Spolupráce s institucemi

Dopravní fakulta Jana Pernera se chce neustále rozvíjet a posouvat vpřed sebe i své zaměstnance a studenty. V rámci vědecko-výzkumné a další tvůrčí práce proto vyhledáváme spolupráce s dalšími institucemi v našem oboru.

Trvale zapojujeme do společných aktivit specializovaná pracoviště. Intenzivně pracujeme s technologickými a výzkumnými ústavy, dopravními podniky i příspěvkovými organizacemi.

Patříme do evropské sítě v železničním výzkumu EURNEX European Rail Research Network of Excellence  a členem Mezinárodní unie veřejné dopravy (UITP)

0