Harmonogram akademického roku 2019/2020

   

AR 2019/2020

Bakalářské studium

Magisterské studium

 Doktorské studium

zahájení výuky

 23. 9. 2019

23. 9. 2019

 23. 9. 2019

imatrikulace

18. 10. 2019

---

---

vypsání témat BP/DP

do 31. 10. 2019

do 31. 10. 2019

Termín odevzdání disertačních a odborných prací kdykoliv během AR

den otevřených dveří

29. 1. 2020   a   7. 3. 2020

29. 1. 2020   a   7. 3. 2020

 29. 1. 2020   a   7. 3. 2020

Zimní semestr

 

přednáškové období

23. 9. 2019 – 22. 12. 2019

 23. 9. 2019 – 22. 12. 2019

  23. 9. 2019 – 22. 12. 2019

zimní prázdniny

 23. 12. 2019 – 1. 1. 2020

 23. 12. 2019 – 1. 1. 2020

 23. 12. 2019 – 1. 1. 2020

zkouškové období

2. 1. 2020 – 16. 2. 2020

2. 1. 2020 – 16. 2. 2020

 2. 1. 2020 – 16. 2. 2020

zkouškové období pro ročníky před SZZ

2. 1. 2020 – 31. 1. 2020

2. 1. 2020 – 31. 1. 2020

  ---

Letní semestr

 

přednáškové období

 17. 2. 2020 – 17. 5. 2020

 17. 2. 2020 – 17. 5. 2020

 17. 2. 2020 – 17. 5. 2020

přednáškové období pro ročníky před SZZ

 17. 2. 2020 – 26. 4. 2020

 17. 2. 2020 – 26. 4. 2020

  ---

zkouškové období pro ročníky před SZZ

 27. 4. 2020 – 22. 5. 2020

 27. 4. 2020 – 22. 5. 2020

 ---

zkouškové období

 18. 5. 2020 – 5. 7. 2020
 17. 8. 2020 – 31. 8. 2020

 18. 5. 2020 – 5. 7. 2020
 17. 8. 2020 – 31. 8. 2020

 18. 5. 2020 – 5. 7. 2020
 17. 8. 2020 – 31. 8. 2020

letní prázdniny

 6. 7. 2020 – 16. 8. 2020

 6. 7. 2020 – 16. 8. 2020

 6. 7. 2020 – 16. 8. 2020

Státní závěrečné zkoušky

 

zimní termín

17. 2. 2020 – 21. 2. 2020

17. 2. 2020 – 21. 2. 2020

individuálně

odevzdání BP/DP

20. 1. 2020 – 31. 1. 2020

20. 1. 2020 – 31. 1. 2020

individuálně

přihlášky a uzavření indexů

20. 1. 2020  – 3. 2. 2020

20. 1. 2020  – 3. 2. 2020

individuálně

letní termín

8. 6. 2020 – 12. 6. 2020

 8. 6. 2020 – 12. 6. 2020

individuálně

odevzdání BP/DP

11. 5. 2020 - 22. 5. 2020

 11. 5. 2020 - 22. 5. 2020

individuálně

přihlášky a uzavření indexů

 11. 5. 2020 - 25. 5. 2020

 11. 5. 2020 - 25. 5. 2020

individuálně

Slavnostní obřady - bakalářská sponze / inženýrská promoce

 

po zimních SZZ

13. 3. 2020

13. 3. 2020

 

po letních SZZ

1. 7. 2020

1. 7. 2020

 

 

0