Státní závěrečné zkoušky na KTŘD

Na tomto místě naleznete vždy aktuální informace ke státním závěrečným zkouškám. Vyberte typ státní zkoušky a pokračujte dále. Otázky ke Státní závěrečné zkoužce v termínu únor 2023 jsou k dispozici v jednotlivých sekcích pro bakaláře a magistry zvlášť.

Témata bakalářských a diplomových prací budou vypisovat akademičtí pracovníci přímo do STAGu, kde si je můžete prohlédnout a následně se na vybrané téma zapsat (studentský STAG, záložka "Témata VŠKP").

Kdo konzultoval vlastní téma a zapsal je do dotazníku, dostane e-mailem potvrzení o schválení/neschválení tématu.

Schválená vlastní témata si budou studenti do STAGu vypisovat sami jako nové téma zadané studentem (opět záložka "Témata VŠKP").


Úvodní věta před komisí zní: Vážený pane předsedo, vážení členové státní zkušební komise, jmenuji se ….. Dovolte mi, abych obhájil svou diplomovou (bakalářskou) práci (na téma…) a složil státní závěrečnou zkoušku. Vážený pane předsedo, dovolte mi začít.

Je mnoho záhad a dohadů kolem správného citování zdrojů. Zde je přehledný návod.

Také na stránkách Univerzitní knihovny najdete přehledné informace k závěrečným pracem.

Zde máte k dispozici dokument z Univerzitní knihovny, který Vám pomůže jak s formální stránkou věci, tak s citacemi.

 

false
0