Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

22_04_12_dfjp_promo_008_orez_187114.jpg

Dopravní fakulta Jana Pernera se chce neustále rozvíjet a posouvat vpřed sebe i své zaměstnance a studenty. V rámci vědecko-výzkumné a další tvůrčí práce proto vyhledáváme spolupráce s dalšími institucemi v našem oboru.

Trvale zapojujeme do společných aktivit specializovaná pracoviště. Intenzivně pracujeme s technologickými a výzkumnými ústavy, dopravními podniky i příspěvkovými organizacemi.

Patříme mezi členy mezinárodních asociacích, organizací a sdružení:

IEEE The Institute of Electrical and Electronics Engineers
ITA/AITES Mezinárodní tunelářské asociace
EURNEX The European Rail Research Network of Excellence
EVU European Association for Accident Research and Analysis
EFLE European Forum of Logistics Education
AECEF The Association of European Civil Engineering Faculties

Jsme členy v profesních asociacích, organizacích a sdruženích na národní úrovni:

Svaz spedice a logistiky 
Jednota českých matematiků a fyziků
ASI – Asociace strojních inženýrů
Česká tunelářská asociace ITA-AITES
Auto SAP – Sdružení automobilového průmyslu
Technologická platforma Interoperabilita železniční infrastruktury
Technologická platforma Silniční doprav
UNMZ Praha, Úřad pro technickou normalizaci, Technická normalizační komise č. 141
Aktiv geotechnika, ČKAIT Praha
Česká společnost pro mechaniku – Praha