Laboratoře a dopravní sál

Dopravní laboratoře

Využití výpočetní techniky v učebním procesu je progresivním způsobem výuky. Laboratoře Katedry technologie a řízení dopravy se nachází v prostorách v suterénu budovy Dopravní fakulty Jana Pernera.
S budováním laboratoří bylo započato v roce 1997 a byly vybudovány z finančních prostředků Katedry technologie a řízení dopravy, Institutu Jana Pernera, MŠMT a firem a organizací, které na ni přispěly zejména v podobě darování nebo prodeje vlastních softwarových produktů z oblasti dopravy a přepravy za symbolickou cenu.
Laboratoře slouží zejména pro výuku studentů bakalářského a magisterského studia, kde probíhá většina seminářů a cvičení zabezpečovaných Katedrou technologie a řízení dopravy. Laboratoře pro studenty studijního oboru Technologie a řízení dopravy jsou využívány i mimo dobu výuky nepřetržitě (od 6 do 22 hod). Laboratoře jsou využívány i pro vědecko-výzkumnou činnost Katedry technologie a řízení dopravy.

Mezi laboratoře KTŘD patří:

0