Harmonogram AR 2019/2020

Zahájení výuky pro bakalářské, navazující a doktorské studium

23. 9. 2019

Imatrikulace pro bakalářské studium

18. 10. 2019

Vypsání bakalářských a diplomových prací

do 31. 10. 2019

Den otevřených dveří

29. 1. 2020   a   7. 3. 2020

Zimní semestr

  • Výukové období 23. 9. - 22. 12. 2019
  • Zimní prázdniny 23. 12. 2019 - 1. 1. 2020
  • Zkouškové období 2. 1. - 16. 2. 2020
  • Zkouškové období pro ročníky před SZZ 2. 1. – 31. 1. 2020

Letní semestr

  • Přednáškové období 17. 2. - 17. 5. 2020
  • Přednáškové období pro ročníky před SZZ 17. 2. 2020 – 26. 4. 2020
  • Zkouškové období pro ročníky přes SZZ 27. 4. 2020 – 22. 5. 2020
  • Zkouškové období 18. 5. 2020 – 5. 7. 2020 a 17. 8. 2020 – 31. 8. 2020

Letní prázdniny 6. 7. 2020 – 16. 8. 2020

Státní závěrečné zkoušky

Zimní termín 17. 2. 2020 – 21. 2. 2020

Odevzdání BP/DP 20. 1. 2020 – 31. 1. 2020

Přihlášky a uzavření indexů 20. 1. 2020  – 3. 2. 2020

Letní termín 8. 6. 2020 – 12. 6. 2020

Odevzdání BP/DP 11. 5. 2020 - 22. 5. 2020

Přihlášky a uzavření indexů 11. 5. 2020 - 25. 5. 2020

Slavnostní obřady - bakalářská sponze/inženýrská promoce

Po zimních SZZ 13. 3. 2020

Po letních SZZ 1. 7. 2020

 


 

 

0