Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

dscn5597a_181822.jpg

Pardubice jsou kolébkou letectví v Česku, ztělesněním života a díla Ing. Jana Kašpara, který provedl první let nad českým územím a uskutečnil dálkový let z Pardubic do Velké Chuchle.

Prostřednictvím Katedry letecké dopravy (KLD) je Dopravní fakulta Jana Perenra (DFJP) unikátním pracovištěm, která je držitelem osvědčení k výcviku a zkouškám techniků údržby letadel (MTO) a osvědčení k výcviku pilotů letounů a vrtulníků (ATO). Získáním těchto osvědčení se DFJP otevřela cesta k akreditaci programů či specializací pro přípravu regulovaných povolání, kterými profese v letectví jsou.

KLD je garantem stávajícího profesního studijního programu Technika, technologie a řízení letecké dopravy (Bc.) Katedra se zaměřuje především na oblast letecké dopravy. Dvě oddělení katedry zajišťují výuku předmětů zaměřených na techniku, technologie a řízení letecké dopravy.

Zakladatelem katedry je doc. Ing. Vladimír Němec, Ph.D., prof. h. c.

Kromě výuky v prezenčním studijním programu nabízí Katedra letecké dopravy spolupráci průmyslu a odborné veřejnosti v oblastech poskytování kurzů celoživotního vzdělávání a základního či aplikovaného výzkumu.

Vedoucí Katedry letecké dopravy: Ing. Petr Mrázek, Ph.D.

Sekretariát:

Jarmila Ehlová

T: 466 036 390

E: jarmila.ehlova@upce.cz