Univerzita Pardubice
Dopravní fakulta Jana Pernera
Katedra informatiky a matematiky v dopravě

Studentská 95
532 10 Pardubice

Sekretariát:
telefon: +420 466 036 206
e-mail: lenka.danilovicova@upce.cz

0