Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky

KDMML je garantem stávajícího studijního oboru Dopravní management, marketing a logistika (dále DMML) a podílí se také na zajišťování studijního programu Technologie a management v dopravě (Bc., Mgr., Ph.D.), kde je garantem specializací Dopravní management a marketing a podílí se také na specializaci Logistika.

Katedra se zaměřuje především na obecné ekonomické disciplíny, management, marketing a logistiku s důrazem na jejich aplikaci v dopravních podnicích a podnicích poskytujících logistické, poštovní, kurýrní a expresní služby. 

Předměty zajišťované KDMML připravují posluchače zejména pro tyto oblasti:

 • ekonomika a management dopravních podniků a podniků poskytujících logistické, poštovní, kurýrní a expresní služby,
 • marketing dopravních podniků a podniků poskytujících logistické, poštovní, kurýrní a expresní služby,
 • elektronické obchodování a
 • logistika a zasílatelství.

Katedra participuje na těchto druzích studia:

 • bakalářské strukturované studium tříleté v prezenční i kombinované formě (obor DMML),
 • bakalářské strukturované studium tříleté v prezenční i kombinované formě v programu Technologie a management v dopravě, ve dvou specializacích: Dopravní management a marketing a Logistika),
 • magisterské navazující studium dvouleté v prezenční i kombinované formě (obor DMML),
 • magisterské studium dvouleté v prezenční i kombinované formě v programu Technologie a management v dopravě ve specializaci: Dopravní management, marketing a logistika,
 • doktorské studium čtyřleté v prezenční i kombinované formě v českém i anglickém jazyce v programu Technologie a management v dopravě,
 • certifikační studium, vzdělávání pro organizace,
 • univerzita třetího věku, kurzy celoživotního vzdělávání.

Přihlášku ke studiu je možné podat elektronicky zde.

 

  Sekretářka

  Bc.
  Renata
  Martinová


  Dopravní fakulta Jana Pernera

  renata.martinova@upce.cz
  466 036 563
  Vedoucí katedry
  Ing. Pavla Lejsková, Ph.D.

  Ing.
  Pavla
  Lejsková
  ,
  Ph.D.


  Dopravní fakulta Jana Pernera

  pavla.lejskova@upce.cz
  466 036 381

  Studium


  Pro zájemce o studium

  Pro zájemce

  Pedagogická činnost

  Pedagogická činnost

  Státní závěrečné zkoušky


  Bakalářské studium

  Bakalářské studium

  Magisterské studium

  Magisterské studium

  Věda a výzkum


  Vědecká činnost

  Vědecká činnost
  0

  Líbí se vám, co učíme?

  Studujte s námi!