Státní závěrečné zkoušky na KTŘD

Na tomto místě naleznete vždy aktuální informace ke státním závěrečným zkouškám. Vyberte si v pravém menu nebo níže typ státní zkoušky a pokračujte na výběr příslušného akademického roku.

Termín pro odevzdání bakalářských a diplomových prací v akademickém roce 2017/2018 je 18. 5. 2018.

Úvodní věta před komisí zní: Vážený pane předsedo, vážení členové státní zkušební komise, jmenuji se ….. Dovolte mi, abych obhájil svou diplomovou (bakalářskou) práci (na téma…) a složil státní závěrečnou zkoušku. Vážený pane předsedo, dovolte mi začít.

Pravidla pro úpravu závěrečných prací.

Je mnoho záhad a dohadů kolem správného citování zdrojů. Zde je přehledný návod.

 

false