s institucemi

Na vědecko-výzkumné činnosti, případně další tvůrčí činnosti fakulty se podílí řada specializovaných pracovišťa dalších organizací a institucí, které při fakultě pracují nebo v nichž je fakulta a její akademičtí pracovníci členy.

Tato forma spolupráce přispívá také k vědecko-výzkumnému rozvoji fakulty i k výchově studentů a jejímu rozvoji fakulta věnuje trvalou pozornost.

DFJP je součástí evropské sítě excelence v železničním výzkumu EURNEX European Rail Research Network of Excellence  a členem Mezinárodní unie veřejné dopravy (UITP)

Obrázek: