Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky

KDMML je garantem studijního oboru Dopravní management, marketing a logistika (dále DMML) a Management, marketing a logistika ve spojích (dále MMLS).
 
V rámci oboru DMML jsou posluchači připravováni zejména pro

  • ekonomické a organizační řízení dopravních podniků a organizací se zaměřením na železniční a silniční dopravu a poštovní služby,
  • komunikaci dopravce a zákazníka a řešení vztahu mezi dopravci.

Obsahem výuky katedry jsou obecné ekonomické disciplíny a na ně navazující aplikace zaměřené na ekonomiku podniku, dopravní management, marketing a logistiku přepravních a poštovních služeb.
 
Obor MMLS připravuje posluchače zejména pro vykonávání odborných funkcí v sektoru spojů, tj. v poštovním a telekomunikačním sektoru, a to jak u provozovatelů těchto služeb, tak u regulačních orgánů, ministerstev apod. Absolvent má odborné předpoklady pro koncepční práci na všech řídících úrovních.
 
Katedra participuje na těchto druzích studia:

  • bakalářské strukturované studium tříleté v prezenční i kombinované formě (obory DMML, MMLS),
  • magisterské navazující studium dvouleté v prezenční i kombinované formě (obor DMML),
  • doktorské studium (obor Technologie a management v dopravě a telekomunikacích),
  • licenční, certifikační studium,
  • univerzita třetího věku.

Více informací o oboru Dopravní management, marketing a logistika naleznete zde.

Kontakty: 

Univerzita Pardubice
Dopravní fakulta Jana Pernera
Studentská 95
532 10 Pardubice

Katedra dopravního managementu, marketignu a logistiky (KDMML) sídlí v kampusu Univerzity Pardubice (UPa), v modré budově Dopravní fakulty Jana Pernera (DFJP) v 1.  a 2. patře.

Nadpis: 
Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky
Studium
Pro zájemce
https://dfjp.upce.cz/pro-zajemce-o-studium
Pedagogická činnost
https://dfjp.upce.cz/dfjp/kdmml/pedagogickac.html
Pro zájemce o studium
Pedagogická činnost
0
graduation-cap
graduation-cap
Zvýraznit levé tlačítko: 
false
Státní závěrečné zkoušky
Bakalářské studium
https://dfjp.upce.cz/dfjp/kdmml/szz/bakalari.html
Magisterské studium
https://dfjp.upce.cz/dfjp/kdmml/szz/diplomanti.html
Bakalářské studium
Magisterské studium
0
graduation-cap
graduation-cap
Zvýraznit levé tlačítko: 
false
Věda a výzkum
Vědecká činnost
https://dfjp.upce.cz/dfjp/kdmml/vedecka_cinnost.html
Vědecká činnost
0
folder-open
Zvýraznit levé tlačítko: 
false
Obrázek: 
0
Roztáhnout stranu přes celou obrazovku: