Katedra technologie a řízení dopravy

Katedra zabezpečuje pro studenty Dopravní fakulty Jana Pernera výuku povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů z oblasti technologie dopravy a řízení dopravních procesů.

bakalářském studiu jde například o Technologii a řízení železniční dopravy, Technologii a řízení silniční dopravy, Technologii a řízení městské hromadné dopravy, Technologii a řízení vodní dopravy a Technologii a řízení letecké dopravy, Provozování dráhy a drážní dopravy, Provozování silniční dopravy a Provoz a řízení letecké dopravy, Zbožíznalství, Technologie ložných a skladových operací a Logistické a přepravní technologie.

navazujícím magisterském studiu jde například o Optimalizaci technologických procesů - silniční doprava, Optimalizaci technologických procesů - železniční doprava a Optimalizaci technologických procesů - letecká doprava, Teorie dopravy, Dopravní inženýrství, Územní plánování v dopravě, Modelování v dopravě, Počítačová podpora a organizace dopravy - silniční doprava, Počítačová podpora a organizace dopravy - železniční doprava. 

Kontakty: 

Univerzita Pardubice
Dopravní fakulta Jana Pernera
Studentská 95
532 10 Pardubice

Telefon: 466 036 201
E - mail: jana.schejbalova@upce.cz
v modré budově dopravní fakulty - 5. nadzemní podlaží

Nadpis: 
Katedra technologie a řízení dopravy
Studium
Bakalářské studium
https://dfjp.upce.cz/dfjp/ktrd/pedagogicka-cinnost.html
Magisterské studium
https://dfjp.upce.cz/dfjp/ktrd/pedagogicka-cinnost.html
Bakalářské studium
Magisterské studium
0
graduation-cap
graduation-cap
Zvýraznit levé tlačítko: 
false
Doktorské studium
https://dfjp.upce.cz/dfjp/ktrd/veda.html
SZZ
https://dfjp.upce.cz/dfjp/ktrd/szz.html
Doktorské studium
Státní závěrečné zkoušky
0
graduation-cap
graduation-cap
Zvýraznit levé tlačítko: 
false
Věda a výzkum

Využití výpočetní techniky v učebním procesu je progresivním způsobem výuky. Laboratoře Katedry technologie a řízení dopravy se nachází v prostorách v suterénu budovy Dopravní fakulty Jana Pernera.
S budováním laboratoří bylo započato v roce 1997 a byly vybudovány z finančních prostředků Katedry technologie a řízení dopravy, Institutu Jana Pernera, MŠMT a firem a organizací, které na ni přispěly zejména v podobě darování nebo prodeje vlastních softwarových produktů z oblasti dopravy a přepravy za symbolickou cenu.
Laboratoře slouží zejména pro výuku studentů bakalářského a magisterského studia, kde probíhá většina seminářů a cvičení zabezpečovaných Katedrou technologie a řízení dopravy. Laboratoře pro studenty studijního oboru Technologie a řízení dopravy jsou využívány i mimo dobu výuky nepřetržitě (od 6 do 22 hod). Laboratoře jsou využívány i pro vědecko-výzkumnou činnost Katedry technologie a řízení dopravy.

Laboratoře a dopravní sál
Dopravní laboratoře
0
folder-open
flask
Zvýraznit levé tlačítko: 
false
Obrázek: 
0
Roztáhnout stranu přes celou obrazovku: