Vědecká činnost katedry je orientována na vývoj a uplatnění SW prostředků a informačních a řídících systémů v dopravě, tvorbu simulačních modelů na dopravní síti, řešení optimalizačních úloh v dopravním procesu, řešení lokačních a alokačních úloh, problematiku teorie rozvrhů, racionalizaci a objektivizaci rozhodování v technologických procesech dopravy.

Vědecko-výzkumná činnost:

 • vývoj informačních systémů pro tvorbu jízdních řádů v železniční dopravě
 • úlohy optimálního rozmístění obslužných středisek na dopravní síti
 • optimalizace tvorby kompletů na dopravní síti
 • tvorba multimediálních studijních opor pro e-learning
 • programování webových a desktopových aplikací
 • metody operačního výzkumu v dopravních a logistických systémech
 • statistické metody v dopravě
 • fuzzy logika v dopravních procesech
 • genetické algoritmy v optimalizačních úlohách
 • simulační modely v dopravě
 • komplexní simulační modely dopravních a logistických uzlů
 • barvené Petriho sítě a jejich aplikace v rámci simulačních modelů dopravních systémů
 • neuronové sítě jako elementy simulačních modelů
 • distribuované simulační modely dopravních systémů

Pořádání konferencí a seminářů:

 • úlohy diskrétní optimalizace v dopravní praxi
 • kurzy počítačových sítí v rámci síťové akademie Cisco
 • odborné kurzy pro veřejnost