Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

exkurze_skoda_auto_2017_1_135088.jpg

KDMML je garantem stávajícího studijního oboru Dopravní management, marketing a logistika (dále DMML) a podílí se také na zajišťování studijního programu Technologie a management v dopravě (Bc., Mgr., Ph.D.), kde je garantem specializací Dopravní management a marketing a podílí se také na specializaci Logistika.

Katedra se zaměřuje především na obecné ekonomické disciplíny, management, marketing a logistiku s důrazem na jejich aplikaci v dopravních podnicích a podnicích poskytujících logistické, poštovní, kurýrní a expresní služby. 

Předměty zajišťované KDMML připravují posluchače zejména pro tyto oblasti:

 • ekonomika a management dopravních podniků a podniků poskytujících logistické, poštovní, kurýrní a expresní služby,
 • marketing dopravních podniků a podniků poskytujících logistické, poštovní, kurýrní a expresní služby,
 • elektronické obchodování a
 • logistika a zasílatelství.

Katedra participuje na těchto druzích studia:

 • bakalářské strukturované studium tříleté v prezenční i kombinované formě (obor DMML),
 • bakalářské strukturované studium tříleté v prezenční i kombinované formě v programu Technologie a management v dopravě, ve dvou specializacích: Dopravní management a marketing a Logistika),
 • magisterské navazující studium dvouleté v prezenční i kombinované formě (obor DMML),
 • magisterské studium dvouleté v prezenční i kombinované formě v programu Technologie a management v dopravě ve specializaci: Dopravní management, marketing a logistika,
 • doktorské studium čtyřleté v prezenční i kombinované formě v českém i anglickém jazyce v programu Technologie a management v dopravě,
 • certifikační studium, vzdělávání pro organizace,
 • univerzita třetího věku, kurzy celoživotního vzdělávání.

Přihlášku ke studiu je možné podat elektronicky zde.

Bc. Renata Martinová
Sekretářka

Dopravní fakulta Jana Pernera
Ing. Pavla Lejsková, Ph.D.
Vedoucí katedry

Dopravní fakulta Jana Pernera
601 122 231

Studium


Pro zájemce o studium

Pedagogická činnost

Státní závěrečné zkoušky


Bakalářské studium

Magisterské studium

Věda a výzkum


Vědecká činnost