP),
 • zaplacení administrativního poplatku
 • úspěšné ukončení bakalářského studia
 • dodání úředně ověřené kopie diplomu a dodatku k diplomu do 25. 8. 2020 (uchazeči, kteří studovali na DFJP, nemusí dokumenty dodávat) na adresu: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Studentská 95, 532 10  Pardubice
 • nemůže-li uchazeč v daném termínu výše uvedené dokumenty dodat, přestože již své předchozí vysokoškolské vzdělání dokončil, dodá místo nich potvrzení o ukončení vysokoškolského vzdělání vydané jeho vysokou školou
 • nemůže-li uchazeč v daném termínu výše uvedené dokumenty dodat, protože své vysokoškolské vzdělání nedokončili (pozdější termín SZZ), oznámí emailem tuto skutečnost studijnímu oddělení (jana.novotna@upce.cz)
 • přijímací zkouška není
 • více informací naleznete ve směrnici
 • ZÁPISY přijatých uchazečů se budou konat 10.-11. 9. 2020 (informace budou zaslány emailem)

Podmínky pro přijetí do doktorského studijního programu

 • podání přihlášky ke studiu,
 • zaplacení administrativního poplatku
 • úspěšné ukončení magisterského studia
 • dodání ověřených kopií magisterského diplomu s dodatkem do data uzávěrky podávání přihlášek, resp. dod data přijímací zkoušky, pokud uchazeč skládá státní závěrečnou zkoušku v červnu 2020 
 • více informací ve směrnici
0