Harmonogram AR 2020/2021

Zápisy do AR 2020/2021 

 • Bc. studium 1. ročníky - studenti přijatí v 1. kole přijímacího řízení 13. - 17.  7. 2020
 • Bc. studium 1. ročníky - studenti přijatí v 2. kole přijímacího řízení 23. - 24.  9. 2020
 • Bc. studium - vyšší ročníky - 29. 9. - 10. 10. 2020
 • Magisterské studium 1. ročníky 10. - 11. 9. 2020
 • Magisterské studium 2. ročníky 29. 9. - 10. 10. 2020
 • Doktorské studium - 1. - 7. 9. 2020

Harmonogram elektronických předzápisů:
Zimní semestr:

Kroužkový předzápis 13. 9. 2020 od 8:00 – 15. 9. 2020 do 7:59
Individuální předzápis 15. 9. 2020 od 8:00 – 17. 9. 2020 do 20:00
Individuální úpravy rozvrhu 23. 9. 2020 od 8:00 – 27. 9. 2020 do 20:00
Úpravy rozvrhu studijní referentkou (zpoplatněno) 29. 9. 2020 – 9. 10. 2020


Letní semestr:

Kroužkový předzápis 1. 2. 2021 od 8:00 – 3. 2. 2021 do 7:59
Individuální předzápis 3. 2. 2021 od 8:00 – 5. 2. 2021 do 20:00
Individuální úpravy rozvrhu 11. 2. 2021 od 8:00 – 13. 2. 2021 do 20:00
Úpravy rozvrhu studijní referentkou (zpoplatněno) 15. 2. 2021 – 26. 2. 2021

Zahájení výuky pro bakalářské, navazující a doktorské studium

29. 9. 2020

Imatrikulace pro bakalářské studium

4. 12. 2020

Vypsání bakalářských a diplomových prací

do 31. 10. 2020

Den otevřených dveří

27. 1. 2021   a   6. 3. 2021

Zimní semestr

 • Výukové období 29. 9. - 20. 12. 2020
 • Zimní prázdniny 21. 12. 2020 - 3. 1. 2021
 • Zkouškové období 4. 1. - 14. 2. 2021
 • Zkouškové období pro ročníky před SZZ 4. 1. – 22. 1. 2021

Letní semestr

 • Výukové období 15. 2. - 16. 5. 2021
 • Výukové období pro ročníky před SZZ 15. 2. 2021 – 25. 4. 2021 
 • Zkouškové období pro ročníky před SZZ 26. 4. - 21. 5. 2021
 • Zkouškové období 17. 5. 2021 – 4. 7. 2021 a 16. 8. 2021 – 31. 8. 2021

Letní prázdniny 5. 7. 2021 – 15. 8. 2021

Státní závěrečné zkoušky

Zimní termín

 • 8. 2. 2021 – 12. 2. 2021
 • Odevzdání BP/DP vč. elektronické verze do IS STAG  11. 1. 2021 – 22. 1. 2021
 • Přihlášky a uzavření indexů 11. 1. 2021  – 22. 1. 2021

Letní termín 

 • Obory DS, AID, DP, ESD 7. 6.  - 11. 6. 2021
 • Obory DMML, MEKPS/MMLS, TŘD 7. 6. - 15. 6. 2021
 • Odevzdání BP/DP vč. elektronické verze do IS STAG 10. 5.  - 21. 5. 2021
 • Přihlášky a uzavření indexů 10. 5.  -  21. 5. 2021

Slavnostní obřady - bakalářská sponze/inženýrská promoce

Po zimních SZZ 11. 3. a 12. 3. 2021

Po letních SZZ  1. 7. a 2. 7. 2021


Státní závěrečné zkoušky AR 2019/2020

I.  Letní termín (červnový) 22. 6. 2020 – 26. 6. 2020

    Odevzdání BP/DP vč. elektronické verze do IS STAG do 1. 6. 2020

    Přihlášky a uzavření indexů do 1.6. 2020

II.  Letní termín (srpnový) 24. 8. 2020 – 4. 9. 2020

    Odevzdání BP/DP vč. elektronické verze do IS STAG do 3. 8. 2020

    Přihlášky a uzavření indexů do 3. 8. 2020

Slavnostní obřady AR 2019/2020 - bakalářská sponze/inženýrská promoce

Po letních SZZ  21. 10. - 23. 10. 2020 (termín bude upřesněn dle aktuální situace)


 

 

0