Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky

KDMML je garantem studijního oboru Dopravní management, marketing a logistika (dále DMML) a Management, marketing a logistika ve spojích (dále MMLS).
 
V rámci oboru DMML jsou posluchači připravováni zejména pro

  • ekonomické a organizační řízení dopravních podniků a organizací se zaměřením na železniční a silniční dopravu a poštovní služby,
  • komunikaci dopravce a zákazníka a řešení vztahu mezi dopravci.

Obsahem výuky katedry jsou obecné ekonomické disciplíny a na ně navazující aplikace zaměřené na ekonomiku podniku, dopravní management, marketing a logistiku přepravních a poštovních služeb.
 
Obor MMLS připravuje posluchače zejména pro vykonávání odborných funkcí v sektoru spojů, tj. v poštovním a telekomunikačním sektoru, a to jak u provozovatelů těchto služeb, tak u regulačních orgánů, ministerstev apod. Absolvent má odborné předpoklady pro koncepční práci na všech řídících úrovních.
 
Katedra participuje na těchto druzích studia:

  • bakalářské strukturované studium tříleté v prezenční i kombinované formě (obory DMML, MMLS),
  • magisterské navazující studium dvouleté v prezenční i kombinované formě (obor DMML),
  • doktorské studium (obor Technologie a management v dopravě a telekomunikacích),
  • licenční, certifikační studium,
  • univerzita třetího věku.

Více informací o oboru Dopravní management, marketing a logistika naleznete zde.

Bc.
Renata
Martinová


Dopravní fakulta Jana Pernera

renata.martinova@upce.cz
466 036 563

Studium


Pro zájemce o studium

Pro zájemce

Pedagogická činnost

Pedagogická činnost

Státní závěrečné zkoušky


Bakalářské studium

Bakalářské studium

Magisterské studium

Magisterské studium

Věda a výzkum


Vědecká činnost

Vědecká činnost
0

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!