Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

19_02_19_pardubice_dfjp_fotosoutez_017_173549.jpg

Podmínky pro přijetí do bakalářského studijního programu 

 • podání přihlášky ke studiu (počet podaných přihlášek není omezen) do 31. 3. 2024
 • zaplacení administrativního poplatku do 31. 3. 2024
 • úspěšné ukončení úplného středního vzdělání maturitní zkouškou
 • dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení a konečného vysvědčení z posledního ročníku střední školy do 14. 6. 2024. V případě, že v tuto dobu nemáte ještě vydané maturitní vysvědčení, je možné ho prozatím nahradit potvrzením Vaší SŠ o úspěšném složení maturitní zkoušky (maturitní vysvědčení dodáte po jeho obdržení).
 • u všech specializací studijního programu Dopravní technika je třeba doložit zdravotní způsobilost pro práci v elektrotechnice do 14. 6. 2024 (formulář níže pod textem) - nevkládat do e-přihlášky!
 • adresa pro doručení VŠECH dokumentů: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Studentská 95, 532 10  Pardubice (nestačí naskenovat a poslat emailem!)
 • přijímací zkouška není
 • děkan si ponechává právo neotevřít studijní program v kombinované formě studia, pokud splní podmínky přijímacího řízení méně než 5 uchazečů

Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu 

 • podání přihlášky ke studiu do 31. 5. 2024
 • zaplacení administrativního poplatku do 31. 5. 2024
 • úspěšné ukončení bakalářského studia
 • dodání úředně ověřené kopie diplomu a dodatku k diplomu (uchazeči, kteří studovali na DFJP, nemusí dokumenty dodávat) do 20. 6. 2024
 • u všech specializací studijního programu Dopravní technika je třeba doložit zdravotní způsobilost pro práci v elektrotechnice do 20. 6. 2024 (formulář níže pod textem) - nevkládat do e-přihlášky!
 • adresa pro doručení VŠECH dokumentů: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Studentská 95, 532 10  Pardubice (nestačí naskenovat a poslat emailem!)
 • přijímací zkouška není
 • děkan si ponechává právo neotevřít studijní program v kombinované formě studia, pokud splní podmínky přijímacího řízení méně než 5 uchazečů
 • do studijního programu Dopravní stavby se mohou hlásit pouze uchazeči, jejichž bakalářské studium je zaměřeno na dopravní stavitelství 

Podmínky pro přijetí do doktorského studijního programu

 • podání přihlášky ke studiu,
 • zaplacení administrativního poplatku
 • úspěšné ukončení magisterského studia
 • dodání ověřených kopií magisterského diplomu s dodatkem do data uzávěrky podávání přihlášek, resp. dod data přijímací zkoušky.