Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

22_05_05_cdp_ds_promo_orez141_184874.jpg

Katedra informatiky a matematiky v dopravě zabezpečuje na Dopravní fakultě Jana Pernera výuku základů informatiky, algoritmizace a programování, numerických metod, aplikačního programového vybavení, operačních systémů, počítačových sítí, počítačové grafiky, diskrétní simulace, informatiky pro dopravní manažery a informačních a řídicích systémů v dopravě, optimalizačních metod na dopravních sítích, operačního výzkumu v dopravě, nástrojů a aplikací optimalizačních a simulačních metod na dopravních sítích, stochastických metod operační analýzy, lokačně alokačních úloh, teorií rozvrhů, teorií pravděpodobnosti a matematické statistiky.

Vědecko-výzkumná činnost je orientována na tvorbu simulačních modelů na dopravní síti, na tvorbu a uplatnění informačních a řídicích systémů v dopravě, na problematiku tvorby časových rozvrhů v dopravě a na řešení lokačně alokačních úloh.
Mezi další oblasti výzkumu a spolupráce se soukromou sférou patří programování webových a desktopových aplikací, tvorba informačních systémů na zakázku, zpracování grafických podkladů atd.

V současnosti je KIMD lokální CISCO akademií. V rámci této funkce školí studenty čtyřsemestrálního síťového programu CISCO.

Vědecká činnost

Vědecká činnost katedry je orientována na vývoj a uplatnění SW prostředků a informačních a řídících systémů v dopravě, tvorbu simulačních modelů na dopravní síti, řešení optimalizačních úloh v dopravním procesu, řešení lokačních a alokačních úloh, problematiku teorie rozvrhů, racionalizaci a objektivizaci rozhodování v technologických procesech dopravy.

Vědecko-výzkumná činnost:

 • vývoj informačních systémů pro tvorbu jízdních řádů v železniční dopravě
 • úlohy optimálního rozmístění obslužných středisek na dopravní síti
 • optimalizace tvorby kompletů na dopravní síti
 • tvorba multimediálních studijních opor pro e-learning
 • programování webových a desktopových aplikací
 • metody operačního výzkumu v dopravních a logistických systémech
 • statistické metody v dopravě
 • fuzzy logika v dopravních procesech
 • genetické algoritmy v optimalizačních úlohách
 • simulační modely v dopravě
 • komplexní simulační modely dopravních a logistických uzlů
 • barvené Petriho sítě a jejich aplikace v rámci simulačních modelů dopravních systémů
 • neuronové sítě jako elementy simulačních modelů
 • distribuované simulační modely dopravních systémů

Pořádání konferencí a seminářů:

 • úlohy diskrétní optimalizace v dopravní praxi
 • kurzy počítačových sítí v rámci síťové akademie Cisco
 • odborné kurzy pro veřejnost

Pedagogická činnost

Pro ostatní studijní obory je zajišťována výuka následujících předmětů:

Databázové systémy
Informační a řídící systémy v dopravě
Informační sítě
Úvod do informačních technologií
Algoritmizace a programování
Numerické metody
Operační analýza
Operační výzkum
Optimalizační metody na dopravních sítích
Počítačová exkurze
Počítačová grafika
Počítačové praktikum 
Počítačové praktikum
Počítačové sítě
Programování metod operačního výzkumu
Projektování informačních a řídících systémů
Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika

doc. Ing. Karel Greiner, Ph.D.
Vedoucí katedry

Dopravní fakulta Jana Pernera
Lenka Pospíšilová
Sekretářka

Dopravní fakulta Jana Pernera