Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

22_05_05_cdp_ds_promo_141_184547.jpg

Katedra zabezpečuje pro studenty Dopravní fakulty Jana Pernera výuku povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů z oblasti technologie dopravy a řízení dopravních procesů.

KTŘD se podílí také na zajišťování studijního programu Technologie a management v dopravě (Bc., Mgr., Ph.D.), specializace Technologie a řízení dopravy (Bc., Mgr., Ph.D.) a Logistika (Bc.).

bakalářském studiu jde například o předměty zahrnující oblasti:

 • Technologie a řízení dopravy – silniční doprava, železniční doprava, městská hromadná doprava a vodní doprava,
 • Provozování dráhy a drážní dopravy,
 • Provozování silniční dopravy,
 • Logistické a přepravní technologie,
 • Kombinovaná přeprava,
 • Zbožíznalství v dopravě a přepravní balení,
 • Technologie ložných a skladových operací.

navazujícím magisterském studiu jde například o předměty zahrnující oblasti:

 • Udržitelná doprava,
 • Teorie dopravy a modelování v dopravě,
 • Optimalizaci technologických procesů v silniční a železniční dopravě,
 • Dopravní inženýrství a Územní plánování v dopravě, 
 • Kapacita v železniční dopravě,
 • IT podpora pro plánování dopravy,
 • IT podpora řízení železniční dopravy.

doktorském studiu jde například o předměty zahrnující oblasti:

 • Analýza a optimalizace dopravních systém,
 • Matematické metody v řízení dopravy,
 • Modelování technologických procesů,
 • Moderní logistické systémy.
doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Vedoucí katedry - 46 603 6199

Dopravní fakulta Jana Pernera
Jana Schejbalová
Sekretariát - 46 603 6201

Dopravní fakulta Jana Pernera

Studium


Bakalářské studium

Magisterské studium

Doktorské studium

Státní závěrečné zkoušky

Věda a výzkum


Laboratoře a dopravní sál

Využití výpočetní techniky v učebním procesu je progresivním způsobem výuky. Laboratoře Katedry technologie a řízení dopravy se nachází v prostorách v suterénu budovy Dopravní fakulty Jana Pernera.
S budováním laboratoří bylo započato v roce 1997 a byly vybudovány z finančních prostředků Katedry technologie a řízení dopravy, Institutu Jana Pernera, MŠMT a firem a organizací, které na ni přispěly zejména v podobě darování nebo prodeje vlastních softwarových produktů z oblasti dopravy a přepravy za symbolickou cenu.
Laboratoře slouží zejména pro výuku studentů bakalářského a magisterského studia, kde probíhá většina seminářů a cvičení zabezpečovaných Katedrou technologie a řízení dopravy. Laboratoře pro studenty studijního oboru Technologie a řízení dopravy jsou využívány i mimo dobu výuky nepřetržitě (od 6 do 22 hod). Laboratoře jsou využívány i pro vědecko-výzkumnou činnost Katedry technologie a řízení dopravy.