Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

svadlenka_3_190878.png

OBLASTI VÝZKUMU


 • Městská nákladní doprava – doručení na poslední míli,
 • Propojení městské nákladní dopravy s e-commerce,
 • Analýza vlivu městské nákladní dopravy na životní prostředí a silniční bezpečnost (hluk, emise CO2, NOx, dopravní kongesce, dopravní nehody),
 • Nové trendy v městské nákladní dopravě (nové technologie, sdílená ekonomika, alternativní pohonné systémy atd.).

VÝKUMNÝ TÝM


Vedoucí výzkumného týmu:

doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.

Členové výzkumného týmu:

doc. Ing. Jiří Křupka, Ph.D.

doc. Ing. Momčilo Dobrodolac, Ph.D

doc. Ing. Vladimir Simić, Ph.D.

prof. Ing. Andrii Galkin, Ph.D.

Halyna Pivtorak, Ph.D.

Ing. Libor Bauer, Ph.D.

Ing. Stefan Jovčić, Ph.D.

Ing. Daniel Salava, Ph.D.

Ing. Dalibor Gottwald, Ph.D.

Ing. Jan Chocholáč, Ph.D., 

Ing. Michaela Novotná

Ing. Radek Vrba

MSc. Sara Bošković

Ing. Akram Elsaied Mostafa Elomiya


 

VYBRANÉ PUBLIKACE

Boskovic, SSvadlenka, LJovcic, SDobrodolac, MSimic, VBacanin, N. An Alternative Ranking Order Method Accounting for Two-Step Normalization (AROMAN)-A Case Study of the Electric Vehicle Selection Problem. (2023) Web of Science. ISSN 2169-3536. DOI: 10.1109/ACCESS.2023.3265818.


Simić, V., Kasar I., Muhammet Deveci M., Švadlenka L. Mitigating Climate Change Effects of Urban Transportation Using a Type-2 Neutrosophic MEREC-MARCOS Model. (2022) IEEE Transactions on Engineering Management. (Jimp - Q1). s. 1-17. ISSN 0018-9391. DOI: 10.1109/TEM.2022.3207375.


Novotná M., Švadlenka L., Jovčić S., Simić V. Micro-hub location selection for sustainable last-mile delivery. (2022) PloS one. (Jimp - Q2). 17 (7), pp. e0270926, DOI: 10.1371/journal.pone.0270926.


Novotná M., Gottwald D., Švadlenka L. GDP effect on B2C e-commerce turnover and number of express shipments in selected European post-communist countries. (2021) Communications - Scientific Letters of the University of Žilina. (Jsc). 23 (4), pp. A233 - A240. DOI: 10.26552/COM.C.2021.4.A233-A240.


Svadlenka L., Simic V., Dobrodolac M., Lazarevic D., Todorovic G. Picture Fuzzy Decision-Making Approach for Sustainable Last-Mile Delivery. (2020) IEEE Access. (Jimp - Q2). 8, art. no. 9262845, pp. 209393 – 209414. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3039010.


Chocholac, J., Hruska R., Machalik S., Sommerauerova D., Sohajek P., 2021. Framework for Greenhouse Gas Emissions Calculations in the Context of Road Freight Transport for the Automotive Industry. Sustainability. (Jimp - Q2). 13(7). doi: 10.3390/su13074068 ISSN 2071-1050.


Bošković, S., Švadlenka L., Jovčić S, Dobrodolac M. An alternative ranking order method accounting for two-step normalization (AROMAN) – a case study of the electric vehicle selection problem. European Transport Research Review – in review process


Švadlenka L., Dobrodolac M., Jovčić S.  Intelligent last-mile delivery planning and infrastructure monitoring in city logistics: a case of the city of Prague, Journal of Transport Geography – in review process

VYBRANÉ PROJEKTY


Transformation of Last-mile delivery within energy crisis and covid-19 pandemic challenges, MSCA CZ, CZ.02.01.01/00/22_010/0008120 (2023-2027)


Using public transport system for sustainable urban freight delivery, EU MSCA4Ukraine (2023-2025)


Smart City logistika v kontextu e-commerce a plánů udržitelné městské mobility, CK01000032, Technologická agentura České republiky (2020-2023)


Spolupráce Univerzity Pardubice a aplikační sféry v aplikačně orientovaném výzkumu lokačních, detekčních a simulačních systémů pro dopravní a přepravní procesy, (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (2018-2022)


Nastavení nových vzdělávacích a výchovných priorit reflektujících měnící se potřeby trhu práce v sektoru dopravy a spojů, TJ02000093, Technologická agentura České republiky (2019-2021)


Audit měření přepravních dob poštovních zásilek, smluvní výzkum, Český telekomunikační úřad (2015-2023)


Kalkulátor emisí CO2 pro logistiku, výzkumný projekt na zakázku, dodavatel – ŠKODA AUTO a.s. (2021)

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE


 1. Příprava společných vědeckých článků do prestižních časopisů, např. pro časopis: Transactions on Engineering Management s kolegy z Imperial College London, Fakulty inženýrství Univerzity v Bělehradě, Fakulty dopravy a dopravního inženýrství a Boğaziçi University, Katedry stavebního inženýrství 

ID článku: TEM-21-1078.R1 

Název článku: Zmírňování dopadů městské dopravy na změnu klimatu pomocí neurosoptického Type-2 MEREC-MARCOS modelu 

autoři článku: Simic, Vladimir; Gokasar, Ilgin; Deveci, Muhammet; Švadlenka, Libor

 1. Příprava potenciálního společného magisterského studijního programu pro řízení dopravních operací s Technological University Dublin (Roisin Murray, John Higgins).
 2. Spolupráce na řešení projektu Smart City logistika v kontextu e-commerce a plánů udržitelné městské mobility, CK01000032:
  • University Gustave Eiffel v Paříži, Katedra logistiky (Laetitia DaBlanc)
  • Technological University Dublin, Městská logistika (Xu Zhang)
  • An Post (Aoife O'Connor)
  • Rada města Dublinu – Oddělení plánování dopravy (Luke Binns)
  • Příprava konference IPOCC:
  • United States Postal Service, OIG RISC (Ducasse, Jean-Philippe)
  • PostNL, Nizozemsko (Jan Bart Henry)
  • Švýcarská ekonomika, CH (Christian Jaag)
  • Univerzita v Bělehradě, Univerzita v Záhřebu, Univerzita v Žilině

AIDC (Laboratoř pro automatickou identifikaci a sběr dat)


Pro výuku odborných předmětů z oblasti logistiky se využívá Laboratoř automatické identifikace. Vybavení laboratoře umožňuje výzkum možností využití technologií RFID (Radio Frequency Identification), čárových kódů a QR kódů v rámci logistických procesů a v poštovních a kurýrních službách. Další oblastí výzkumu je dosažení synergických efektů pomocí systémů automatické identifikace v rámci logistického řetězce. Kapacita laboratoře je 15  studentů. Laboratoř se využívá jak pro vzdělávací, tak i vědecko-výzkumnou činnost.

Klíčové vybavení laboratoře:

· RFID brána s příslušejícím SW (Motorola, Zebra), fixní a mobilní čtečky RFID kódů, čárových kódů, různé druhy antén, RFID tagů včetně specifických hlídajících např. definovaný teplotní režim či otřesy apod., tiskárna různých typů kódů, pásový dopravník umožňující simulovat podmínky třídícího procesu v logistickém centru apod.

ZÍSKANÁ OCENĚNÍ


V roce 2021 člen výzkumného týmu Ing. Dalibor Gottwald, Ph.D. obdržel ocenění od Ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky za vynikající pedagogickou činnost spojenou s projektem “Návrh systému pro sladění vzdělání s potřebami trhu práce v odvětví dopravy a komunikací”, financovaným Agenturou pro technickou podporu České republiky.