Seznam zaměstnanců

Vedoucí katedry: Ing. Petr Mrázek, Ph.D.

Doc. Ing. Vladimír Němec, Ph.D., prof. h. c.

doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D.

Ing. Petr Daňko, PhD.

Ing. Libor Hadáček, Ph.D.

Ing. Bc. David Hůlek, Ph.D.

Ing. Martin Novák, Ph.D.

Ing. David Řeha

Jarmila Ehlová, sekretariát, T: 466 036 390, E: jarmila.ehlova@upce.cz

0