Státní závěrečné zkoušky na KTŘD

Na tomto místě naleznete vždy aktuální informace ke státním závěrečným zkouškám. Vyberte typ státní zkoušky a pokračujte dále. Otázky ke Státní závěrečné zkoužce v termínu červen 2020 jsou k dispozici v jednotlivých sekcích pro bakaláře a magistry zvlášť.

Státní zkoušky v červnu 2021 proběhnout od 7. 6. 2021 a to přibližně v tomto rozsahu:

  • 7. 6. 2021 - pondělí - magisterské státnice
  • 8. 6. 2021 - úterý - bakalářské státnice + zbylá část magisterských státnic
  • 9. 6. 2021 - středa - zbylá část bakalářských státnic

Nejpozději 31. 5. 2021 budeme posílat finální verzi plánu státních zkoušek včetně přiřazení studentů do dnů a komisí.

Témata bakalářských a diplomových prací budou vypisovat akademičtí pracovníci přímo do STAGu, kde si je můžete prohlédnout a následně se na vybrané téma zapsat (studentský STAG, záložka "Témata VŠKP").

Kdo konzultoval vlastní téma a zapsal je do dotazníku, dostane e-mailem potvrzení o schválení/neschválení tématu.

Schválená vlastní témata si budou studenti do STAGu vypisovat sami jako nové téma zadané studentem (opět záložka "Témata VŠKP").

Zde jsou k dispozici přehledy volných témat vypsaných katedrou (stav k 30. 8. 2019):

Zde jsou k dispozici přehledy témat studentů schválených katedrou (DP stav k 14. 10. 2019, BP stav k 7. 11. 2019):


Úvodní věta před komisí zní: Vážený pane předsedo, vážení členové státní zkušební komise, jmenuji se ….. Dovolte mi, abych obhájil svou diplomovou (bakalářskou) práci (na téma…) a složil státní závěrečnou zkoušku. Vážený pane předsedo, dovolte mi začít.

Je mnoho záhad a dohadů kolem správného citování zdrojů. Zde je přehledný návod.

Také na stránkách Univerzitní knihovny najdete přehledné informace k závěrečným pracem.

Zde máte k dispozici dokument z Univerzitní knihovny, který Vám pomůže jak s formální stránkou věci, tak s citacemi.

 

Soubory ke staženíVelikost
PDF icon bcdpseminare_121148.pdf439.72 KB
PDF icon bp_volna_temata_135726.pdf704.57 KB
PDF icon dp_volna_temata_135727.pdf636.06 KB
false
0