Katedra technologie a řízení dopravy

Katedra zabezpečuje pro studenty Dopravní fakulty Jana Pernera výuku povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů z oblasti technologie dopravy a řízení dopravních procesů.

bakalářském studiu jde například o Technologii a řízení železniční dopravy, Technologii a řízení silniční dopravy, Technologii a řízení městské hromadné dopravy, Technologii a řízení vodní dopravy a Technologii a řízení letecké dopravy, Provozování dráhy a drážní dopravy, Provozování silniční dopravy a Provoz a řízení letecké dopravy, Zbožíznalství, Technologie ložných a skladových operací a Logistické a přepravní technologie.

navazujícím magisterském studiu jde například o Optimalizaci technologických procesů - silniční doprava, Optimalizaci technologických procesů - železniční doprava a Optimalizaci technologických procesů - letecká doprava, Teorie dopravy, Dopravní inženýrství, Územní plánování v dopravě, Modelování v dopravě, Počítačová podpora a organizace dopravy - silniční doprava, Počítačová podpora a organizace dopravy - železniční doprava. 

Vedoucí katedry
doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D.

doc. Ing.
Jaromír
Široký
,
Ph.D.


Dopravní fakulta Jana Pernera

jaromir.siroky@upce.cz
466 036 199
Sekretariát
 Jana Schejbalová,

Jana
Schejbalová


Dopravní fakulta Jana Pernera

jana.schejbalova@upce.cz
466 036 201

Studium


Bakalářské studium

Bakalářské studium

Magisterské studium

Magisterské studium

Doktorské studium

Doktorské studium

Státní závěrečné zkoušky

SZZ

Věda a výzkum


Laboratoře a dopravní sál

Využití výpočetní techniky v učebním procesu je progresivním způsobem výuky. Laboratoře Katedry technologie a řízení dopravy se nachází v prostorách v suterénu budovy Dopravní fakulty Jana Pernera.
S budováním laboratoří bylo započato v roce 1997 a byly vybudovány z finančních prostředků Katedry technologie a řízení dopravy, Institutu Jana Pernera, MŠMT a firem a organizací, které na ni přispěly zejména v podobě darování nebo prodeje vlastních softwarových produktů z oblasti dopravy a přepravy za symbolickou cenu.
Laboratoře slouží zejména pro výuku studentů bakalářského a magisterského studia, kde probíhá většina seminářů a cvičení zabezpečovaných Katedrou technologie a řízení dopravy. Laboratoře pro studenty studijního oboru Technologie a řízení dopravy jsou využívány i mimo dobu výuky nepřetržitě (od 6 do 22 hod). Laboratoře jsou využívány i pro vědecko-výzkumnou činnost Katedry technologie a řízení dopravy.

0

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!