Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky

KDMML je garantem stávajícího studijního oboru Dopravní management, marketing a logistika (dále DMML). KDMML se dále podílí na zajišťování studijního programu Technologie a management v dopravě (Bc., Mgr., Ph.D.) a profesního studijního programu Technika, technologie a řízení letecké dopravy (Bc.)

Katedra se zaměřuje především na obecné ekonomické disciplíny, management, marketing a logistiku s důrazem na jejich aplikaci v dopravních podnicích a podnicích poskytujících logistické, poštovní, kurýrní a expresní služby. Oddělení letecké dopravy zajišťuje výuku předmětů zaměřených na techniku, technologie a řízení letecké dopravy.

Předměty zajišťované KDMML připravují posluchače zejména pro tyto oblasti:

 • ekonomika a management dopravních podniků a podniků poskytujících logistické, poštovní, kurýrní a expresní služby,
 • marketing dopravních podniků a podniků poskytujících logistické, poštovní, kurýrní a expresní služby,
 • elektronické obchodování,
 • logistika a zasílatelství,
 • technika, technologie a řízení letecké dopravy.

Katedra participuje na těchto druzích studia:

 

  Sekretářka

  Bc.
  Renata
  Martinová


  Dopravní fakulta Jana Pernera

  renata.martinova@upce.cz
  466 036 563
  Vedoucí katedry
  Ing. Pavla Lejsková, Ph.D.

  Ing.
  Pavla
  Lejsková
  ,
  Ph.D.


  Dopravní fakulta Jana Pernera

  pavla.lejskova@upce.cz
  466 036 381

  Studium


  Pro zájemce o studium

  Pro zájemce

  Pedagogická činnost

  Pedagogická činnost

  Státní závěrečné zkoušky


  Bakalářské studium

  Bakalářské studium

  Magisterské studium

  Magisterské studium

  Věda a výzkum


  Vědecká činnost

  Vědecká činnost
  0

  Líbí se vám, co učíme?

  Studujte s námi!