VEDENÍ KATEDRY

Vedoucí katedry dopravního managementu, marketingu a logistiky

Ing. Pavla Lejsková, Ph.D.
telefon     466 036 381
e-mail     pavla.lejskova@upce.cz


Zástupce vedoucí katedry

Ing. Jindřich Ježek, Ph.D.
telefon    466 036 377
e-mail    jindrich.jezek@upce.cz

 

Tajemnice katedry

Ing. Kateřina Pojkarová, Ph.D.
telefon    466 036 395
e-mail    katerina.pojkarova@upce.cz

 

Sekretářka katedry

Bc. Renata Martinová
telefon    466 036 563
fax         466 036 374
e-mail     renata.martinova@upce.cz


ODDĚLENÍ KATEDRY

Oddělení ekonomiky a managementu
Vedoucí oddělení
Ing. Jindřich Ježek, Ph.D.
telefon    466 036 377
e-mail     jindrich.jezek@upce.cz


Oddělení logistiky a poštovních služeb
Vedoucí oddělení
doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.
telefon    466 036 100
e-mail  libor.svadlenka@upce.cz

 
KDMML je garantem studijního oboru Dopravní management, marketing a logistika (dále DMML) a Management, marketing a logistika ve spojích (dále MMLS).
 
V rámci oboru DMML jsou posluchači připravováni zejména pro

  • ekonomické a organizační řízení dopravních podniků a organizací se zaměřením na železniční a silniční dopravu a poštovní služby,
  • komunikaci dopravce a zákazníka a řešení vztahu mezi dopravci.

Obsahem výuky katedry jsou obecné ekonomické disciplíny a na ně navazující aplikace zaměřené na ekonomiku podniku, dopravní management, marketing a logistiku přepravních a poštovních služeb.
 
Obor MMLS připravuje posluchače zejména pro vykonávání odborných funkcí v sektoru spojů, tj. v poštovním a telekomunikačním sektoru, a to jak u provozovatelů těchto služeb, tak u regulačních orgánů, ministerstev apod. Absolvent má odborné předpoklady pro koncepční práci na všech řídících úrovních.
 
Katedra participuje na těchto druzích studia:

  • bakalářské strukturované studium tříleté v prezenční i kombinované formě (obory DMML, MMLS),
  • magisterské navazující studium dvouleté v prezenční i kombinované formě (obor DMML),
  • doktorské studium (obor Technologie a management v dopravě a telekomunikacích),
  • licenční, certifikační studium,
  • univerzita třetího věku.

 

false
0